Kriisiviestintä

Kriisi on sellainen tapahtumaketju, joka uhkaa yksilön tai ryhmän turvallisuutta. Uudenmaan Partiopiirin kriisiviestintäohjeet koskevat piirin lippukuntien toimintaa sekä piirin omaa toimintaa.

Milloin on tarve kriisiviestinnälle?

Tilanteen vakavuuden perusteella tulee harkita, missä aikataulussa asiasta viestitään piiriin. Esimerkkejä kriisiviestintätilanteista:

  • partiotoiminnassa tapahtuneet onnettomuudet ja vakavat "läheltä piti" -tilanteet
  • tapaukset, joissa partiolaisia yhdistetään muihin vakaviin tapahtumiin
  • eri tiedotusvälineiden kiinnostus ja kyselyt muissa vakavissa tilanteissa

Uudenmaan partiopiirin Kriisiviestintäohje (PDF)

Kriisiviestintätilanteessa ota yhteyttä:

Uudenmaan Partiopiirin piiritoimistoon arkisin toimistoaikaan: (09) 8865 1400

Muina aikoina Suomen Partiolaisten kriisipuhelimeen: (09) 8865 1155