Kriisiviestintä

Kriisi on sellainen tapahtumaketju, joka uhkaa yksilön tai ryhmän turvallisuutta. Uudenmaan Partiopiirin kriisiviestintäohjeet koskevat piirin lippukuntien toimintaa sekä piirin omaa toimintaa.

Kriisiviestintätilanteessa ota yhteyttä:

Aluejohtaja Mimmu Mannermaa: puh. 040 132 7088

Tai Suomen Partiolaisten kriisipuhelin: puh. 09 8865 1155

Milloin on tarve kriisiviestinnälle?

Tilanteen vakavuuden perusteella tulee harkita, missä aikataulussa asiasta viestitään piiriin. Esimerkkejä kriisiviestintätilanteista:

  • partiotoiminnassa tapahtuneet onnettomuudet ja vakavat ”läheltä piti” -tilanteet
  • tapaukset, joissa partiolaisia yhdistetään muihin vakaviin tapahtumiin
  • eri tiedotusvälineiden kiinnostus ja kyselyt muissa vakavissa tilanteissa