Sammatin Solmut

Kysymyksiin vastasivat Sammatin Solmujen lippukunnanjohtaja Päivi Eskola ja apulaislippukunnanjohtaja Minna Tikkanen tammikuussa 2019.

Mikä on toiminta-alueenne?

”Meillä on partiolaisia Lohjan Sammatista ja Karjalohjalta. Kolomme sijaitsee Sammatin seurakuntatalolla.

Miten kuvailisit lippukuntaanne? Mikä teidän lippukuntanne erottaa muista? 

”Lippukuntamme on aika nuori ja pieni lippukunta. Vuonna 2018 saimme uusia johtajia, joten parhaillaan meillä on paljon sudenpentuja ja seikkailijoita (7-12-vuotiaat)!”

Miten aikuiset harrastavat teillä yhdessä?

”Meillä aloitti juuri aikuisryhmä, joka on nyt syksyllä tavannut pari kertaa. Toiminta jatkuu keväällä 2019.”

Onko teillä taustayhteisöä? Miten se näkyy toiminnassanne?

”Taustayhteisönä meillä on seurakunta. Toimimme seurakunnan tiloissa,  ja olemme pitäneet retkiä ja leirejä seurakunnan leiripaikoissa. ”

Millaisiin tehtäviin aikuinen voi tulla kokeilemaan partiota? 

”Esimerkiksi muonittamaan retkeä, apuryhmänjohtajaksi tai vaikka pitämään johtajistolle koulutusillan osaamastaan aiheesta.”