Kiehiset

Kysymyksiin vastasivat Kiehisten pestijohtaja Johanna Hämäläinen ja ohjelmajohtaja Annu Väisänen tammikuussa 2019. Kuvat ovat Kiehisten toiminnasta.

Mikä on toiminta-alueenne?

”Kolomme sijaitsee Järvenpään seurakunnan tiloissa Kirkonmäellä ja jäseniä meillä on koko Järvenpään alueelta.”

Miten kuvailisit lippukuntaanne? Mikä teidän lippukuntanne erottaa muista? 

”Lippukunnallamme on nuori johtajisto. Tämä mahdollistaa sen, että toimintamme on nuorekasta ja kaikille halukkaille löytyy vastuuta jo heti samoajaikäisenä (15-17-vuotiaat). Johtajamme ovat idearikkaita, kokeilunhaluisia ja avoimia uusille asioille, mikä ilmenee esimerkiksi viikkotoiminnan ja tapahtumien monimuotoisuutena. Kuitenkin kunnioitamme perinteita ja lippukunnallamme onkin monia perinteitä tapahtumien ja toimintatapojen muodossa. Meiltä on lähtöisin kena-niminen partiolaji, jossa kilpailemme vuosittain.”

Miten aikuiset harrastavat teillä yhdessä?

”Vuonna 2019 lisäämme johtajien omaa toimintaa esimerkiksi retkien muodossa. Heti alkuvuodesta on esimerkiksi tiedossa yön yli kestävä johtajatapahtuma. Johtajistomme on tiivis ryhmä, johon kenen tahansa on helppoa tulla mukaan. Oli ohjelmassa mitä tahansa, meillä on hauskaa ja tärkeintä on, että myös toiminnan järjestäjät pääsevät nauttimaan ohjelmasta.”

Onko teillä taustayhteisöä? Miten se näkyy toiminnassanne?

”Seurakunta tarjoaa lippukunnallemme hyvät kokoontumistilat sekä tukee toimintaamme muuten. Vastavuoroisesti olemme mukana järjestämässä esimerkiksi itsenäisyyspäivän lipunnostoa yhdessä seurakunnan kanssa.”

Millaisiin tehtäviin aikuinen voi tulla kokeilemaan partiota? 

”Uusi aikuinen on tervetullut mukaan tutustumaan esimerkiksi auttamaan tapahtumien muonituksessa tai talkooapuna!”

Miten toiminnasta kiinnostunut aikuinen pääsee teille mukaan?

”Toiminnasta kiinnostunut pääsee mukaan ottamalla yhteyttä oman ikäkautensa ikäkausivastaavaan. Yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme!”