Kirjoita Pärskeeseen

Pärske on Uudenmaan Partiopiirin verkkomedia! Vuodesta 1978 vuoteen 2019 Pärske ilmestyi paperisena jäsenlehtenä.

Pärskeen tarkoituksena on tiedottaa mielenkiintoisesti ja ajankohtaisesti asioista, jotka koskevat sekä lippukunnissa että piirissä toimivia partiolaisia, herättää lukijoissaan ajatuksia, olla uusmaalaisen partioinnin näköinen sekä yhtenäistää maantieteellisesti hajanaista piiriä. Se on suunnattu Uudenmaan Partiopiirin jäsenille, heidän vanhemmilleen, alueellisille päättäjille ja partion sidosryhmille. Aineisto syntyy täysin vapaaehtoisin voimin.

Haluatko juttusi verkkomedia Pärskeeseen?

Lähetä juttusi toimitukselle!

Päätoimittaja Pauli Palo: pauli.palo(at)uusimaa.partio.fi

Printtilehti Pärske 1978-2019

Pärske on ilmestynyt vuodesta 1978 vuoteen 2019 paperisena jäsenlehtenä. Kaikki printti-Pärskeet ovat luettavissa Issuussa.

Lue printti-Pärskeen numeroita