Whatsapp

Piirillä on Whatsapp-listoja kohdennetuille ryhmille. Ne on tarkoitettu yksisuuntaisiksi viestintäkanaviksi: ne ovat ryhmiä, joissa vain ylläpitäjällä on oikeus lähettää viestiä. Turhaa spämmiä ei siis ole tiedossa. Ryhmästä voi myös itse poistua, jos haluaa.

Listoilla kerrotaan muutaman kerran kuukaudessa tärkeimmistä partioasioista ja tapahtumista. Listoille voi liittyä klikkaamalla ryhmän linkkiä tai kirjoittamalla se selaimeen.

Vinkkejä ja tietoa perhepartiotoimintaan Uudellamaalla perhepartiovastaaville ja aiheesta kiinnostuneille.

BIT.LY/PERHEPARTIO-UUSIMAA

Sudenpentu- ja seikkailijatoimintaan liittyvää tietoa sudenpenturyhmien johtajille (akelat), seikkailijaryhmien johtajille (sammot) ja ikäkausivastaaville.

bit.ly/uusimaa-akelatjasammot

Toiminta- ja tapahtumavinkkejä tarpojavartionjohtajille.

BIT.LY/UUSIMAA-VARTIONJOHTAJAT

Nuorten partiolaisten toimintaan ja luotsina toimimiseen liittyvää tietoa tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaluotseille ja ikäkausivastaaville. Myös muut kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

bit.ly/uusimaa-luotsit

Ajankohtaista tiedotusta Uudenmaan lippukuntien lippukunnanjohtajana, pestijohtajana tai ohjelmajohtajana toimiville. Ryhmään ovat tervetulleita myös lippukunnan hallituksen jäsenet tai muut lippukunnan johdossa tiiviisti toimivat.

bit.ly/JohtokolmikkoUusimaa

Vinkkejä ja tapahtumia Uudenmaan vaeltajaikäisille (18-22-vuotiaille).

Bit.ly/vaeltajaWA

Ajankohtaista tietoa ja tapahtumia uusmaalaisille partioaikuisille.

bit.ly/uusimaa-aikuiset

Information for adult members of The Guides and Scouts District of Uusimaa. You will receive information about our events and news.

bit.ly/scouting-in-uusimaa

Kuva: Hanna Hämäläinen