Piirin avustus

Uudenmaan Partiopiiri myöntää kahdesti vuodessa avustuksia jäsentensä partiokoulutuksiin ja –matkoille. Avustusten jakamisessa painotetaan ensisijaisesti koulutuksia.

Piirihallitus myöntää apurahoja Uudenmaan piiri- ja lippukuntatoimijoiden koulutukseen piirin talousarvion puitteissa. Avustusta voidaan myöntää myös partiomatkaa varten, mistä piirihallitus tapauskohtaisesti päättää muiden avustusanomusten käsittelyn yhteydessä. Avustusta maksetaan aina korkeintaan kurssimaksun tai matkalle osallistumisen kustannusten verran.

Tyypillinen avustushakemuksen kohde on partiojohtajan jatkokoulutus Ko-Gi. Ko-Gi -koulutuksesta maksetaan avustusta vähintään seminaariosan verran hyväksyttyä hakijaa kohti avustuksille budjetoidun summan niin salliessa.

Apurahapäätökset tehdään vuosittain piirihallituksen toukokuun ja marraskuun kokouksissa. Avustustusten myöntämistä ohjaa piirin taloussääntö.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

  • avustuksen käyttötarkoitus
  • anottavan avustuksen määrä
  • avustettavan koulutuksen tai tapahtuman liittyminen omaan tämänhetkiseen tai tulevaan partiopestiin
  • onko hakija anonut tai jo saanut avustusta muilta tahoilta ja kuinka paljon.

Näin haet

Apurahoja voi anoa kahdesti vuodessa. Piirihallitukselle osoitetut perustellut anomukset on
toimitettava piiritoimistoon vuosittain keväällä 30.4. tai syksyllä  31.10. mennessä. Anominen tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse.

Kysy lisätietoja tai lähetä vapaamuotoinen avustushakemus osoitteeseen uusimaa@partio.fi.

Ensisijainen rahoittaja on lippukunta

Piiri kannustaa lippukuntia ensisijaisesti anomaan avustuksia kunnalta ja muilta yhteisöiltä ja näin mahdollistamaan jäsentensä partiokoulutukset sekä avustamaan partiomatkoissa. Piirin avustukset ovat toissijainen vaihtoehto.

Kuva: Tero Maaniemi