Piirin avustus

Uudenmaan Partiopiiri myöntää avustuksia jäsentensä partiokoulutuksiin ja –matkoille. Avustusten jakamisessa painotetaan ensisijaisesti koulutuksia.

Piirihallitus myöntää apurahoja Uudenmaan piiri- ja lippukuntatoimijoiden koulutukseen piirin talousarvion puitteissa. Avustusta voidaan myöntää myös partiomatkaa varten, mistä piirihallitus tapauskohtaisesti päättää muiden avustusanomusten käsittelyn yhteydessä. Avustusta maksetaan aina korkeintaan kurssimaksun tai matkalle osallistumisen kustannusten verran.

Tyypillinen avustushakemuksen kohde on partiojohtajan jatkokoulutus Ko-Gi. Ko-Gi -koulutuksesta maksetaan avustusta vähintään seminaariosan verran hyväksyttyä hakijaa kohti avustuksille budjetoidun summan niin salliessa.

Apurahapäätökset tehdään piirihallituksen kokouksissa. Avustustusten myöntämistä ohjaa piirin taloussääntö.

Näin haet

Apurahoja voi anoa ympäri vuoden. Piirihallitus käsittelee hakemuksia noin kerran kuussa kokouksissaan. Hakija saa tiedon apurahapäätöksestä sähköpostiinsa.

Hae avustusta

Ensisijainen rahoittaja on lippukunta

Piiri kannustaa lippukuntia ensisijaisesti anomaan avustuksia kunnalta ja muilta yhteisöiltä ja näin mahdollistamaan jäsentensä partiokoulutukset sekä avustamaan partiomatkoissa. Piirin avustukset ovat toissijainen vaihtoehto.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, ole yhteydessä piiritoimistoon. Toimiston sähköpostiosoite on uusimaa@partio.fi.

Kuva: Tero Maaniemi