Piirin avustus

Uudenmaan Partiopiiri myöntää avustuksia jäsentensä partiokoulutuksiin ja –matkoille.

Tyypillinen avustushakemuksen kohde on partiojohtajan jatkokoulutus Ko-Gi. Avustusta voidaan myöntää myös partiomatkaa varten, mutta avustusten jakamisessa painotetaan partio-ohjelman mukaisia koulutuksia.

  • Koulutuksiin myönnetään avustusta enintään puolet kurssin hinnasta.
  • Sosiaalisista syistä johtuen voidaan myöntää myös suurempi avustus.
  • Piiriluottikselle koulutuksen hinta voidaan maksaa kokonaan, jos koulutus tukee pestissä toimimista ja kehittymistä partiojohtajana.
  • Mikäli hakija tekee piirille Ko-Gi:n kehittämistehtävän, voidaan kurssin hinta maksaa kokonaan.
  • Kansainvälisiä partiomatkoja varten avustuksia myönnetään ainoastaan sosiaalisista syistä johtuen.
  • Avustusta tulee hakea ennen tapahtuman tai koulutuksen lähijaksojen alkamista.
  • Hakijan jäsenmaksu tulee myöntöhetkellä olla maksettuna tai hakijan tulee olla vapautettu jäsenmaksusta.
  • Hakijan tulee olla Uudenmaan Partiopiiriin kuuluvan lippukunnan jäsen tai hänen tulee olla luottamushenkilö Uudenmaan Partiopiirissä.
  • Avustukset ovat henkilökohtaisia. Niitä ei myönnetä ryhmille.

Avustuspäätökset tehdään piirihallituksen kokouksissa. Avustusten myöntämistä ohjaa piirin taloussääntö.

Näin haet

Avustusta voi anoa ympäri vuoden. Piirihallitus käsittelee hakemuksia noin kerran kuussa kokouksissaan. Hakija saa tiedon avustuspäätöksestä sähköpostiinsa. Päätöksiä ei perustella.

Hae avustusta

Ensisijainen rahoittaja on lippukunta

Piiri kannustaa lippukuntia ensisijaisesti anomaan avustuksia kunnalta ja muilta yhteisöiltä ja näin mahdollistamaan jäsentensä partiokoulutukset sekä avustamaan partiomatkoissa. Piirin avustukset ovat toissijainen vaihtoehto.

Myönnetyn avustuksen nostaminen

Avustus maksetaan tapahtuman tai koulutuksen kaikkien lähijaksojen käymisen jälkeen. Mikäli avustusta haetaan sosiaalisin perustein, voidaan avustus tarvittaessa maksaa kokonaan tai osittain ennen tapahtumaa tai koulutusta. Tällöin hakija on velvollinen palauttamaan jo maksetun avustuksen kokonaan, mikäli ei osallistukaan tapahtumaan tai koulutukseen.

Mikäli sinulle myönnetään avustus, saat sähköpostiisi tarkemmat ohjeet, kuinka nostaa avustus partion kululaskujärjestelmän kautta.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, ole yhteydessä piiritoimistoon. Toimiston sähköpostiosoite on uusimaa@partio.fi.

Kuva: Tero Maaniemi