Kulukorvaukset

Partiolaisilla on oikeus piirin toiminnan järjestämisestä syntyneiden piirin kokous- ja kulukorvausohjeen mukaisten kulujen korvaukseen. Kulut tulee anoa pääsääntöisesti kuukauden kuluessa tapahtumasta. Kulut anotaan partion kulukorvausjärjestelmän kautta. Kulukorvauksiin on oikeus henkilöillä, jotka on pestattu tehtäväänsä.

 

Mitä korvataan?

Kokous- ja kulukorvausohje kertoo yleisimpien tapausten osalta miten ja minkälaisia piirin toimintaan liittyviä kuluja luottamushenkilö saa korvattua. Ohje koskee esimerkiksi kokous- ja matkakuluja. Ajantasainen versio kokous- ja kulukorvausohjeesta on sivulla, jonne on listattu piirin toimintaa ohjaavat dokumentit.

Piirin toimintaa ohjaavat dokumentit

Miten kulukorvausta haetaan?

Kuitteja ei lähetetä sähköpostilla, vaan ne ladataan ja kulukorvaukset anotaan partion kulukorvausjärjestelmän kautta.

Katso ohjeet kulukorvausjärjestelmän käyttöön (pdf)

Partion kulukorvausjärjestelmä | kululasku.partio.fi

Kuva: Anna Enbuske