Kulukorvaukset

Piirin luottamushenkilöillä on oikeus piirin toiminnan järjestämisestä syntyneiden piirin kokous- ja kulukorvausohjeen mukaisten kulujen korvaukseen. Kulut tulee anoa kolmen viikon kuluessa tapahtumasta. Kulut anotaan partion kulukorvausjärjestelmän kautta. Kulukorvauksiin on oikeus piiriluottiksilla, joilla on kulujen syntymishetkellä voimassaoleva pesti.

 

Mitä korvataan?

Kokous- ja kulukorvausohje kertoo yleisimpien tapausten osalta miten ja minkälaisia piirin toimintaan liittyviä kuluja luottamushenkilö saa korvattua. Ohje koskee esimerkiksi kokous- ja matkakuluja.

Piirin Kokous- ja kulukorvausohje

Miten kulukorvausta haetaan?

Kuitteja ei lähetetä sähköpostilla, vaan ne ladataan ja kulukorvaukset anotaan partion kulukorvausjärjestelmän kautta. Katso ohjeet kulukorvausjärjestelmän käyttöön.

Kululasku.partio.fi

 

Kuva: Anna Enbuske