Jäsenmaksu

Uudenmaan Partiopiirin tai sen lippukuntien järjestämään toimintaan on partioon tutustujien lisäksi oikeus osallistua vain partion jäsenmaksun maksaneilla tai siitä vapautetuilla henkilöillä. Lue täältä lisää jäsenmaksusta ja jäsenmaksuvapautuksesta.

Partion jäsenmaksu

Partion jäsenmaksu Uudenmaan Partiopiirin lippukunnissa  vuonna 2023:

  • I-jäsenmaksu 67,50 €. Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset maksavat I-maksun.
  • II-maksu 57,50 €. II-maksun maksavat saman perheen muut 7-17-vuotiaat partiolaiset.
  • III-maksu 12,25 €. III-maksu maksetaan 4-6-vuotiasta jäsenistä.
  • 0-3-vuotiaista ei makseta jäsenmaksua.

Jäsenmaksu sisältää sekä keskusjärjestön (Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry) että piirin (Uudenmaan Partiopiiri ry) jäsenyyden. Jos jäsenmaksusi on tätä korkeampi, mukana on myös lippukunnan jäsenmaksu. Jotkut lippukunnat perivät oman maksunsa toiminnan kulujen kattamiseksi.

Jos aloitat partion syksyllä, kattaa maksamasi jäsenmaksu sekä kuluvan syksyn että tulevan vuoden jäsenyyden!

Jotkut lippukunnat saattavat periä uuden jäsenen aloitusmaksun, jolla katetaan mm. partiohuivi- ja merkkikuluja. Lisäksi partiotapahtumissa, kuten retkillä, leireillä tai valtakunnallisissa suurtapahtumissa on yleensä erillinen osallistumismaksu.

Partioon tutustuminen

Partioon voi tutustua liittymättä heti jäseneksi. Tällöin puhutaan ”EVP:stä” eli ei-vielä-partiolaisesta. Tutustuminen tarkoittaa korkeintaan kolmea viikkokokousta tai tapahtumaa. Uudenmaan Partiopiirin järjestämien tapahtumien osallistumismaksu on tutustuessa pääsääntöisesti 20 euroa enemmän kuin partiolaisille.

Jäsenmaksusta vapautuksen anominen

Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa partiota. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden, anomus tulee kuitenkin tehdä ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää. Jäsenmaksuvapautuksen myöntää Suomen Partiolaiset- FInlands Scouter ry.

Jäsenmaksuvapautus kaikille pakolaisille

Suomen Partiolaisten hallitus on päättänyt myöntää automaattisesti jäsenmaksuvapautuksen kaikille pakolaisille. Anomuksen voi Kuksassa tehdä kuka tahansa lippukunnan johtokolmikosta. Hallituksen päätös koskee vuoden 2022 ja 2023 jäsenmaksuja.

Jäsenmaksuvapautuksen anomiseen tarvitset PartioID-tunnuksen

Jäsenmaksuvapautusta voi hakea jäsen tai alle 18-vuotiaiden osalta huoltaja.  Hakemuslomakkeen voi täyttää vain täysi-ikäisen PartioID-tunnuksilla. Jäsenmaksuvapautuksen hakeminen tapahtuu alla olevalla sähköisellä lomakkeella. Jokaisesta jäsenestä tulee tehdä oma hakemus! Katso ohjeet jäsenmaksuvapautuksen hakemiseen (PDF).

Miten maksan jäsenmaksun?

Partion jäsenmaksun laskuttaa keskusjärjestö Suomen Partiolaiset. Jos laskusi on kadonnut, löydät sen partion jäsenpalvelusta. Jos sen kanssa on muita ongelmia, voit yhteydessä oman lippukunnan jäsenrekisterinhoitajaan tai Suomen Partiolaisten asiakaspalveluun.

Lue lisää jäsenmaksusta ja sen laskutuksesta Suomen Partiolaisten sivuilta.

Miksi jäsenmaksun maksaminen on tärkeää? 

Jäsenmaksu on edellytys partiotoimintaan osallistumiselle. Jäsenmaksulla mahdollistat monenlaista partiotoimintaa ja pääset osalliseksi kasvattavista elämyksistä ja seikkailuista. Jäsenmaksun myötä jokainen partiolainen on vakuutettu, mutta maksu sisältää paljon muutakin. Jäsenmaksuvaroilla…

  • kehitetään monipuolista partio-ohjelmaa lapsille ja nuorille,
  • tuotetaan ohjaajille materiaaleja,
  • järjestetään partion ulkopuolellakin arvostettuja koulutuksia ja huikeita ohjelmatapahtumia,
  • huolehditaan partion palvelujen ja puitteiden ajanmukaisuudesta ja
  • tehdään edunvalvontaa esimerkiksi retkeilypaikkojen ja kokoontumistilojen saatavuuden varmistamiseksi sinunkin paikkakunnallasi.

Lue partion jäseneduista Suomen Partiolaisten sivuilta.

Kuva: Bea-Lina Holmberg