Jäsenmaksu

Uudenmaan Partiopiirin tai sen lippukuntien järjestämään toimintaan on oikeus osallistua partioon tutustujien lisäksi vain partion jäsenmaksun maksaneilla tai piirin siitä vapauttamilla henkilöillä. Lue täältä lisää jäsenmaksusta!

 

Partion jäsenmaksu

Partion jäsenmaksu Uudenmaan Partiopiirin lippukunnissa  vuonna 2022:

  • I-jäsenmaksu 63,50 €. Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset maksavat I-maksun.
  • II-maksu 53,50 €. II-maksun maksavat saman perheen muut 7-17-vuotiaat partiolaiset.
  • III-maksu 12,25 €. III-maksu maksetaan 4-6-vuotiasta jäsenistä.
  • 0-3-vuotiaista ei makseta jäsenmaksua.

Jäsenmaksu sisältää sekä keskusjärjestön (Suomen Partiolaiset) että piirin (Uudenmaan Partiopiiri) jäsenyyden. Jos jäsenmaksusi on tätä korkeampi, mukana on myös lippukunnan jäsenmaksu. Jotkut lippukunnat perivät oman maksunsa toiminnan kulujen kattamiseksi.

Jos aloitat partion syksyllä, kattaa maksamasi jäsenmaksu sekä kuluvan syksyn että tulevan vuoden jäsenyyden!

Jotkut lippukunnat saattavat periä uuden jäsenen aloitusmaksun, jolla katetaan mm. partiohuivi- ja merkkikuluja. Lisäksi partiotapahtumissa, kuten retkillä, leireillä tai valtakunnallisissa suurtapahtumissa on yleensä erillinen osallistumismaksu.

Partioon tutustuminen

Partioon voi tutustua liittymättä heti jäseneksi. Tällöin puhutaan ”EVP:stä” eli ei-vielä-partiolaisesta. Tutustuminen tarkoittaa korkeintaan kolmea viikkokokousta tai tapahtumaa. Uudenmaan Partiopiirin järjestämien tapahtumien osallistumismaksu on tutustuessa pääsääntöisesti 20 euroa enemmän kuin partiolaisille.

Jäsenmaksusta vapautuksen anominen

Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa partiota. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden, anomus tulee kuitenkin tehdä ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää. Jäsenmaksuvapautuksen myöntää Suomen Partiolaiset- FInlands Scouter ry.

Jäsenmaksuvapautuksen anomiseen tarvitset tunnukset Partiorekisteri Kuksaan (PartioID).

Jäsenmaksuvapautusta voi hakea jäsen tai alle 18-vuotiaiden osalta huoltaja.  Hakemuslomakkeen voi täyttää vain täysi-ikäisen PartioID-tunnuksilla. Jäsenmaksuvapautuksen hakeminen tapahtuu alla olevalla sähköisellä lomakkeella. Jokaisesta jäsenestä tulee tehdä oma hakemus! Katso ohjeet jäsenmaksuvapautuksen hakemiseen (PDF).

HAE JÄSENMAKSUVAPAUTUSTA

Miksi jäsenmaksun maksaminen on tärkeää? 

Jäsenmaksu on edellytys partiotoimintaan osallistumiselle. Jäsenmaksulla mahdollistat monenlaista partiotoimintaa ja pääset osalliseksi kasvattavista elämyksistä ja seikkailuista. Jäsenmaksun myötä jokainen partiolainen on vakuutettu, mutta maksu sisältää paljon muutakin. Jäsenmaksuvaroilla…

  • kehitetään monipuolista partio-ohjelmaa lapsille ja nuorille,
  • tuotetaan ohjaajille materiaaleja,
  • järjestetään partion ulkopuolellakin arvostettuja koulutuksia ja huikeita ohjelmatapahtumia,
  • huolehditaan partion palvelujen ja puitteiden ajanmukaisuudesta ja
  • tehdään edunvalvontaa esimerkiksi retkeilypaikkojen ja kokoontumistilojen saatavuuden varmistamiseksi sinunkin paikkakunnallasi.

Lue partion jäseneduista Suomen Partiolaisten sivuilta.

Miten maksan jäsenmaksun?

Partion jäsenmaksun laskuttaa keskusjärjestö Suomen Partiolaiset. Jos laskusi on kadonnut, löydät sen Kuksasta. Jos sen kanssa on muita ongelmia, voit yhteydessä oman lippukunnan jäsenrekisterinhoitajaan tai Suomen Partiolaisten asiakaspalveluun.

Kuva: Bea-Lina Holmberg