Piirin toimintaa ohjaavat säännöt

Tutustu piirin toimintaa ohjaaviin sääntöihin!

 

Uudenmaan Partiopiiri ry:n säännöt

Uudenmaan Partiopiiri on rekisteröity yhdistys, jonka toiminnalle on säännöt.

Piirin säännöt 

Toimintaohjesääntö

Toimintaohjesääntö (TOS) täydentää piirin sääntöjä ja kertoo piirin toimintatavoista. Siinä määritellään mm. piirin eri toiminnanalat ja ryhmät sekä näiden tehtävät ja työnjako. Ohjeen avulla uusmaalainen toimija hahmottaa piirin käytännöt ja organisaation.

Piirin toimintaohjesääntö

Päihdeohje

Partio on paikka, jossa sekä nuoret että aikuiset voivat pitää hauskaa ilman päihteitä. Tällä turvataan lasten ja nuorten turvallinen kasvu sekä fyysisesti että henkisesti. Tämän vuoksi Uudenmaan Partiopiirin tapahtumat ovat aina päihteettömiä.

Piirin päihdeohje

Taloussääntö

Piirin taloussäännössä on määritelty piirin taloudenhoitoon liittyviä velvoitteita ja toimintatapoja. Piirin kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvien ohjeiden lisäksi taloussäännössä on kuvattu muun muassa piirin myöntämät apurahat sekä projektien ja tapahtumien taloudenhoidon linjauksia. Ajantasaisin opastus talousasioihin löytyy taloussäännön ohella piiritoimistolta.

Piirin Taloussääntö

Partiota ohjaavat dokumentit

Suomen partiolaisten toimintaa ohjaavat erilaiset periaatteet, päätökset ja sopimukset. Osa niistä ohjaa suoraan myös partiopiirin toimintaa.

Partiota ohjaavat dokumentit

Uudenmaan Partiopiirin toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021

toimintasuunnitelma ja talousarvio

Kuva: Juha Nurmi