Piirin toimintaa ohjaavat säännöt

Tutustu piirin toimintaa ohjaaviin sääntöihin!

 

Toimintaohjesääntö

Toimintaohjesääntö (TOS) täydentää piirin sääntöjä ja kertoo piirin toimintatavoista. Siinä määritellään mm. piirin eri toiminnanalat ja ryhmät sekä näiden tehtävät ja työnjako. Ohjeen avulla uusmaalainen toimija hahmottaa piirin käytännöt ja organisaation.

Piirin toimintaohjesääntö

Taloussääntö

Piirin taloussäännössä on määritelty piirin taloudenhoitoon liittyviä velvoitteita ja toimintatapoja. Piirin kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvien ohjeiden lisäksi taloussäännössä on kuvattu muun muassa piirin myöntämät apurahat sekä projektien ja tapahtumien taloudenhoidon linjauksia. Ajantasaisin opastus talousasioihin löytyy taloussäännön ohella piiritoimistolta.

Piirin Taloussääntö

Uudenmaan Partiopiiri ry:n säännöt

Uudenmaan Partiopiiri on rekisteröity yhdistys, jonka toiminnalle on säännöt.

Piirin säännöt 

Partiota ohjaavat dokumentit

Suomen partiolaisten toimintaa ohjaavat erilaiset periaatteet, päätökset ja sopimukset. Osa niistä ohjaa suoraan myös partiopiirin toimintaa.

Partiota ohjaavat dokumentit

 

Kuva: Juha Nurmi