Piirin toimintaa ohjaavat dokumentit

Kaikkien piirin ryhmien tekemistä ohjaa vuosittain piirikokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma. Taustalla vaikuttavat piirin muut säännöt ja ohjeet, kuten yhdistyksen säännöt.

Uudenmaan Partiopiirin toimintasuunnitelma ja talousarvio 2024

Toimintasuunnitelma

Talousarvio

Uudenmaan Partiopiiri ry:n säännöt

Uudenmaan Partiopiiri on rekisteröity yhdistys, jonka toiminnalle on säännöt.

Piirin säännöt

Toimintaohjesääntö

Toimintaohjesääntö (TOS) täydentää piirin sääntöjä ja kertoo piirin toimintatavoista. Siinä määritellään mm. piirin eri toiminnanalat ja ryhmät sekä näiden tehtävät ja työnjako. Ohjeen avulla uusmaalainen toimija hahmottaa piirin käytännöt ja organisaation.

Piirin toimintaohjesääntö

Päihdeohje

Partio on paikka, jossa sekä nuoret että aikuiset voivat pitää hauskaa ilman päihteitä. Tällä turvataan lasten ja nuorten turvallinen kasvu sekä fyysisesti että henkisesti. Tämän vuoksi Uudenmaan Partiopiirin tapahtumat ovat aina päihteettömiä.

Piirin päihdeohje

Taloussääntö

Piirin taloussäännössä on määritelty piirin taloudenhoitoon liittyviä velvoitteita ja toimintatapoja. Piirin kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvien ohjeiden lisäksi taloussäännössä on kuvattu muun muassa piirin myöntämät apurahat sekä projektien ja tapahtumien taloudenhoidon linjauksia. Ajantasaisin opastus talousasioihin löytyy taloussäännön ohella piiritoimistolta.

Piirin taloussääntö

Kokous- ja kulukorvausohje

Kokous- ja kulukorvausohje kertoo yleisimpien tapausten osalta miten ja minkälaisia piirin toimintaan liittyviä kuluja luottamushenkilöille korvataan. Ohje koskee esimerkiksi kokous- ja matkakuluja.

Piirin kokous- ja kulukorvausohje

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Piirin tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa määritellään, miten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden toteutuminen varmistetaan partiotoiminnassa ja miten Uudenmaan Partiopiiri tukee lippukuntia toteuttamaan sekä toteuttaa itse tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa.

Piirin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Turvallisemman tilan periaatteet

Turvallisemman tilan periaatteet luovat pohjan toiminnalle, jossa jokaisen on hyvä olla. Turvallisemman tilan periaatteiden ydinajatuksena on, että yhdessä sovitaan toimintaperiaatteet, joiden puitteissa osallistujien on mahdollista olla oma itsensä. Piirin tapahtumissa pyritään noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita.

Turvallisemman tilan periaatteet

Partiota ohjaavat dokumentit

Suomen partiolaisten toimintaa ohjaavat erilaiset periaatteet, päätökset ja sopimukset. Osa niistä ohjaa suoraan myös partiopiirin toimintaa.

Partiota ohjaavat dokumentit

Kuva: Juha Nurmi