Lippukunnan talous

Tämä talouden työkalupakki on koottu lippukunnan taloudenhoidon arjen helpottamiseksi. Työkalupakissa esitellyt toimintatavat eivät ole ainoita totuuksia, mutta käytännössä hyväksi havaittuja useamman lippukunnan arjessa!

Lippukunnan taloudenhoidon keskeiset tehtävät

Kuka vastaa taloudesta lippukunnassa?

Lippukunnan maksuliikenteen hoito

Lippukunnan kirjanpito

Lippukunnan tilinpäätös

Lippukunnan talousarvio

Taloudellista tukea partiotoimintaan

  • Työkalupakin keskeisenä lähteenä on käytetty Mari Rannikon opinnäytetyötä “Yhdistyksen taloushallinto -opas lippukunnan taloudenhoitajalle”.
  • Muita keskeisiä lähteitä ovat Suomen partiolaisten lippukuntakansio, Partiowiki ja Antti-Juhani Kaijanahon blogi yhdistyksen kirjanpidosta.
  • Toiminta-avustusten hakemiseen liittyvät käytännöt vaihtelevat kunnittain, joten ne tulee selvittää tapauskohtaisesti. Lisätietoa löytyy lippukuntakansion Taloudenhoito -osiosta ”4. Lippukunnan tarkastuksen muistilista”.

Kuva: Mikko Rantala