Aatemerkit

Aatemerkit poikkeavat ansiomerkeistä sillä, että ne eivät ole merkkejä tehdystä partiotyöstä. Mannerheim-solki on nuorelle partiolaiselle myönnettävä tunnustus partioideologian sisäistämisestä ja sen mukaan elämisestä. Hopeajoutsen tai -suden saaja on pitkän partiouran aikana vienyt partiotoimintaa poikkeuksellisen suurella panoksella eteenpäin osoittaen erittäin vahvaa partioaatetta.

II-luokan Mannerheim-solki voidaan myöntää partiolaiselle, joka partio- ja muussa toiminnassaan on toteuttanut partioaatetta. Henkilön tulee olla anomisvuonna 17-19-vuotias.

Haku vain kerran vuodessa 15.11. mennessä!

 

 

I-luokan Mannerheim-solki voidaan myöntää partio- ja muussa toiminnassaan erityisesti kunnostautuneelle partiolaiselle, joka on noudattanut elämässään partioihanteita. Anomisvuonna henkilö voi olla enintään 23-vuotias ja osallistuu viikoittaiseen lippukuntatyöhön. Soljen saajalla pitää olla ikäkausijohtajan tai partiojohtajan peruskoulutus.

Haku vain kerran vuodessa 15.11. mennessä!

Merkki voidaan myöntää partiojohtajalle, joka on sitoutunut partion arvoihin ja toiminut ansiokkaasti sekä innostuneesti partiojohtajatehtävissä. Partion arvot näkyvät saajan toiminnassa sekä partiossa että sen ulkopuolella. Lisäksi saaja on saanut toisissa ihmisissä aikaan kasvua ja sitoutumista partiotoimintaan.

Merkin saajan tulee olla ehdotusvuonna iältään vähintään 28-vuotias ja suorittanut partiojohtajan peruskoulutuksen. Ehdotushetkellä saajan tulee olla toiminut vähintään 3 vuotta partiojohtajatehtävissä.

Hopeajoutsen voidaan myöntää naispuoliselle ja Hopeasusi miespuoliselle partiojohtajalle vuosikymmenien toiminnasta tunnettuna partiopersoonana partiota poikkeuksellisella tavalla eteenpäin vieden. Saajan tekemä partiotyö on partioliikettä kehittävää ja aatteellisesti erittäin vahvaa.

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Esko Raikunen