Aatemerkit

Aatemerkit poikkeavat ansiomerkeistä sillä, että ne eivät ole merkkejä tehdystä partiotyöstä. Mannerheim-solki on nuorelle partiolaiselle myönnettävä tunnustus partioideologian sisäistämisestä ja sen mukaan elämisestä. Hopeajoutsen tai -suden saaja on pitkän partiouran aikana vienyt partiotoimintaa poikkeuksellisen suurella panoksella eteenpäin osoittaen erittäin vahvaa partioaatetta.

II-luokan Mannerheim-solki voidaan myöntää partiolaiselle, joka partio- ja muussa toiminnassaan on toteuttanut partioaatetta. Henkilön tulee olla anomisvuonna 17-19-vuotias.

Haku vain kerran vuodessa 15.11. mennessä!

I-luokan Mannerheim-solki voidaan myöntää partio- ja muussa toiminnassaan erityisesti kunnostautuneelle partiolaiselle, joka on noudattanut elämässään partioihanteita. Anomisvuonna henkilö voi olla enintään 23-vuotias ja osallistuu viikoittaiseen lippukuntatyöhön. Soljen saajalla pitää olla ikäkausijohtajan tai partiojohtajan peruskoulutus.

Haku vain kerran vuodessa 15.11. mennessä!

Merkki voidaan myöntää partiojohtajalle, joka on sitoutunut partion arvoihin ja toiminut ansiokkaasti sekä innostuneesti partiojohtajatehtävissä. Partion arvot näkyvät saajan toiminnassa sekä partiossa että sen ulkopuolella. Lisäksi saaja on saanut toisissa ihmisissä aikaan kasvua ja sitoutumista partiotoimintaan.

Merkin saajan tulee olla ehdotusvuonna iältään vähintään 28-vuotias ja suorittanut partiojohtajan peruskoulutuksen. Ehdotushetkellä saajan tulee olla toiminut vähintään 3 vuotta partiojohtajatehtävissä.

Hopeasusi
Hopeajoutsen

Hopeajoutsen voidaan myöntää naispuoliselle ja Hopeasusi miespuoliselle partiojohtajalle vuosikymmenien toiminnasta tunnettuna partiopersoonana partiota poikkeuksellisella tavalla eteenpäin vieden. Saajan tekemä partiotyö on partioliikettä kehittävää ja aatteellisesti erittäin vahvaa.

Erityisistä teoista myönnettävät ansiomerkit

Kokka-ansiomerkki voidaan myöntää partiolaiselle erityisestä yksittäisestä teosta uusmaalaisen partiotoiminnan hyväksi. Saajalla on ilmennyt omia rajojaan koettelevaa henkistä ja/tai fyysistä asiaan sitoutumista ja tunteenpaloa.

Toiminta voi tapahtua lippukunnassa, piirissä tai keskusjärjestössä. Ansiomerkki on Kokka-soljen pienoismerkki. Kokka-ansiomerkki kiinnitetään oikean taskun laskokseen.

Esimerkiksi: On joutunut ottamaan yllättäen omaa pestiään isomman pestin vastaan. Kehittänyt uuden esim. rekrytointimenetelmän, joka on otettu laajemmin käyttöön alueella/piirissä. Perustanut alueen lippukuntien yhteisen vaeltajaryhmän tilanteessa, jossa lippukunnilla ei ole ollut resursseja perustaa omia ryhmiä.

Merkkiä haettaessa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

  1. Kerro ansioituneen partioteko?
  2. Kuvaile, miten ansioituneella on ilmennyt omia rajojaan koettelevaa henkistä ja/tai fyysistä asiaan sitoutumista ja tunteenpaloa?

Kokka-solki on piirin korkein huomionosoitus vaikuttavasta uusmaalaisen partiotoiminnan eteenpäinviemisestä. Solki voidaan myöntää esimerkillisesti palvelleelle uusmaalaiselle partiojohtajalle, joka on toiminnassaan ollut uudistusmielinen ja muutosta pelkäämätön. Saajan toiminta on ollut tavoitteellista, pitkäjänteistä ja erottuu kokonaisuutena muista. Soljella ei ole erikseen määriteltyä havaintoaikaa. Vuosittain solki myönnetään pääsääntöisesti yhdelle partiojohtajalle tai johtajaparille. Palautetoimikunnan yksimielisellä päätöksellä solki voidaan erityisistä syistä myöntää useammalle partiojohtajalle, jotka eivät ole parijohtajia tai henkilöille, joilla ei ole partiojohtajakoulutusta.

Kokka-solki voidaan myöntää tarpeen mukaan myös ei-uusmaalaiselle partiolaiselle erityisen uusmaalaisesta partioinnista tai ei-partiolaiselle erityisen partiomaisesta toiminnasta.

Merkkiä haettaessa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

  1. Luettele ansioituneen partiotehtävät ja/tai kuvaa toimintaa, jonka takia Kokka-solkea ehdotetaan.
  2. Kuvaile ansioituneen tavoitteellista ja pitkäjänteistä partiojohtamista? 
  3. Kuvaile ansioituneen johtamisen vaikutusta?
  4. Kuvaile, miten ansioitunut on toiminut edelläkävijänä ja tehnyt rohkeasti uusia avauksia? 

Sankarimerkki voidaan myöntää suurta uhrautuvaisuutta osoittavasta teosta, jonka aikana partiolainen tai autettava on ollut tai molemmat ovat olleet ilmeisessä vaarassa (vrt. hengenpelastus). Sankarimerkki on Suomen Partiolaisten korkein ansiomerkki. Ansioristijärjestelmän korkein merkki voidaan myöntää useammankin kerran samalle henkilölle, jos teot niin edellyttävät. Mikäli tekoon on osallistunut pelastajana useampi partiolainen samanaikaisesti, voidaan heille kaikille myöntää nimellä yksilöity, mutta samalla numerolla ja päivämäärällä oleva merkki.

Ehdotuksen liitteeksi tulee lisätä esimerkiksi viranomaisen lausunto tapahtuneesta, mahdolliset lehtiartikkelit ja muut ulkopuolisten selvitykset tapahtuneesta.

Kuva: Esko Raikunen