Lippukunnan tilinpäätös

Tilintarkastus

Lippukunnan on yhdistyslain nojalla valittava itselleen toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja, jonka tehtävänä on tarkastaa, että lippukunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu lakia noudattaen ja hyvien toimintatapojen mukaisesti. Tilinpäätös on keskeinen osa toiminnantarkastusta. Tarkemmat ohjeet toiminnantarkastukseen löytyvät esimerkiksi lippukuntakansion osiosta ”4. Lippukunnan tarkastuksen muistilista”.

Tilinpäätös

Tilinpäätöksen laatiminen alkaa tilien päättämisellä. Käytännössä vuoden aikana eri tileille kirjatut kirjaukset siis päätetään tilinpäätöstileille, joita ovat tulos- ja tasetili. Tulostilille siirretään tulo- ja menotilien saldot. Muiden tilien saldot päätetään tasetileille. Tilikauden tulos (tilikauden yli- / alijäämä), eli tulotilien (tuottojen) ja menotilien (menojen) erotus siirretään tasetilille. Tämän jälkeen kaikkien tilien debet- ja kreditpuolet ovat samansuuruiset.

Aikataulu

Tilinpäätös on hyvä tehdä jo heti vuoden alussa, ja toimittaa mahdollisimman pian toiminnantarkastajille tarkastusta varten. Toiminnantarkastajille tulee varata riittävästi aikaa tilinpäätöksen tarkastamiseen. Tämän jälkeen tilinpäätös toiminnantarkastuskertomuksineen toimitetaan lippukunnan kevätkokoukseen. Kevätkokous hyväksyy tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden edellisen tilikauden aikaiselle hallitukselle.

Lippukunnan kevätkokous pidetään usein viimeistään maaliskuun aikana. Tilinpäätös olisi tämän vuoksi hyvä saada tehtyä tammikuussa, jotta toiminnantarkastajat voivat suorittaa työnsä helmikuun aikana. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Lippukuntien kohdalla tämä tarkoittaa, että tilinpäätöksen tulee olla valmis ja hallituksen allekirjoittama viimeistään neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Yhdistyksen säännöissä voidaan kuitenkin määrätä lyhyemmästäkin ajasta.

 

Kuva: Juha Nurmi