Aito yhteistyösuhde ja tarjottava vastike

Lähtökohtaisesti kannattaa etsiä yhteistyösuhteita, joissa molemmat osapuolet saavat lisäarvoa, hyötyä ja iloa – jopa uudenlaisen tekemisen ja oppimisen kautta. Yhteistyötä ehdotettaessa on tärkeä katsoa tarjousta myös vastapuolen näkökulmasta. Joissain tapauksissa yritys voi olla halukas tukemaan lippukunnan toimintaa, muttei ole kiinnostunut toiminnallisesta yhdessä tekemisestä tai näkyvyydestä. Jokainen yhteistyösuhde on tapauskohtainen ja ainutlaatuinen.

 

Ennen yhteistyön aloittamista on hyvä kartoittaa, mitä tarpeita lippukunnalla on. Yhteistyötä varten ei tarvitse ensimmäisenä kehittää uutta, vaan yhdistää yhteinen tekeminen olemassa olevaan toimintaan. Tarpeita kartoittaessa on hyvä kirkastaa itselle, mitä yhteistyökumppanilta konkreettisesti toivoo ja mihin on kuitenkin valmis tyytymään, jos kumppani ei pysty vastaamaan kaikkiin toiveisiin.

Mieti samalla, miten perustelemme tarpeet ja mikä motivoi yritystätekemään yhteistyötä juuri meidän kanssamme.

Pyynnöissä voi lähteä liikkeelle pienestä ja selkeästä tuesta, esimerkiksi:

 • lippukunta saa kopioida ja tulostaa ilmaiseksi paikallisessa yrityksessä
 • tilausbussiyrittäjä tarjoaa toisen suunnan kuljetuksen lippukunnan retkelle
 • kauppias tarjoaa muonatilauksen keräilyn ja kuljetuksen retkipaikalle maksutta
 • lippukunnan kämpän puukatokseen saadaan kattopellit rautakaupasta veloituksetta

Kun yhteistyökumppanin edustajaa lähestytään, on hyvä olla laadittuna ensimmäinen konkreettinen tarjous. Yritysyhteistyö tuntuu helposti lippukunnasta vieraalta ja tilanne on usein yrityksen näkökulmasta sama. Yhteistyö partion kanssa on uutta ja yritykselle voi olla hankala nopeasti huomata yhteistyön hyötyjä ja yhteistyön muotoja – avaa ne siis selkeästi.

Lippukunnan kannattaa tarjota kumppanille jotain, mitä osataan jo valmiiksi tehdä. Näitä asioita on usein myös kiva toteuttaa!

Listatkaa etukäteen mahdolliset vastikkeen muodot, esimerkiksi:

 • virkistyspäivän järjestäminen yrityksen henkilöstölle
 • kutsu/lahjakortti yrityksen työntekijöiden perheille lippukunnan retkelle tai tapahtumaan
 • Sosiaalisen median päivitykset, jossa kerrotaan yhteisestä tekemistä
 • kertomus tai näkyvyys lippukunnan nettisivuilla
 • kertomus tai näkyvyys mahdollisessa lippukuntalehdessä
 • talkootyö yrityksessä
 • lippukunnan kaluston, telttojen tai kanoottien lainaaminen yrityksen tapahtumaan

Yrityksille itselleen on usein tärkeää, että he voivat omalle henkilöstölleen ja omissa kanavissa omille sidosryhmilleen olla kertomassa, että ovat mukana tukemassa partiotoimintaa. Tähän paras kädenojennus on lippukunnan toimittama puolivalmis sisältö. Lippukunta voi tarjoutua lähettämään yrityksen viestinnälle käytettäväksi esim. kuvia ja muutamien virkkeiden kertomuksen tapahtumasta, jossa esim. lahjoitettua tavaraa on käytetty.

Valmista materiaalia toimitettaessa kannattaa olla yhteisesti sovittuna, kuinka yritys käyttää sisältöä esim. sisäisissä kanavissa, verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Muista kuvien osalta kysyä lupa kuvattavilta ja toimittaa kuvaajatiedot yritykselle.

Lippukuntamme järjestää partiotaitokilpailut ja tavoitteenamme on järjestää sisältöä, joka kannustaa osallistumaan ja haastamaan omia taitojaan.

Pyydämme teidät mukaan kisojen yhteistyökumppaniksi ja ammattivalokuvaajanne pitämään valokuvaustehtävää, jonka sisällön haluaisimme laatia yhdessä teidän kanssanne. Toivomme kisan palkinnoksi järjestelmäkameraa.

Vastikkeena järjestämme yrityksellenne oman partioretken virkistyspäiväksi. Kerromme somepäivityksen kuvien kautta tarinaa, kuinka olemme yhdessä toteuttaneet tehtävän. Kisat järjestetään näkyvästi kaupungin keskustassa ja kisoista kirjoitetaan juttu paikallislehteen. Voitte myös kertoa henkilöstölle ja asiakkaillenne, että tarjoatte osaamistanne ja tukeanne partiotoiminnan avuksi. Lisäksi saatte mainoksen verkkosivuillemme keväälle 2018.

Partion brändi ja tunnus, esimerkiksi partiologo, on suojattu. Lippukunta ei saa tarjota oikeutta käyttää partiologoa tuotteissa tai yrityksen viestinnässä.

”Partion logon hyödyntäminen yhteistyössä kumppanin kanssa edellyttää Oy Partio Scout Ab:n hallituksen myöntämää lupaa. Lupa voidaan myöntää SP-FS:lle, piirille tai lippukunnalle eritellystä ja perustellusta hakemuksesta.” (Ote hallituksen ohjeistuksesta Partion logon käytöstä.)

 

Kuva: Mari Lehtisalo