Vapaaehtoisen rikostaustaselvitys

Partiossa aikuisille, jotka aloittavat ryhmänjohtajan vapaaehtoistehtävässä yksin, tehdään rikostaustan selvitys. Uudenmaan Partiopiirin maksaa piirin jäsenlippukuntien tekemät rikostaustaselvitykset.

Lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen perustuu lakiin ja sen tarkoituksena on suojella alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta ja siten edistää ja turvata alaikäisten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia.

Rikostaustaselvitys tehdään, kun kaikki seuraavat kohdat täyttyvät:

  • henkilö ryhtyy ryhmän ainoaksi täysi-ikäiseksi johtajaksi
  • ryhmässä on alaikäisiä osallistujia
  • tehtävässä toimitaan pääsääntöisesti yksin
  • pesti kestää vähintään yhden toimintavuoden
  • tehtävään kuuluu säännöllistä ryhmän johtamista
  • lippukunta on hallituksen päätöksellä hyväksynyt Suomen Partiolaisten tekemän
    Turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen osaksi omaa toiminnan ohjeistustaan.

Miten selvitys tehdään?

1. Lippukunnan on pyydettävä ryhmänjohtajaksi hakevan lupaa rikostaustan selvitykseen. Selvitys tehdään pyytämällä vapaaehtoiselta kirjallinen suostumus (lataa lomake alta).

  • Jos henkilö ei suostu rikostaustan selvittämiseen, häntä ei saa pestata yksin ryhmänjohtamistehtäviin.
  • Lippukunnan tulee varautua erityisesti toimintakausien alussa rikosrekisteriotteen hakemisen aiheuttamaan viiveeseen pestin aloittamissa.

Vapaaehtoisen suostumus ja toimeksiantosopimus rikosrekisteriotteen hakemiseen (PDF)

2. Vapaaehtoisen sekä lippukunnan täyttämä hakulomake toimitetaan piiritoimistolle sähköpostitse osoitteeseen uusimaa@partio.fi tai kirjepostilla, josta se toimitetaan Oikeusrekisterikeskukselle. Piiri maksaa selvityksen kulut lippukunnan puolesta.

3. Oikeusrekisterikeskus toimittaa rikosrekisteriotteen suoraan lippukunnalle.

4. Rikosrekisteriotteen tietoja käsittelevät vain lippukunnan hallituksen valtuuttamat henkilöt (turva-aikuiset), joilla on salassapitovelvollisuus.

Rikosrekisteriotteen tietojen käsittely

Rikosrekisteriotteeseen merkitään pääasiassa seksuaali-, huumausaine- ja törkeät väkivaltarikosten tuomiot. Rikosrekisteriote sisältää aina luonteeltaan arkaluontoisia henkilötietoja ja sitä käsittelevät vain lippukunnan hallituksen valtuuttamat henkilöt (turva-aikuiset), joilla on salassapitovelvollisuus rikosrekisteriotteen sisällöstä – ei siis hallitus itse.

Rikosrekisteriote toimitetaan Oikeusrekisterikeskuksesta siihen osoitteeseen, jonka lippukunta hakemukseen kirjoittaa (turva-aikuisen tai lippukunnanjohtajan kotiosoitteeseen).

Huomaa, että jo tieto siitä, onko rikosrekisteriotteessa merkintöjä vai onko se ns. puhdas, on pidettävä omana tietona. Salassapitovelvollisuuteen on syytä suhtautua vakavasti, sillä sen rikkomisesta voidaan rangaista rikoslain mukaan salassapitorikoksena tai -rikkomuksena.

Tärkeää on myös muistaa, että lippukunta ei saa tehdä vapaaehtoisen henkilötietoihin muita
merkintöjä kuin tiedon siitä, että rikosrekisteriote on tarkistettu sekä otteen päiväyksen. Rikosrekisteriotetta ei saa jäljentää. Vapaaehtoisen henkilötietoihin ei saa koskaan tehdä merkintää siitä, onko otteelle merkitty rikostietoja vai ei. Lippukunnan on luovutettava ote vapaaehtoiselle heti kun ote on tarkistettu.

Rikosrekisteriotteen saamisen jälkeen turva-aikuinen tekee lopullisen päätöksen tehtävään
pestaamisesta. Keskusjärjestö suosittelee harkitsemaan huolellisesti henkilön pestaamista sellaisissa tapauksissa, jossa rikosrekisteriotteessa on merkintöjä; otteeseen kirjataan vain vakavia ja törkeitä seksuaali-, väkivalta- ja huumausainerikoksia. Tarvittaessa lippukunta voi olla yhteydessä piiritoimistoon ja kysyä neuvoa.

Lue lisää

Lue Turvallisesti yhdessä -ohjeesta lisää rikostaustaselvityksestä sekä muista toimenpiteistä, joilla varmistamme yhdessä turvallisen kasvuympäristön partiossa!

Kuva: Juha Nurmi