Pesti- ja ikäkausikohtaiset merkit

Lippukunta myöntää Louhisuden soljen tunnustukseksi sille vartionjohtajana toimivalle samoajalle, joka viimeksi kuluneen toimintavuoden aikana on parhaiten toteuttanut partiomenetelmää.

Myöntämisperusteet

Merkki myönnetään nuorelle vartionjohtajalle, joka on osoittanut johtajuutta ja käyttänyt menestyksellä partiomenetelmän eri osa-alueita, kuten partion arvoja, vartiojärjestelmää, tekemällä oppimista ja toimintaa luonnossa.

Merkin saajan tulee olla anomisvuonna iältään 15–18-vuotias ja ehdotushetkellä hänen tulee olla toiminut vähintään 6 kuukautta vartion- tai venekunnanjohtajana. Solkea ei myönnetä, mikäli tehtävän lopettamisesta on ehdotushetkellä kulunut yli vuosi.

Jos lippukunnassa noudatetaan parijohtajuutta, voidaan Louhisuden solki myöntää kahdelle yhdessä toimivalle vartionjohtajalle. Jos lippukunnassa on useita osastoja (esimerkiksi tytöt ja pojat), voidaan ansiomerkki myöntää yhdelle vartionjohtajalle kustakin osastosta. Myös lippukunnan suuren jäsenmäärän takia ansiomerkki voidaan myöntää useammalle vartionjohtajalle vuoden aikana.

Vinkki: Perusteluissa pitää kertoa, miksi solkea haetaan useammalle kuin yhdelle vartionjohtajalle. 

Myöntämisen varmentaa partiopiirin ansiomerkkiryhmä tai piirinjohtaja. Suomen Partiolaisten ansiomerkkiryhmä kirjaa myönnetyt Louhisuden soljet.

  • 15–18-vuotias
  • vähintään puoli vuotta vartionjohtajana
  • toimintavuoden aikana parhaiten toteuttanut partiomenetelmää
  • pääsääntöisesti yksi merkki/lippukunta/vuosi.

Pyhän Yrjön solki on vaeltajaikäkauden ansiomerkki.

Myöntämisperusteet

Pyhän Yrjön solki voidaan myöntää vaeltajalle vähintään 2 vuoden aktiivisesta, säännöllisestä ja ansiokkaasta partiotoiminnasta. Merkin saaja on merkittävällä tavalla toteuttanut vaeltajaohjelmaa ja hänellä on ollut selkeä panos siinä. Hän on toiminut vaeltajaikäkauden johtajatehtävissä sekä toteuttanut itsenäisesti esimerkiksi leiri-, retki- ja varainhankintaprojekteja joko lippukunnassa tai piirissä. Merkinsaaja saa olla ehdotusvuonna enintään 23-vuotias. Aiemmin II-luokan Mannerheim-soljen saaneelle voidaan ehdottaa Pyhän Yrjön solkea.

  • 2 vuotta aktiivista vaeltajatoimintaa
  • ehdotusvuonna enintään 23-vuotias

Lippukunta myöntää Collanin soljen tunnustukseksi sille akelalle ja/tai sammolle, joka on esimerkillisellä tavalla kantanut vastuuta ikäkauden toiminnasta.

Myöntämisperusteet

Collanin solki voidaan myöntää lippukunnassa vuosittain yhdelle sudenpentu- ja yhdelle seikkailijaikäkauden viikoittaisesta toiminnasta vastaavalle johtajalle. Ehdotushetkellä tunnustuksen saajan tulee olla toiminut vähintään kaksi toimintavuotta akelana tai/ja sampona. Solkea ei myönnetä, mikäli tehtävän lopettamisesta ehdotushetkellä on kulunut yli vuosi. Jos lippukunnassa noudatetaan parijohtajuutta, voidaan Collanin solki myöntää kahdelle yhdessä toimivalle akelalle tai sammolle. Myös lippukunnan suuren jäsenmäärän takia ansiomerkki voidaan myöntää useammalle akelalle tai sammolle vuoden aikana.

Vinkki: Perusteluissa pitää kertoa, miksi solkea haetaan useammalle kuin yhdelle akelalle/sammolle. 

Myöntämisen varmentaa partiopiirin ansiomerkkiryhmä tai piirinjohtaja. Suomen Partiolaisten ansiomerkkiryhmä kirjaa myönnetyt Collanin soljet.

  • vaeltajaikäinen tai aikuinen 
  • johtamansa ikäkauden esimerkillinen vastuunkantaja
  • vähintään kaksi toimintavuotta akelana tai/ja sampona
  • pääsääntöisesti yksi merkki/ikäkauden johtajat/vuosi

Uudenmaan partiopiirin oma Luotsi-solki myönnetään partiolaiselle, joka on aktiivisella toiminnallaan tarpoja-, samoaja- tai vaeltajaluotsina tukenut merkittävällä tavalla nuorten kasvamista ja lippukunnan keskeistä ohjelmatoimintaa vähintään kahden vuoden (erityisillä perusteilla yhden vuoden) ajan.

 

Kuva: Eeva Helle