Kuka vastaa taloudesta lippukunnassa?

Hallitus vastaa lippukunnan taloudesta lippukunnan jäsenistölle, mutta vastuu käytännön taloudenhoidosta on usein valitun taloudenhoitajan tai -hoitajien tehtävä. Varsinkin suuremmissa lippukunnissa voi olla järkevää jakaa taloudenhoidon vastuut useamman henkilön kesken, jotta taakka ei käy yksittäisellä johtajalle tai luottamushenkilölle liian raskaaksi. Näin voidaan myös helpommin varmistaa, että tieto lippukunnan talousasioista ei ole liiaksi keskittynyt vain yhdelle ihmiselle.

Varsin yleinen käytäntö jakaa taloudenhoidon vastuita lippukunnassa on nimetä erikseen rahastonhoitaja, jonka vastuulla on rahaliikenteen hoito sekä esimerkiksi vakuutuksista ja avustusanomuksista huolehtiminen, sekä kirjanpitäjä, joka vastaa kirjanpidosta ja talouden seurannasta. Taloudenhoitajan on hyvä olla vähintäänkin tietoinen lippukunnan tarvitsemista vakuutuksista. Lista näistä on löydettävissä lippukuntakansion toiminnantarkastuksen ohjeista, osiosta ”1.3 Vakuutukset”.

Taloudenhoitajat ovat vastuussa toiminnastaan lippukunnan hallitukselle ja lippukunnanjohtajalle, mutta ovat vastaavasti oikeutettuja saamaan tarvitsemaansa tukea ja koulutusta pestinsä suorittamiseen.

Erityisesti lippukunnanjohtajan tulee aina olla ajan tasalla lippukunnan taloudellisesta tilanteesta, ja toimia läheisessä yhteistyössä kirjanpidosta vastaavan henkilön kanssa lippukunnan talouden seurannassa.

 

Kuva: Eeva Helle