Ansiomitalit

Ansiomitalit myönnetään yksilölle yleensä järjestyksessä. Tarkista siis, mitä merkkejä henkilöllä jo on!

Rautainen ansiomitali myönnetään partiolaiselle, joka on aktiivisesti mahdollistanut partiotoimintaa lippukunnassa, piirissä tai keskusjärjestössä vähintään 1-2 vuoden ajan. Ansioiksi ei edellytetä pitkäaikaisia partiotehtäviä tai partiohistoriaa.

 

 

 

Pronssinen ansiomitali myönnetään partiolaiselle, jossa itsessään on tapahtunut partion tavoitteiden mukaista kasvua hänen suorittaessaan menestyksekkäästi partiotehtäviään. Havaintoaika on 2–4 vuotta, johon voi sisältyä rautaiseen ansiomitaliin käytetty havaintoaika.

 

 

 

 

SP:n pronssinen ansiomitali voidaan myöntää partiolaiselle tunnustuksena vuosia kestäneestä säännöllisestä ja tuloksellisesta toiminnasta lippukunnassa, partiopiirissä tai järjestössä. Partiotehtäviä saajalla tulee olla kuuden vuoden edestä. 

 Vinkki: Jos saajalle haetaan ansiomitalia yhdistyksen hallinnollisista tehtävistä (esim. sihteeri, taloudenhoitaja tai hallituksen jäsen), tulee perusteluissa avata, miten saaja on tehtävää hoitanut siten, että toiminta voidaan katsoa aktiiviseksi.

Hopeinen ansiomitali myönnetään partiolaiselle, joka on aiheuttanut toisissa partion tavoitteiden mukaista kasvua suorittaessaan menestyksekkäästi partiotehtäviään. Merkkiä ei myönnetä pelkästään pestissä olemisen perusteella. Havaintoaika on 5–7 vuotta, johon voi sisältyä pronssiseen ansiomitaliin käytetty havaintoaika.

 

 

 

SP:n hopeinen ansiomitali voidaan myöntää partiolaiselle tunnustuksena pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta lippukunnassa, partiopiirissä tai järjestössä. Hopeisen ansiomitalin saaja toimii vaativissa partiotehtävissä ja niitä leimaa nousujohteisuus. Partiotehtäviä saajalla tulee olla 12 vuoden edestä.

Vinkki: Jos saajalle haetaan ansiomitalia yhdistyksen hallinnollisista tehtävistä (esim. sihteeri, taloudenhoitaja tai hallituksen jäsen), tulee perusteluissa avata, miten saaja on tehtävää hoitanut siten, että toiminta voidaan katsoa aktiiviseksi.

Kultainen ansiomitali myönnetään partiolaiselle, joka on laajalti ja pitkään aiheuttanut toisissa partion tavoitteiden mukaista kasvua suorittaessaan menestyksekkäästi partiotehtäviään. Havaintoaika on 8–10 vuotta, johon voivat sisältyä pronssiseen ja hopeiseen mitaliin käytetyt havaintoajat.

 

 

 

SP:n hopeinen ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tai partiotyön tukijalle pitkäaikaisesta, ansiokkaasta toiminnasta Suomen Partiolaisten tai partiopiirin sekä erittäin ansiokkaasta toiminnasta lippukunnan hyväksi. Partiotehtäviä saajalla tulee olla 18 vuoden edestä. Hopeisen ansioristin saajalla tulisi olla piiri- tai keskusjärjestötason tehtäviä. 

 Vinkki: Hopeista ansioristiä voidaan ehdottaa myös pelkästään lippukuntatason tehtäviä tehneelle partiojohtajalle. Tällöin pestivuosia tehtävissä tulee olla huomattavasti enemmän kuin 18 vuotta.

 Vinkki: Ehdotukseen tulee liittää mukaan listaus saajan partiotehtävistä ajankohtineen hänen koko partiouransa ajalta. 

SP:n kultainen ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tai partiotyön tukijalle tunnustuksena pitkäaikaisesta ja erittäin ansiokkaasta toiminnasta, joka on koitunut valtakunnallisen partiotoiminnan ja partiopiirin sekä lippukunnanpartiotoiminnan hyväksi. Partiotehtäviä saajalla tulee olla 24 vuoden edestä.


 Vinkki: Ehdotukseen tulee liittää mukaan listaus saajan partiotehtävistä ajankohtineen hänen koko partiouransa ajalta. 

SP:n suuri ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tunnustuksena poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta maamme partioliikkeen hyväksi. Partiotehtäviä saajalla tulee olla 30 vuoden edestä. Saajalta edellytetään valtakunnallisia partiotehtäviä, ja että hän on saavuttanut tunnustetun aseman partioansioittensa ja persoonallisuutensa perusteella.


 Vinkki: Ehdotukseen tulee liittää mukaan listaus saajan partiotehtävistä ajankohtineen hänen koko partiouransa ajalta. Lisäksi tulee perustella, miten saajaa voi pitää tunnettuna partiopersoonana, ja tarvittaessa tehostaa tätä eri tahoilta kerätyin puoltolausunnoin. 

 

Erityisistä teoista myönnettävät ansiomerkit

Kokka-ansiomerkki voidaan myöntää partiolaiselle, joka on ansioitunut erityisestä yksittäisestä partioteosta uusmaalaisen partiotoiminnan hyväksi esimerkiksi lippukunnassa.

Saajalla on ilmennyt oman suorituskykynsä rajoilla olevaa henkistä ja fyysistä
asiaan sitoutumista ja tunteenpaloa. Ansiomerkki on Kokka-soljen pienoismerkki.

Kokka-solki on Uudenmaan partiopiirin arvokkain huomionosoitus. Se voidaan jakaa partiojohtajana esimerkillisesti vuoden aikana palvelleelle uusmaalaiselle, uudistusmieliselle ja muutosta pelkäämättömälle partiojohtajalle. 

Kokka-solki voidaan myöntää tarpeen mukaan myös ei-uusmaalaiselle partiolaiselle erityisen uusmaalaisesta partioinnista tai ei-partiolaiselle erityisen partiomaisesta  toiminnasta.

Sankarimerkki voidaan myöntää suurta uhrautuvaisuutta osoittavasta teosta, jonka aikana partiolainen tai autettava on ollut tai molemmat ovat olleet ilmeisessä vaarassa (vrt. hengenpelastus). Sankarimerkki on Suomen Partiolaisten korkein ansiomerkki. Ansioristijärjestelmän korkein merkki voidaan myöntää useammankin kerran samalle henkilölle, jos teot niin edellyttävät. Mikäli tekoon on osallistunut pelastajana useampi partiolainen samanaikaisesti, voidaan heille kaikille myöntää nimellä yksilöity, mutta samalla numerolla ja päivämäärällä oleva merkki.

Ehdotuksen liitteeksi tulee lisätä esimerkiksi viranomaisen lausunto tapahtuneesta, mahdolliset lehtiartikkelit ja muut ulkopuolisten selvitykset tapahtuneesta.

 

Kuva: Eeva Helle