Ansiomitalit

Ansiomitalit myönnetään yksilölle yleensä järjestyksessä. Tarkista siis, mitä merkkejä henkilöllä jo on!

Rautainen ansiomitali myönnetään partiolaiselle, joka on aktiivisesti mahdollistanut partiotoimintaa lippukunnassa, piirissä tai keskusjärjestössä. Havaintoaika vähintään 1 vuosi. Ansioiksi ei edellytä pitkäaikaisia partiotehtäviä tai partiohistoriaa. Mitaliin kuuluu nauhalaatta.

Esimerkiksi:

Saaja on toiminut lippukunnassa kokeneen akelan apulaisena, osallistunut lippukunnan retkien toteuttamiseen tai muuten ollut toiminnallaan mahdollistamassa partion toteutumista viikkotoiminnan ja tapahtumien kautta.

 

Pronssinen ansiomitali myönnetään partiolaiselle, jossa itsessään on tapahtunut partion tavoitteiden mukaista kasvua hänen suorittaessaan menestyksekkäästi partiotehtäviään. Havaintoaika on vähintään 3 vuotta, johon sisältyy rautaiseen ansiomitaliin käytetty havaintoaika. Mitaliin kuuluu nauhalaatta.

Esimerkiksi:

Saajassa on tapahtunut partion tavoitteiden mukaista kasvua hänen toimiessaan vähintään kolmen vuoden ajan:


- lippukunnassa ryhmänjohtajana
- lippukunnan hallituksessa ja osallistunut aktiivisesti lippukunnan retkien tai muiden tapahtumien toteuttamiseen.
- lippukunnan ja piirin/Suomen Partiolaisten toiminnassa.

 

SP:n pronssinen ansiomitali voidaan myöntää partiolaiselle tunnustuksena vuosia kestäneestä säännöllisestä ja tuloksellisesta toiminnasta lippukunnassa, partiopiirissä tai järjestössä. Partiotehtäviä saajalla tulee olla kuuden vuoden edestä. 

 Vinkki: Jos saajalle haetaan ansiomitalia yhdistyksen hallinnollisista tehtävistä (esim. sihteeri, taloudenhoitaja tai hallituksen jäsen), tulee perusteluissa avata, miten saaja on tehtävää hoitanut siten, että toiminta voidaan katsoa aktiiviseksi.

Hopeinen ansiomitali myönnetään partiolaiselle, joka on aiheuttanut toisissa partion tavoitteiden mukaista kasvua suorittaessaan menestyksekkäästi partiotehtäviään. Merkkiä ei myönnetä pelkästään pestissä olemisen perusteella. Havaintoaika on vähintään 9 vuotta, johon sisältyy aiempien ansiomitaleihin kuulunut havaintoaika. Mitaliin kuuluu nauhalaatta.

 

 

 

SP:n hopeinen ansiomitali voidaan myöntää partiolaiselle tunnustuksena pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta lippukunnassa, partiopiirissä tai järjestössä. Hopeisen ansiomitalin saaja toimii vaativissa partiotehtävissä ja niitä leimaa nousujohteisuus. Partiotehtäviä saajalla tulee olla 12 vuoden edestä.

Vinkki: Jos saajalle haetaan ansiomitalia yhdistyksen hallinnollisista tehtävistä (esim. sihteeri, taloudenhoitaja tai hallituksen jäsen), tulee perusteluissa avata, miten saaja on tehtävää hoitanut siten, että toiminta voidaan katsoa aktiiviseksi.

Kultainen ansiomitali myönnetään partiolaiselle, joka on laajalti ja pitkään aiheuttanut toisissa partion tavoitteiden mukaista kasvua suorittaessaan menestyksekkäästi partiotehtäviään. Havaintoaika on vähintään 15 vuotta, johon sisältyy aiempien ansiomitaleihin kuulunut havaintoaika. Mitaliin kuuluu nauhalaatta.

 

 

 

 

SP:n hopeinen ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tai partiotyön tukijalle pitkäaikaisesta, ansiokkaasta toiminnasta Suomen Partiolaisten tai partiopiirin sekä erittäin ansiokkaasta toiminnasta lippukunnan hyväksi. Partiotehtäviä saajalla tulee olla 18 vuoden edestä. Hopeisen ansioristin saajalla tulisi olla piiri- tai keskusjärjestötason tehtäviä. 

 Vinkki: Hopeista ansioristiä voidaan ehdottaa myös pelkästään lippukuntatason tehtäviä tehneelle partiojohtajalle. Tällöin pestivuosia tehtävissä tulee olla huomattavasti enemmän kuin 18 vuotta.

 Vinkki: Ehdotukseen tulee liittää mukaan listaus saajan partiotehtävistä ajankohtineen hänen koko partiouransa ajalta. 

SP:n kultainen ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tai partiotyön tukijalle tunnustuksena pitkäaikaisesta ja erittäin ansiokkaasta toiminnasta, joka on koitunut valtakunnallisen partiotoiminnan ja partiopiirin sekä lippukunnanpartiotoiminnan hyväksi. Partiotehtäviä saajalla tulee olla 24 vuoden edestä.


 Vinkki: Ehdotukseen tulee liittää mukaan listaus saajan partiotehtävistä ajankohtineen hänen koko partiouransa ajalta. 

SP:n suuri ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tunnustuksena poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta maamme partioliikkeen hyväksi. Partiotehtäviä saajalla tulee olla 30 vuoden edestä. Saajalta edellytetään valtakunnallisia partiotehtäviä, ja että hän on saavuttanut tunnustetun aseman partioansioittensa ja persoonallisuutensa perusteella.


 Vinkki: Ehdotukseen tulee liittää mukaan listaus saajan partiotehtävistä ajankohtineen hänen koko partiouransa ajalta. Lisäksi tulee perustella, miten saajaa voi pitää tunnettuna partiopersoonana, ja tarvittaessa tehostaa tätä eri tahoilta kerätyin puoltolausunnoin. 

 

Erityisistä teoista myönnettävät ansiomerkit

Kokka-ansiomerkki voidaan myöntää partiolaiselle erityisestä yksittäisestä teosta uusmaalaisen partiotoiminnan hyväksi. Saajalla on ilmennyt oman suorituskykynsä rajoilla olevaa henkistä ja fyysistä asiaan sitoutumista ja tunteenpaloa.

Toiminta voi tapahtua lippukunnassa, piirissä tai keskusjärjestössä. Ansiomerkki on Kokka-soljen pienoismerkki. Kokka-ansiomerkki kiinnitetään oikean taskun laskokseen.

Kokka-solki on piirin korkein huomionosoitus vaikuttavasta uusmaalaisen partiotoiminnan eteenpäinviemisestä. Solki voidaan myöntää esimerkillisesti palvelleelle uusmaalaiselle partiojohtajalle, joka on toiminnassaan ollut uudistusmielinen ja muutosta pelkäämätön. Saajan toiminta on ollut tavoitteellista, pitkäjänteistä ja erottuu kokonaisuutena muista. Soljella ei ole erikseen määriteltyä havaintoaikaa. Vuosittain solki myönnetään pääsääntöisesti yhdelle partiojohtajalle tai johtajaparille. Palautetoimikunnan yksimielisellä päätöksellä solki voidaan erityisistä syistä myöntää useammalle partiojohtajalle, jotka eivät ole parijohtajia tai henkilöille, joilla ei ole partiojohtajakoulutusta.

Kokka-solki voidaan myöntää tarpeen mukaan myös ei-uusmaalaiselle partiolaiselle erityisen uusmaalaisesta partioinnista tai ei-partiolaiselle erityisen partiomaisesta  toiminnasta.

Sankarimerkki voidaan myöntää suurta uhrautuvaisuutta osoittavasta teosta, jonka aikana partiolainen tai autettava on ollut tai molemmat ovat olleet ilmeisessä vaarassa (vrt. hengenpelastus). Sankarimerkki on Suomen Partiolaisten korkein ansiomerkki. Ansioristijärjestelmän korkein merkki voidaan myöntää useammankin kerran samalle henkilölle, jos teot niin edellyttävät. Mikäli tekoon on osallistunut pelastajana useampi partiolainen samanaikaisesti, voidaan heille kaikille myöntää nimellä yksilöity, mutta samalla numerolla ja päivämäärällä oleva merkki.

Ehdotuksen liitteeksi tulee lisätä esimerkiksi viranomaisen lausunto tapahtuneesta, mahdolliset lehtiartikkelit ja muut ulkopuolisten selvitykset tapahtuneesta.

 

Kuva: Eeva Helle