Turvallisesti yhdessä -koulutus

Partiossa kaikkien aikuisten tehtävänä on vahvistaa lasten ja nuorten kasvuympäristön turvallisuutta. Jotta jokaisella olisi riittävät taidot tähän, tulee jokaisen täysi-ikäisen sekä yli 15-vuotiaiden ryhmänjohtajien käydä Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus.

Turvallisuudella tarkoitetaan tässä kohtaa muun muassa sitä, että

  • lapsia kohdellaan kunnioittavasti,
  • lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan,
  • lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan sekä
  • lasta suojellaan kiusaamiselta, väkivallalta, seksuaaliselta hyväksikäytöltä, päihteiden käytöltä ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.

Turvallisesti yhdessä -koulutus on pakollinen koulutus kaikille täysi-ikäisille partiolaisille sekä ryhmänjohtajille iästä riippumatta. Koulutus suositellaan suoritettavaksi heti. Lippukunnan hallitus vastaa siitä, että edellä mainitut henkilöt suorittavat koulutuksen.

Koulutus suoritetaan Partion verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Kurssisuoritus on voimassa viisi vuotta ja sen jälkeen kurssi tulee suorittaa uudelleen.

moodle.partio.fi

Ohjeita Moodlen käyttöön

Aloita kirjautumalla Moodleen PartioID-tunnuksellasi ja valitse Turvallisesti yhdessä -kurssin haluamasi kieliversio (suomi, ruotsi, englanti).

Moodle antaa suorittaa koulutuksen ilman partioID:tä, mutta jotta koulutuksesta kirjataan Kuksaan suoritusmerkintä, tarvitset partioID:n koulutukseen kirjautumiseksi. Jos sinulla ei ole partioID:tä, voit rekisteröityä partion Moodleen, tehdä Turvallisesti yhdessä -koulutuksen ja tulostaa siitä todistuksen. Huoltajan partioID:llä voi myös tehdä koulutuksen, mutta merkintä ei tallennu Kuksaan.

Kun kurssisuorituksesi on vanhentunut tai vanhentumassa:

  • Uudelleensuoritus aloitetaan “Suorita uudelleen” painikkeen kautta. Painike löytyy kurssisivun oikeasta yläreunasta.
  • Painikkeen klikkaamisen jälkeen sivu kysyy: Haluatko alustaa kurssin suorituksen? (alustaminen aloittaa uuden suorituskerran).
  • Klikkaa Jatka ja aloita uudelleensuoritus. Alustus tarkoittaa aikaisemman kurssisuorituksen nollaamista ja toimenpide on pakollinen, jotta uudelleensuorittaminen on mahdollista.

 

Kuva: Mari Lehtisalo