Turvallisuus partiossa

Piirissä pidetään huolta turvallisuudesta

Partiossa noudatetaan Turvallisesti yhdessä -ohjeistusta. Vaikka tavoitteena on turvallisen toimintaympäristön varmistaminen, voivat mukana olevat henkilöt kokea häirintää, kiusaamista, kaltoinkohtelua tai väkivaltaa. Haluamme puuttua Partiossa ikäviin asioihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Olemme koonneet tähän, miten piirissä pidetään huolta turvallisuudesta ja mihin olla yhteydessä, mikäli kohtaat häirintää partiotoiminnassa.

Piirin tapahtumat

Piirin tapahtumissa on käytössä Partion turvallisemman tilan periaatteet, joihin kaikki osallistujat järjestäjiä mukaan lukien sitoutuvat jo ilmoittautumisvaiheessa.

Piirin tapahtumille valitaan häirintäyhdyshenkilöt, joiden kanssa voi keskustella tapahtuman aikana, mikäli kohtaa tai todistaa asiatonta käytöstä. Häirintäyhdyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot kerrotaan tapahtumaan osallistuville.

Häirintäyhdyshenkilöille on oma ohjeistus ja heitä tukee piiritoimisto: piirin tuvallisuuskokonaisuudesta vastaava Anna Majava ja tapahtumista vastaava Jutta Alho. Yhteystiedot löydät piirin nettisivuilta.

Jos tapahtuman jälkeen jokin jää mietityttämään, voit olla yhteydessä piirin turvallisuuskokonaisuudesta vastaavaan työntekijään Anna Majavaan.

Partiolla on myös kaikille partiolaisille avoin anonyymi ilmoituskanava. Partion anonyymin ilmoituskanavan kautta voi luottamuksellisesti ilmoittaa häirintä- rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilyn.

Lippukuntatoiminta

Jos kohtaat lippukunnan toiminnassa häirintää, niin ole yhteydessä:

  • ensisijaisesti lippukuntasi turva-aikuiseen. Turva-aikuinen on lippukunnassa pestiin nimetty aikuinen, jolle voi jutella mieltä painavista asioista.
    • Jos et tiedä kuka on lippukuntasi turva-aikuinen, niin voit kysyä asiasta esimerkiksi lippukunnanjohtajalta
  • toissijaisesti lippukunnan ulkopuoliseen tahoon:
    • Voit olla yhteydessä ja jutella luottamuksellisesti piirin turvallisuudesta vastaavan työntekijän kanssa sähköpostilla, WhatsApp-viestillä tai soittamalla.
    • Jos tilanne on sellainen, että tietoja ei voi kertoa avoimesti tai haluat käsitellä asiaa anonyymisti, ota yhteyttä anonyymin ilmoituslomakkeen kautta

Piiriluottis

Jos kohtaat piiriluottiksena häirintää:

  • Voit olla yhteydessä ja jutella luottamuksellisesti piirin turvallisuudesta vastaavan työntekijän kanssa sähköpostilla, WhatsApp-viestillä tai soittamalla.
  • Jos tilanne on sellainen, että tietoja ei voi kertoa avoimesti tai haluat käsitellä asiaa anonyymisti, ota yhteyttä anonyymin ilmoituslomakkeen kautta.

Kriisin sattuessa muista piirin kriisiviestintäohjeet