Nyt haettavissa uusi Kestävästi partiossa -tunnus lippukunnalle!

Lippukuntien haettavissa on ensimmäistä kertaa Kestävästi partiossa –tunnus, jolla tähdätään kohti hiilineutraalimpaa partiota! 

Kestävästi partiossa -tunnuksen myötä lippukunnan arjessa tehtävät valinnat voidaan tietoisesti muuttaa kestävämmiksi yhdessä. Tunnuksen voi saada lippukunta, joka täyttää toiminnassaan vakiintuneesti vähintään 25 Kestävästi partiossa -kriteeriä. Lisäksi on hyvä valita jokin tai joitakin kehittämiskohteita.

Tunnuksen suorittaminen sopii erinomaisesti esimerkiksi samoaja- tai vaeltajaryhmän toteuttamaksi projektiksi lippukunnassa. Hyväksytty lippukunta saa käyttöönsä Kestävästi partiossa -tunnuksen, joka on voimassa kaksi vuotta kerrallaan.

Teemat

  • Kasvatus
  • Ruoka
  • Hankinnat
  • Kierrätys
  • Kolot ja kämpät
  • Liikkuminen
  • Ulkomaanprojektit
  • Esteiden madaltaminen

Käykää kriteerit läpi johtajiston kesken ja tarkistakaa, voitteko jo hakea merkkiä tai mitä voisitte tehdä, että kriteerit täyttyvät!

Kestävästi partiossa -tunnus