Tapahtumat ja koulutukset selkokielellä

Tältä sivulta löydät tietoa Uudenmaan Partiopiirin järjestämistä partiotapahtumista ja koulutuksista.

Uudenmaan Partiopiiri toimii Hangossa, Raaseporissa, Inkoossa, Siuntiossa, Lohjalla, Kirkkonummella, Vihdissä, Karkkilassa, Nurmijärvellä, Hyvinkäällä, Tuusulassa, Keravalla, Järvenpäässä, Mäntsälässä, Sipoossa, Pornaisissa, Porvoossa, Askolassa, Pukkilassa, Lapinjärvellä, Loviisassa, Virolahdella ja osittain Orimattilassa ja Kouvolassa. Moniin tapahtumiimme voi osallistua, vaikka ei olisi vielä partiolainen.

Lapset leikkivät köydenvetoa.

PARTIOTAPAHTUMAT

Lippukuntaleirit

Lippukunnat ovat yhdistyksiä, joissa harrastetaan partiota. Tavallisesti jokainen lippukunta järjestää joka kesä oman partioleirin. Jos haluat tutustua partioon leirillä, voit ottaa yhteyttä lähelläsi olevaan lippukuntaan.

Piirileirit

Lippukunnat ovat partiopiirin jäseniä. Partiopiiri on järjestö, joka edustaa ja auttaa omalla alueellaan olevia lippukuntia. Uudenmaan Partiopiiri järjestää oman piirileirin alueen partiolaisille muutaman vuoden välein. Leireillä on noin 3000 osallistujaa.

Finnjamboreet

Finnjamboree on koko Suomen partiolaisten yhteinen partioleiri, joka järjestetään noin kuuden vuoden välein. Leireillä on yli 10 000 osallistujaa.

Jamboreet ulkomailla

Jamboreet ovat suuria partioleirejä, joita järjestetään eri maissa. Maailmanjamboree on maailman suurin partioleiri. Maailmanjamboree järjestetään neljän vuoden välein. Se järjestetään aina eri maassa. Maailmanjamboreella osallistujia on 20 000 – 40 000.

Partiossa järjestetään monia tapahtumia lapsille ja nuorille. Lasten ja nuorten lisäksi tapahtumissa on mukana aikuisia johtajia.

 • sudenpentutapahtumat ovat 7-9-vuotiaille
 • seikkailijatapahtumat ovat 10-12-vuotiaille
 • tarpojatapahtumat ovat 12-15-vuotiaille
 • samoajatapahtumat ovat 15-17-vuotiaille
 • vaeltajatapahtumat ovat 18-22-vuotiaille

Partiotaitokilpailuja kutsutaan joskus nimillä pt-kisat, piirikisat tai SM-kisat. Partiotaitokilpailussa liikut oman ryhmän kanssa metsässä tai kaupungissa. Kilpailussa suunnistatte ja suoritatte rasteilla erilaisia partiotaitoihin liittyviä tehtäviä. Partiotaitokilpailuissa on omat kilpailusarjat eri-ikäisille partiolaisille. Eri sarjoilla voi olla eri tehtävät ja eripituinen reitti.

Kilpailut kestävät yleensä alle 15-vuotiailla yhden päivän ja yli 15-vuotiailla yön yli.


TUTUSTU PARTIOON

Tervetuloa partioon -koulutus antaa sinulle perustiedot partioharrastuksesta Suomessa. Koulutuksessa opit esimerkiksi, mitä partiossa voi tehdä ja mitkä ovat toimintamme tavoitteet.

Koulutus kestää noin 2 tuntia. Voit tehdä sen itse internetissä suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi. Voit myös osallistua jonkin lippukunnan eli partioyhdistyksen koulutukseen omalla paikkakunnallasi.


RETKEILYKOULUTUKSET

Erätaitojen peruskoulutuksessa opit retkeilyn perusasioita, kuten suunnistamista, ruoanlaittoa metsässä ja sen, mitä varusteita tarvitset retkellä. Koulutus on yli 12-vuotiaille.

Koulutus kestää yhden illan ja viikonlopun. Vietämme koko viikonlopun ulkona metsässä. Käytössä on ulko-wc:t. Tarvittavat varusteet ja pakkausohjeet kerrotaan sinulle etukäteen.

Erätaitojen jatkokoulutuksessa opit talviretkeilyn taitoja ja varusteita. Koulutus on yli 15-vuotiaille, jotka ovat käyneet erätaitoperuskoulutuksen tai osaavat retkeilyn perustaidot.

Koulutuksessa hiihdämme ja liikumme lumikengillä. Vietämme koko viikonlopun ulkona metsässä. Käytössä on ulko-wc:t. Tarvittavat varusteet ja pakkausohjeet kerrotaan sinulle etukäteen.

Retkiruokakoulutus on yhden päivän mittainen retki, jolla tehdään yhdessä erilaisia ruokia metsässä nuotiolla ja retkikeittimellä. Koulutukseen voivat osallistua yli 15-vuotiaat.

Melontaretki on viikonlopun mittainen retki, jossa liikutaan kanootilla ja yövytään rannalla teltoissa. Retkellä opit melomaan, jos et vielä osaa. Saat kanootin ja melontatarvikkeet lainaan. Koulutukseen voivat osallistua kaikki yli 15-vuotiaat.


Koulutuspäivän aikataulu fläppitaululla.

PARTION VAPAAEHTOISTEN KOULUTUKSET

Partion koulutuksiin voivat osallistua yli 18-vuotiaat, jotka harrastavat partiota. Koulutuksissa opit tietoja ja taitoja, joita tarvitset partiossa.

Koulutukset ovat ilmaisia. Koulutuksissa puhutaan ja luetaan suomea.

Koulutukset, kun olet aloittanut partion:

Jos olet yli 18-vuotias ja toimit vapaaehtoisena partiossa, sinun täytyy tehdä Turvallisesti yhdessä -koulutus. Se opettaa, miten voimme kaikki yhdessä tehdä partiosta lapsille ja nuorille turvallista.

Koulutus kestää noin tunnin. Voit tehdä sen itse internetissä.

Akela on 7-9-vuotiaiden partiolaisten ryhmänjohtaja. Sampo on 10-12-vuotiaiden partiolaisten ryhmänjohtaja. Akela- ja sampokoulutuksen käytyäsi voit toimia näissä vapaaehtoistehtävissä. Opit, mitä lapset partiossa tekevät, ja lisäksi opit ohjaamaan lapsia.

Koulutus on

 • yhden viikonlopun mittainen TAI
 • itsenäistä opiskelua ja iltatapaamisia yhteensä 15 tuntia noin 3 kuukauden ajan.

Perhepartiossa aikuinen ja hänen alle 7-vuotiaat lapsensa tutustuvat partioon yhdessä muiden perheiden kanssa. Kun olet käynyt perhepartio-ohjaajan koulutuksen, voit johtaa perhepartioryhmää.

Koulutus kestää noin 2-3 tuntia.

Partiojohtajaperuskoulutus on kaikille yli 18-vuotiaille partiolaisille. Siellä opit esimerkiksi ryhmän johtamisen taitoja, tapahtuman järjestämistä sekä mitä lapset ja nuoret tekevät partiossa. Aiheena ovat

 • johtaminen
 • yhdistys
 • tapahtuman järjestäminen
 • turvallisuus
 • partion ohjelma
 • partion historia
 • partion tavoitteet

Koulutus on

 • 2 koulutusviikonloppua TAI
 • itsenäistä opiskelua ja iltatapaamisia yhteensä 30 tuntia noin 4 kuukauden ajan.

Lisäksi järjestät omassa partiolippukunnassasi tapahtuman, jossa harjoittelet johtamista.

Koulutukset, kun olet käynyt partiojohtajaperuskoulutuksen:

Luotsi on nuorten partiolaisten ohjaaja. Tarpojaluotsi ohjaa 12-15-vuotiaita partiolaisia eli tarpojia. Samoajaluotsi ohjaa 15-17-vuotiaita partiolaisia eli samojia. Vaeltajaluotsi ohjaa 18-22-vuotiaita partiolaisia eli vaeltajia. Kun olet käynyt luotsikoulutuksen, voit toimia luotsin vapaaehtoistehtävässä.

Koulutuksessa opit, mitä nuoret partiossa tekevät. Lisäksi opit ohjaamaan nuoria.

Koulutus on

 • Päivän mittainen TAI
 • itsenäistä opiskelua ja iltatapaamisia yhteensä 9 tuntia.

Ohjelmajohtaja vastaa lippukunnassa siitä, että lippukunnan toiminta on partio-ohjelman mukaista. Kun olet käynyt ohjelmajohtajakoulutuksen, voit toimia ohjelmajohtajan vapaaehtoistehtävässä.

Koulutuksessa opit lisää siitä, mitä lapset ja nuoret voivat partiossa tehdä. Lisäksi opit, miten johdat vapaaehtoisia.

Koulutus on

 • Yhden viikonlopun ja yhden illan mittainen TAI
 • itsenäistä opiskelua ja iltatapaamisia yhteensä 16 tuntia.

Pestijohtaja vastaa lippukunnassa siitä, että muilla vapaaehtoisilla on mukava tehdä vapaaehtoistyötä. Hän myös vastaa siitä, että vapaaehtoiset käyvät partion koulutuksissa. Kun olet käynyt pestijohtajakoulutuksen, voit toimia pestijohtajan vapaaehtoistehtävässä. Opit, miten johdat vapaaehtoisia. Lisäksi opit partiokoulutuksista.

Koulutus on

 • Yhden viikonlopun ja yhden illan mittainen TAI
 • itsenäistä opiskelua ja iltatapaamisia yhteensä 14 tuntia.

Lippukunnanjohtaja on partioyhdistyksen puheenjohtaja. Kun olet käynyt lippukunnanjohtajan koulutuksen, voit toimia lippukunnanjohtajan vapaaehtoistehtävässä.

Opit yhdistyksen johtamisesta ja yhdistyksiin liittyvistä säännöistä. Lisäksi opit, miten johdat vapaaehtoisia.

Koulutus on

 • Yhden viikonlopun ja yhden illan mittainen TAI
 • itsenäistä opiskelua ja iltatapaamisia yhteensä 18 tuntia.

Kolmiapila-Gilwell-kurssi on jatkokoulutus yli 22-vuotiaille partiojohtajille. Sitä kutsutaan usein nimellä Ko-Gi. Kurssilla opit paljon lisää johtamisesta ja partiosta. Lisäksi kehität itse partiota.

Koulutus kestää yleensä vähintään vuoden. Sen aikana on leirejä, retkiä tai tapaamisia. Opetusta on yhteensä noin 63 tuntia. Lisäksi teet oman partioon liittyvän kehittämistyön. Voit valita kehittämisen aiheen itse. Sinulla on oma ohjaaja, joka tukee sinua keskustelemalla kanssasi.


UUDENMAAN PARTIOPIIRIN TAPAHTUMAT

Lippukuntapäivät on tarkoitettu Uudenmaan Partiopiirin lippukuntien yli 15-vuotiaille jäsenille. Tapahtumassa on työpajoja, joissa opit partiossa hyödyllisiä asioita. Lisäksi tapahtumassa järjestetään Uudenmaan Partiopiiri ry:n jäsenkokous. Jäsenkokouksessa päätetään yhdistyksemme asioista.

Luottis tarkoittaa partiolaista, joka tekee vapaaehtoistyötä partiopiirissä. Luottistartissa Uudenmaan Partiopiirin vapaaehtoiset yhdessä keskustelevat toiminnastamme. Usein tapahtumassa voi myös oppia uutta. Sinun kannattaa tulla luottisstarttiin, jos haluat tutustua Uudenmaan Partiopiirin vapaaehtoisiin ja olet kiinnostunut vapaaehtoistehtävistämme.


Ilmoittaudu tapahtumaan

Jos et ole vielä partion jäsen, voit tulla tutustumaan partioon tapahtumissamme! Voit tutustua partioon kolme kertaa. Sen jälkeen sinun tulee ilmoittautua jäseneksi, mikäli haluat jatkaa tapahtumiin osallistumista.

Voit etsiä tapahtumaa tapahtumakalenteristamme hakusanalla. Tapahtumakalenteriin pääset klikkaamalla alla olevaa painiketta.

Tapahtumakalenterista löydät aina tapahtuman johtajan yhteystiedot. Jos sinulla on kysymyksiä, voit ottaa häneen yhteyttä ennen ilmoittautumista. Kun olet ilmoittautunut, lähetämme sähköpostiosoitteeseesi infokirjeen noin kaksi viikkoa ennen tapahtuman alkamista.

Tapahtumakalenteri

Huom. Linkki vie pois selkokieliseltä sivulta.


Haluatko kysyä lisää?

Mikäli haluat kysyä lisää, voit lähettää meille sähköpostia: uusimaa@partio.fi.


Tällä sivulla on Selkokeskuksen myöntämä Selkotunnus.

Kuvat: Susanna Mikander, Hanna Kimmonen, Juha Nurmi, Eino Ylönen, Teija Alaraappana, Anna Enbuske