Monikulttuurisempaa partiota

Partiolaisen tärkein sana on tervetuloa tai welcome! Toivotetaan tervetulleeksi toimintaan jokainen.

Mitä monikulttuurisuus on ja minkälaisia tekoja se voisi käytännössä olla? Partiossa monikulttuurisuus voi koostua pienistäkin asioista, eikä se ole vaikeaa!

Monikulttuurisuuden checklist

 1. Kasvokkain viestiminen on aina tehokkainta. Kerro toiminnasta sillä tavoin, että ei-partiolaiset ymmärtävät. Englanniksi puhuminen on plussaa, mutta varsinkin aluksi tekeminen on tärkeämpää kuin puhuminen.

2. Tehkää yhteistyötä paikallisen maahanmuuttajayhdistyksen kanssa. Vierailut puolin ja toisin tutustuttaa osallistujat uusiin kulttuureihin ja uusiin ystäviin.

3. Tutustukaa muihin kulttuureihin esimerkiksi suurleirien kansainvälisten vieraiden kautta ja globaalikasvatusvinkkejä (linkit alla) ohjelmassa hyödyntämällä.

4. Pitäkää vaeltajaryhmän kokous tai johtajatapahtuma englannin kielellä – se madaltaa kynnystä aloittaa vieraskielinen rekrytointi.

5. Esitelkää partiota kouluissa (se on helppoa Partioviikolla tai elokuun Koululaisten partioseikkailussa).

6. Järjestäkää perheille avoin retki tai PopUp-kolo, jossa voi tutustua partioon ilman sitoutumispakkoa. Vanhemmat tekevät aina päätöksen lapsen harrastuksesta, ja ovat kiinnostuneita tutustumaan toimintaan käytännössä.

7. Toiminnasta kertoessa on tärkeää kertoa perusasiat selvästi: mihin sitoudutaan, onko taustayhteisöä ja miten se näkyy toiminnassa, kuka ottaa yhteyttä ja niin edelleen.

8. Kontaktoikaa avoimissa tapahtumissa vierailleet perheet henkilökohtaisesti jälkeenpäin.

9. Perustakaa monikielinen ryhmä, esim. suomi-englanti. Se on mukava haaste johtajille, näyttää hyvältä CV:ssä ja on myös hyvä tapa rekrytoida uusia aikuisia mukaan.

10. Asettakaa uudelle partiolaiselle kummipartiolainen, joka neuvoo harrastusta aloittaessa.

PARTION MATERIAALIT ERI KIELILLÄ