Miksi lippukunnan tulisi tehdä yhteistyötä?

Yhteistyöllä voidaan tukea lippukunnan taloutta ja/tai monipuolistaa toimintaa. Paikallinen yritys tai muu toimija voi antaa lippukunnan tueksi alennuksia, tuotelahjoituksia tai suoraa taloudellista tukea, mutta yhtä hyvin yhteistyö voi olla yhdessä tekemistä ja toiselta oppimista.

Tavoitteeksi kannattaa ottaa aito yhteistyösuhde, eli tekeminen, josta molemmat osapuolet saavat lisäarvoa – jopa uudenlaisen toiminnan ja oppimisen kautta. Yhteistyötä suunniteltaessa on tärkeä katsoa asiaa hetki myös vastapuolen edun näkökulmasta.

Yhteistyön avulla partion näkyvyys paikkakunnalla vahvistuu. Se voi vaikuttaa lasten ja vanhempien tietoisuuteen partiosta harrastusmahdollisuutena ja päättäjien mielikuvaan lippukunnan aktiivisuudesta. Siten näkyvyydellä voi olla merkitystä myös muiden tukijoiden ja taustayhteisöjen kannalta. Partio ei ole lakisääteistä toimintaa, eikä kunnan tai seurakunnan ole pakko tukea partiotoimintaa. Siksi on tärkeää, että partio näkyy, vaikuttaa ja partiotoiminta tunnetaan paikkakunnalla. Innostava ja monipuolinen toiminta myös houkuttelee uusia jäseniä lippukuntaan.

 

Kuva: Susanna Mikander