Pestaus

Pestaus kuuluu olennaisena osana partiopestissä toimimiseen. Pestaamisen tapoja on monia, mutta tärkeintä on, että uuteen pestiin astuva tuntee itsensä pestatuksi ja tietää, että häntä tuetaan pestissä.

 

Kysy mukaan rohkeasti!

Kun tarvitset uusia vapaaehtoisia, on parasta kysyä omia partiotuttuja mukaan tai kysyä heiltä, kuka on sellainen tehtävään sopiva osaaja, jota he voisivat suositella! Kysyessäsi uutta ihmistä mukaan kannattaa tarttua puhelimeen, jotta toinen voi kysyä kaikki mieleensä tulevat kysymykset ennen päätöksen tekemistä. Kannattaa myös antaa toiselle mietintäaikaa ja sopia vaikka aika, jossa keskustellaan asiasta uudestaan. Kysy rohkeasti - jokainen on imarreltu, että juuri häntä on ajateltu!

Rekrytointipuhelun malli

Pestikeskustelu

Kaikki uuden tehtävän aloittavat vapaaehtoiset keskustelevat esimiehensä kanssa mm. tehtävän sisällöstä, tavoitteista ja siitä millaista tukea on tarjolla. Tätä keskustelua kutsutaan pestikeskusteluksi ja keskustelun aikana täytetään pestilomake. Henkilö on virallisesti piirin luottamushenkilö, kun pestikeskustelu on käyty, allekirjoitettu pestilomake toimitettu piiritoimistolle ja piirihallitus on vahvistanut pestin.

Ennen pestikeskustelun pitämistä pestaajan on hyvä tutustua pestilomakkeeseen. Pestilomakkeesta löytyy kaikki pestikeskustelussa käsiteltävät asiat ja apukysymyksiä.

Pestilomake

Ryhmäpestilomaketta voidaan käyttää esimerkiksi tapahtuman staabin pestaamisessa, kun kaikilla on tehtävän suorittamiseksi yhteiset tavoitteet.

Ryhmäpestilomake

Pestiä tukevat koulutukset

Pestikeskustelussa käydään läpi, millaisia koulutuksia pestattavan tulee käydä tai mistä voisi olla hyötyä pestissä! Koulutukset löytyvät tapahtumakalenterista (huom. osassa järjestäjänä piiri ja osassa Suomen Partiolaiset, kalenterissa vaikuttaa tapahtuman näkymiseen), ja niitä ovat esimerkiksi:

  • tervetuloa piiriin -koulutus (kaikkiin pesteihin, tammi- ja elokuussa)
  • partiojohtajaperuskoulutus (kaikkiin pesteihin)
  • partiokouluttajakoulutus
  • valmentajakoulutus
  • ohjelma-, pesti- tai lippukunnanjohtajakoulutus (ohjelman, rekrytoinnin, vapaaehtoistuen tai hallinnon kanssa tekemisissä oleville)
  • SP:n koulutustapahtuma Kohtaus keväisin (valmentajille, koulutuksen, kasvatuksen ja lippukuntatuen luottiksille)
  • SP:n viestinnän ja markkinoinnin koulutuspäivä syksyisin
  • partiojohtajajatkokoulutus Ko-Gi

Väli- ja loppupestikeskustelu

Pestiesimiehen ja pestissä toimivan on tärkeää käydä välillä kehityskeskustelua ja pestin päätteeksi keskustella siitä, miten sovitut asiat toteutuivat, mitä kehitettävää pestissä mahdollisesti olisi ja mikä olisi seuraava askel henkilön partiopolulla.

Välipestikeskustelulomake

Loppupestikeskustelulomake

 

Kuva: Markus Ketola