Kirnun Kiertäjät

Kirnun Kiertäjät ry on vuonna 1976 perustettu aktiivinen yhteislippukunta itäisellä Uudellamaalla Askolassa. KirKin kolo on päiväkoti Puolukan yläkerrassa osoitteessa Lääkärintie 1D.

”Viikottaisissa koloilloissa opetellaan ja harjoitellaan monipuolisesti erilaisia asioita aina retkikeittimen käytöstä ja ensiavun antamisesta ryhmässä toimimiseen ja arjen taitoihin. Partiossa kaikki tehdään yhdessä kavereiden kanssa eikä ketään jätetä yksin.

Mukana voit olla viikoittaisessa toiminnassa esimerkiksi ryhmänvetäjänä tai osallistua toimintaan omien resurssiesi mukaan vaikka retkijärjestelyissä avustaen.”

Kuva: Eeva Helle