Tapahtuman jälkeen

Kulukorvausten hakeminen

Tapahtumasta aiheutuneista kuluista täytetään kulukorvaushakemus ja mukaan liitetään kuitit. Kulukorvaushakemus toimitetaan piiritoimistolle lähtökohtaisesti kuukauden sisällä tapahtumasta. Muistuta tapahtuman jälkeen staabia siitä, että he hakevat kulukorvaukset ajallaan.

Katso kokous- ja kulukorvausohje | Piirin toimintaa ohjaavat dokumentit

Laskut voi lähettää suoraan piirille maksettavaksi.

Katso piirin laskutusosoitteet.

Tapahtuman arviointi

Tapahtuman jälkeen on syytä pitää staabin palautekokous. Tässä kokouksessa käydään läpi osallistujilta saadut palautteet sekä staabin keskinäinen palaute. Suurista tapahtumista ja johtajakoulutuksista lähetetään toimiston kautta palautekysely osallistujille.

Tallenna Jemmaan tapahtuman budjetti ja suunnitelmat. On tärkeää, että seuraavan tapahtuman staabi pääsee hyödyntämään teidän tapahtumanjärjestämisprosessissa oppimianne asioita!

Koulutuksista suoritusmerkinnät

Jos järjestämäsi tapahtuma oli partion koulutusjärjestelmän mukainen koulutus, muista ilmoittaa piiritoimistolle, ketkä saivat koulutuksen suoritettua. Piiritoimisto tekee kurssilaisille merkinnät Kuksaan sekä Sivisverkkoon.

Lue lisää partion ja Opintokeskus Siviksen yhteistyöstä