Tapahtuman jälkeen

Kulukorvausten hakeminen

Tapahtumasta aiheutuneista kuluista täytetään kulukorvaushakemus ja mukaan liitetään kuitit. Kulukorvaushakemus toimitetaan piiritoimistolle viimeistään kolmen viikon kuluttua tapahtumasta. Muistuta tapahtuman jälkeen staabia siitä, että he hakevat kulukorvaukset ajallaan.

Laskut voi lähettää suoraan piirille maksettavaksi (katso laskutusosoitteet).

Tapahtuman arviointi

Tapahtuman jälkeen on syytä pitää staabin palautekokous. Tässä kokouksessa käydään läpi osallistujilta saadut palautteet sekä staabin keskinäinen palaute. Suurista tapahtumista ja johtajakoulutuksista lähetetään toimiston kautta palautekysely osallistujille.

Tapahtuman budjetti ja palautelomake tallennetaan Pirskeeseen. Lisäksi koulutustapahtumista tallennetaan moduulisuunnitelmat palautteineen Pirskeeseen. On tärkeää, että seuraavan tapahtuman staabi pääsee hyödyntämään teidän tapahtumanjärjestämisprosessissa oppimianne asioita!