Hiiden Hittavaiset

Kysymyksiin vastasivat lippukunnanjohtaja Helmi ja ohjelmajohtaja Pirita elokuussa 2023.

Mikä on toiminta-alueenne?

”Keravan Ahjo, kokoontumistilamme on Cityvaraston tiloissa.”

Miten kuvailisit lippukuntaanne? Mikä teidän lippukuntanne erottaa muista? 

”Vaikka olemme iso lippukunta, teemme paljon asioita yhdessä lippukuntana ja panostamme hyvän yhteishengen ylläpitämiseen.

Lippukunnassamme on perhepartiotoimintaa sekä erityistukea tarvitsevien partiolaisten sisupartiota.”

Miten aikuiset harrastavat teillä yhdessä?

”Vaeltajille (18-22-vuotiaille) on säännöllisesti tarjolla aktiviteetteja.”

Onko teillä taustayhteisöä? Miten se näkyy toiminnassanne?

”Seurakunta on taustayhteisömme.”

Millaisiin vapaaehtoistehtäviin tarvitsette aikuisia?

”Uudet aikuiset ovat tervetulleita erilaisiin tukitehtäviin retkille ja leireille tai mukaan ryhmätoimintaan.”

Millaisiin tehtäviin aikuinen voi tulla kokeilemaan partiota?

”Vaikkapa muonittajaksi lippukunnan retkelle, lasten ryhmän apujohtajaksi tai opettamaan nuorille jonkun uuden taidon.

Meillä on lippukunnassa paljon vaeltajia ja aikuisia, ja meillä on hyvä yhteishenki. Mukaan pääsee aina!”

Kuva: Eeva Helle