Hyvinkään Nummenpojat

Kysymyksiin vastasivat Nummenpoikien pestijohtaja Eetu Piilola ja ohjelmajohtaja Osmo Viskari tammikuussa 2019. Kuvat ovat Nummenpoikien toiminnasta.

Mikä on toiminta-alueenne?

”Viikkotoimintaa pyöritetään Hyvinkään Viertolan kololla.”

Miten kuvailisit lippukuntaanne? Mikä teidän lippukuntanne erottaa muista? 

”Nummenpojat on Hyvinkään vanhin ja jäsenmäärältään suurin lippukunta. Vanhojen perinteiden ohella kehitämme toimintaamme aktiivisesti ja panostamme erityisesti aikuispartion kehittämiseen.”

Miten aikuiset harrastavat teillä yhdessä?

”Aikuisten ja vaeltajien yhdessä harrastaminen perustuu pitkälti oma-aloitteisuuteen. Lippukuntamme tarjoaa kuitenkin mahtavat puitteet aktiiviseen vaeltaja- ja aikuistoimintaan. Järjestämme lippukunnan puolesta muutaman kerran vuodessa johtajiston virkistysiltoja, joissa on usein tarjolla #pikkusenparempaa ruokaa ja kuuma sauna rentoutumista varten. Ensi keväälle on lisäksi suunniteltu johtajiston oma reissu Megazoneen!”

Onko teillä taustayhteisöä? Miten se näkyy toiminnassanne?

”Partiotoimintamme on suunnattu kaikille vakaumuksesta riippumatta. Lippukunnan taustayhteisönä toimii Hyvinkään seurakunta, joka tukee toimintaamme ja mahdollistaa käyttöömme  kokoontumistiloja. Teemme seurakunnan kanssa yhteistyötä ja osallistumme vuosittain Hyvinkään lippukuntien yhteiseen partiokirkkoon.”

Millaisiin tehtäviin aikuinen voi tulla kokeilemaan partiota? 

”Vanhemmat, isovanhemmat ja kaikki muutkin aikuiset ovat tervetulleita tutustumaan lippukunnan toimintaan. Mukaan voi lähteä esimerkiksi muonittajaksi retken keittiöön tai tarjoutumalla jokin viikko tuuraajaksi estyneelle ryhmänjohtajalle!”

Miten toiminnasta kiinnostunut aikuinen pääsee teille mukaan?

”Partiotoiminnassa on aina tarvetta uusille aikuisille. Retkelle osallistumisesta tai ryhmänvetäjänä toimimisesta saa lisätietoa oman lapsen johtajilta tai lippukunnan johtokolmikolta!”

 

Yläkuva: Eeva Helle