Kumppanuuden sopiminen ja ylläpito

Tehkää yhdessä yhteistyökumppanin kanssa sopimus, josta käy ilmi, mitä kumpikin osapuoli yhteistyöltä odottaa ja millä aikataululla yhteistyö etenee.

Suullinen sopimus on riittävä, mutta kirjallinen sopiminen on erittäin suositeltavaa. Tällöin väärinkäsitysten ja unohdusten vaara pienenee. Sopikaa lippukunnassa henkilö, joka on vastuussa siitä, että sopimus täyttyy.

 

Sopimuksen tekeminen

Mitä tarkemmin sopimukseen kirjataan asiat, sitä paremmin vältytään ongelmilta ja ylimääräiseltä keskustelulta. Lupausten täyttämättä jättäminen on riski lippukunnan maineelle paikallisesti ja partion maineelle yhteistyökumppanina. Mikäli vastineiden täyttämisessä ilmenee ongelmia, on tärkeä pitää yhteistyökumppani tästä tietoisena avoimesti ja nopeasti ehdottaen vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Sopimuksessa tulisi käydä ilmi ainakin:

  1. Sopimuksen osapuolet (lippukunta ja yritys) sekä yhteyshenkilöt molemmista.
  2. Mitä kukin osapuoli lupaa eriteltynä selkeästi (rahan ollessa kyseessä tarkat summat, tavarasta määrät. Jos lippukunta lupaa osallistua esimerkiksi yrityksen talkoopäivään, on sovittava montako henkilöä ja kuinka pitkäksi aikaa ollaan tulossa.)
  3. Sopimusaika ja milloin tapahtuu mitäkin (esimerkiksi milloin maksu suoritetaan, milloin odotetaan raporttia).

Lataa yhteistyösopimuspohja lippukunnalle

Suhteiden ylläpito ja kiittäminen

Jatkuvasta kumppanuudesta on eniten iloa molemmille osapuolille, joten suhteita pitää muistaa myös ylläpitää. Vaikka yritys ei vaatisi raportointia, on kohteliasta kiittää säännöllisesti jollain tavalla. Samalla lippukunta antaa toiminnastaan tehokkaan ja aktiivisen kuvan.

Kiitosta tai suhteiden ylläpitoa voi toteuttaa esimerkiksi:

  • Lähettämällä joulukortin
  • Lähettämällä kuvia tai muita terveisiä leiriltä, vaellukselta tai muusta lippukunnan tapahtumasta
  • Kutsumalla yrityksen edustajan lippukunnan juhlaan tai muuhun tapahtumaan
  • Viemällä yritykseen adventtikalenterin
  • Lähettämällä yritykselle lippukuntalehden

Yritysyhteistyösuhteiden rakentaminen on jatkuvaa työtä, mutta palkitsee tekijäänsä.  Onnistumisessa auttaa lippukunnan selkeä näkemys yhteistyön muodoista ja aktiivinen ote yhteistyön tarjoamisessa.