Piirin kevätkokoukseen osallistuttiin tällä kertaa etänä

Uudenmaan Partiopiiri ry:n kevätkokous käytiin lauantaina 6.6.2020 ensimmäistä kertaa etäyhteydellä. Paikalla oli 30 lippukuntaa ja noin 80 partiolaista.

Kokouksen aluksi piirinjohtaja Jussi Leinonen kiitti lippukuntia ja piiriluottiksia siitä, miten hienosti ja luovuudella partiokevät hoidettiin epävarmassa ja nopeasti muuttuvassa ajassa! Piiriorganisaatiossa tilanne vaikutti erityisesti piirileiri Valkaman ja Tervaus-kevät-SM-kisojen tekijöihin, joiden iso työ ei saanut odotettua päätöstä ja tapahtumat jouduttiin perumaan tältä vuodelta. Tapahtumien järjestämismahdollisuutta ensi vuonna selvitetään parhaillaan.

Kokouksen aluksi julkaistiin myös kevään partiojohtajavaltakirjojen saajat – heitä oli 14, onnittelut kaikille!

Vuonna 2019 partiolaisten määrä Uudellamaalla kasvoi

Kokous hyväksyi piirin vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Vuonna 2019 piiriin perustettiin uusi lippukunta, Hangon Meripartiolaiset – Hango Sjöscouter!  Piiriorganisaatiossa viime vuotta leimasivat erityisesti Valkaman ja kevät-SM-kisojen suunnittelu. Piirin jäsenmäärä kasvoi (1,9%) ja adventtikalenterikampanjan tuotto kasvoi. Näiden tuloksena tilikausi oli ylijäämäinen, ja ylijäämä päätettiin sijoittaa vahvistamaan piirin taloutta tulevaisuudessa.

Tänä vuonna piirissä perustetaan uusia lippukuntia ja hyödynnetään etätyöskentelyvälineitä koulutuksissa

Nyt etsitään Valkaman leirinjohtajia vuodelle 2021 ja leirinjohtajien löytyminen lähipäivinä on tällä hetkellä ehtona leirin järjestämiselle ensi vuonna! Päätös tehdään juhannukseen mennessä.

Piirillä on käynnissä uusien lippukuntien perustamisprojektit partiopotentiaaliltaan suurilla alueilla Porvoossa ja Klaukkalassa. Kevään Partioviikon avoimet markkinointitapahtumat lippukunnissa peruuntuivat, mutta ne järjestetään elo-syyskuun vaihteessa.

Korona peruutti loppukevään piiritapahtumat. Syksyn ohjelmatapahtumia suunnitellaan normaalisti, mutta pandemian mahdollisia vaikutuksia tapahtumiin seurataan. Piiriin perustettiin keväällä uusi Uudenmaan ja Pääkaupunkiseudun partiolaisten yhteinen vaeltajaohjelmaryhmä joka järjestää syksyllä uusia vaeltajatapahtumia, Valon ja Vaeltajaillallisen!

Partiokoulutuksia ja piirin muita valmennuksia ollaan tänä vuonna kehitetty yhä monimuotoisempaan, enemmän etätyöskentelyä hyödyntävään suuntaan! Uutta koulutusrintamalla on tänä vuonna ollut EA-koulutus, jota oli tarjolla ensimmäistä kertaa helmikuussa ja tulossa taas syyskuussa.

Piirin viestinnässä ollaan panostettu tänä vuonna aikuisrekryneuvontaan sekä lippukuntien onnistumisten ja piirin luottisryhmien ja -pestien esittelyyn.

Yhteiskuntasuhteiden alalla piirihallitus kannusti lippukuntia nykyisessä vaikeassa maailmantaloudellisessa ajassa seuraamaan kuntansa taloustilannetta ja sen vaikutusta lippukunnan mahdollisesti saamiin avustuksiin. Piiri neuvoo tarvittaessa rahoitusasioissa.

Tulossa piirihallitusvaalit, joissa valitaan myös piirinjohtajat

Piirin tulevassa syyskokouksessa käydään jälleen piirihallitusvaalit. Päätettiin, että vaaleissa valitaan piirinjohtajat sekä kuusi hallituksen jäsentä, joiden kesken jaetaan hallituksen vastuualueet hallituksen järjestäytyessä. Kuudesta jäsenestä kaksi valitaan kaudelle 2021 ja neljä kaudelle 2021-2022, jotta jatkossakaan koko hallitus ei vaihdu kerralla vaan puolet hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa vuosittain. Nykyiset hallituksen jäsenet Pauli Palo ja Miia Pulkkinen jatkavat aiemmin äänestetyn mukaan ensi vuodelle.

Kokous päätti myös, että piirin jäsenmaksut pidetään vuonna 2021 samansuuruisina kuin tänä vuonna (29 euroa I- ja II-jäsenet, 0 euroa III-jäsenet ja kannattajajäsenmaksu 290 euroa yksityishenkilöille ja yhteisöille).

Kokous järjestettiin poikkeuksellisesti viivästettynä kesäkuussa koronapandemiakevään vuoksi.