Piirileiri Valkama: Leirinjohtaja

Valkama on Uudenmaan Partiopiirin yhdeksäs piirileiri, joka oli tarkoitus järjestää kesällä 2020 Hangossa. Leiriä ei päästä järjestämään alustavien suunnitelman mukaan koronavirustilanteen vuoksi, mutta Uudenmaan Partiopiirillä ja Valkaman tekijöillä on suuri tahtotila saada leiri siirrettyä kesään 2021. Toteutuakseen leirin siirtäminen tarvitsee uudet leirinjohtajat, sillä nykyisten leirinjohtajien ei ole mahdollista jatkaa vuodelle 2021. Haemme Valkamalle kahta uutta leirinjohtajaa ja pestiin voi hakea yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.

Leirinjohtajana pääset viemään Valkaman kesään 2021. Pesti poikkeaa normaalista leirinjohtajan pestistä siinä, että leirin johtoryhmä on jo suurelta osin kasassa. Myös muita tekijöitä on runsaasti ja leirin eteen on tehty paljon suunnittelutyötä. Uutena leirinjohtajana pääset kuitenkin vaikuttamaan siihen mihin suuntaan leiriä jatkossa viedään. Saat pestiisi paljon tukea johtoryhmältä, aiemmilta leirinjohtajilta, piirihallitukselta sekä projektin ohjausryhmältä.

Leirinjohtajan tehtäviin kuuluu

- leirin johtoryhmän johtaminen ja pestaus sekä rekrytointi tarvittaessa

- projektisuunnitelman ja talousarvion päivittäminen vuodelle 2021

- projektin kokonaisuuden hallinta ja vastuu

- projektin edistymisen raportoiminen ja arviointi projektin aikana sekä raportointi projektin jälkeen

- läheinen yhteistyö piirihallituksen kanssa ja hallituksen päivittäminen projektin etenemisestä säännöllisesti

- yhteistyö muiden suurleirejä järjestävien tahojen ja Suomen Partiolaisten kanssa ja läheinen yhteistyö Espoon Partiotuki ry:n Väiski-leirin kanssa

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Leirinjohtajiksi etsitään henkilöitä, joilla on vahvuuksia tai vahva halu kehittyä ihmisten johtamisessa ja johtajana toimimisessa, tavoitteellisessa projektitoiminnassa, partio-ohjelman toteuttamisessa osana pitkäkestoista tapahtumaa ja laajavaikutteisessa piiritoiminnassa. Leirinjohtajalta edellytetään vahvaa sitoutumista projektiin ja kokemusta lippukunta- ja piiritoiminnasta.

Leirinjohtajat saavat

- laajan ja unohtumattoman johtamiskokemuksen

- projektin ohjausryhmän ja piirinjohdon tuen pestissä toimimisen ajaksi

- projektikoordinaattorin työpanoksen projektille Partioaseman piiritoimistolta

- partioystäviä piirin joka kolkalta ja sen ulkopuolelta

- mahdollisuuden vaikuttaa piirin toiminta-alueen lippukunnissa toteutettavaan partio-ohjelmaan ja lippukuntien piiriltä saamaan tukeen

- hiekkalaatikon jossa kehittää omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan

- vapaaehtoistyötodistuksen todisteeksi saadusta työkokemuksesta

Lisätiedot

Haku pestiin on avoinna 7.6.2020 asti, mutta haethan mahdollisimman nopeasti, sillä valitsemme uudet leirinjohtajat heti kun mahdollista. Pesti alkaa heti pestikeskustelun jäljeen, mutta leiriprojektista on tarkoitus pitää kesä taukoa ja jatkaa syksyllä uudella innolla. Pesti kestää kevätkokoukseen 2022, jossa leirinjohtajat esittelevät leirin loppuraportin.

Hae pestiin kertomalla vapaamuotoisesti omasta partio- ja projektinhallintataustasta, miksi haluat johtaa Valkamaa, millaista leiriä haluat olla johtamassa ja miten partion strategia näkyisi sinun johtamallasi piirileirillä.

Valkamasta löytyy lisää tietoa Valkaman nettisivuilta.

Lisätietoja tehtävästä antavat aiemmat leirinjohtajat Iiro Auvinen (050 3011750, iiro.auvinen@uusimaa.partio.fi) ja Minna Enqvist (040 0126887, minna.enqvist@uusimaa.partio.fi) sekä piirinjohtaja Jussi Leinonen (041 5453999, jussi.leinonen@uusimaa.partio.fi)

Osa-alue: Johtoryhmä

Täytä hakemus