Avoimet hallituspestit

Piirin jäsenkokouksissa (kevät- ja syyskokous) lippukunnat päättävät uusmaalaisen partioinnin suunnasta ja painopisteistä. Syyskokouksissa valitaan yhdistyslain vaatima piirihallitus, joka huolehtii kokousten välillä, että piirin toiminta etenee näiden linjausten mukaisesti. Mikäli syyskokouksessa ei täytetä kaikkia piirihallituksen paikkoja, valitaan täydentävät jäsenet kevätkokouksessa. Piirihallitus koostuu hallituksen jäsenistä, joilla on kaikilla omat vastuualueet.

Miksi ryhtyisit pestiin?

 • saat merkityksellisen vapaaehtoistyön, joka edistää lasten ja nuorten hyvinvointia
 • saat kivan porukan yhdessä tekemiseen ja uusia tuttavuuksia
 • kehität johtamistaitoja sekä kokonaisuuksien että ihmisten johtamisen kautta
 • pääset osallistumaan järjestön johtamiseen ja kehittämiseen
 • saat kokemusta ja kehität taitoja, joista on valtavasti hyötyä myös työelämässä

Kaudelle 2023-2024 valitaan 29.10. järjestettävässä syyskokouksessa piirinjohtaja, piirin varajohtaja ja hallituksen jäsenet:

Partiopiirin tehtävä on tukea lippukuntia partiotoiminnan toteuttamisessa ja sen saavuttavuuden lisäämisessä. Piirinjohtaja on Uudenmaan Partiopiirin keulahahmo, joka yhdessä piirihallituksen kanssa johtaa piiriä ja sen lippukuntia kasvamaan ja kehittymään koko ajan parempaan suuntaan.

Piirinjohtaja on piirin varajohtajan kanssa yhdessä vastuussa Uudenmaan Partiopiirin strategisesta johtamisesta sekä piirin tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti. Tehtävään kuuluu piirihallituksen ja piiritoimiston johtaminen ja kehittäminen niin, että piirin tuki tavoittaa lippukunnat, vastaa lippukuntien tarpeita ja lippukunnat onnistuvat piirin tuella yhä paremmin tuottamaan laadukasta partiotoimintaa.

Piirinjohtajan tehtävät:

 • johtaa toiminnan sekä talouden suunnittelua ja seurantaa (yhteistyössä piiritoimiston kanssa)
 • valmistelee ja johtaa piirihallituksen ja työvaliokunnan kokoukset
 • pestaa, ohjaa ja kannustaa piirihallituksen jäseniä piirinjohdon työnjaon mukaisesti
 • kutsuu koolle piirin vuosikokoukset ja vastaa siellä tehtyjen päätösten toteutumisesta yhdessä piirihallituksen kanssa
 • johtaa piiritoiminnan kokonaisuutta ja seuraa sekä raportoi toiminnan toteutumisesta
 • osallistuu piirin ryhmien toimintaan piirinjohdon työnjaon mukaisesti
 • toimii partioneuvoksena Suomen Partiolaisten partioneuvostossa
 • tekee yhteistyötä Suomen Partiolaisten ja muiden piirien johtajien kanssa
 • edustaa piiriä ja viestii aktiivisesti mm. lippukuntien suuntaan

Piirinjohtajalla olisi hyvä olla ennestään johtamiskokemusta, yleiskuva piirin toiminnasta sekä kokemusta aiemmasta johtotehtävästä partiossa tai muualla. Piirinjohtajan täytyy olla yli 18-vuotias.

Partiopiirin tehtävä on tukea lippukuntia partiotoiminnan toteuttamisessa ja sen saavuttavuuden lisäämisessä. Piirin varajohtaja on piirinjohtajan sijainen ja työpari. Yhdessä piirinjohtajan kanssa varajohtaja johtaa piiriä ja sen lippukuntia kasvamaan ja kehittymään koko ajan parempaan suuntaan.

Piirin varajohtaja on piirinjohtajan kanssa yhdessä vastuussa Uudenmaan Partiopiirin strategisesta johtamisesta sekä piirin tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti. Tehtävään kuuluu piirihallituksen ja piiritoimiston johtaminen ja kehittäminen niin, että piirin tuki tavoittaa lippukunnat, vastaa lippukuntien tarpeita ja lippukunnat onnistuvat piirin tuella yhä paremmin tuottamaan laadukasta partiotoimintaa.

Piirin varajohtajan tehtävät:

 • johtaa toiminnan sekä talouden suunnittelua ja seurantaa (yhteistyössä piiritoimiston kanssa)
 • valmistelee ja johtaa piirihallituksen ja työvaliokunnan kokoukset
 • pestaa, ohjaa ja kannustaa piirihallituksen jäseniä piirinjohdon työnjaon mukaisesti
 • kutsuu koolle piirin vuosikokoukset ja vastaa siellä tehtyjen päätösten toteutumisesta yhdessä piirihallituksen kanssa
 • johtaa piiritoiminnan kokonaisuutta ja seuraa sekä raportoi toiminnan toteutumisesta
 • osallistuu piirin ryhmien toimintaan piirinjohdon työnjaon mukaisesti
 • toimii partioneuvoksena Suomen Partiolaisten partioneuvostossa
 • tekee yhteistyötä Suomen Partiolaisten ja muiden piirien johtajien kanssa
 • edustaa piiriä ja viestii aktiivisesti mm. lippukuntien suuntaan

Piirin varajohtajalla olisi hyvä olla ennestään johtamiskokemusta, yleiskuva piirin toiminnasta sekä kokemusta aiemmasta johtotehtävästä partiossa tai muualla.

Syksyn 2022 vaaleissa valitaan neljä hallituksen jäsentä kaudelle 2023-2024. Lisäksi valitaan kaksi hallituksen jäsentä kaudelle 2023. Avoinna on aluetyöstä, lippukuntatuesta, koulutuksesta, aikuisrekrytoinnista, yhteiskuntasuhteista sekä viestinnästä ja markkinoinnista vastaavat hallituksen jäsenen paikat. Toimenkuvia voidaan kuitenkin räätälöidä valitun henkilön kiinnostuksen kohteiden mukaan!

Hallituksen jäsenen tehtävät:

 • osallistuu hallitustyöskentelyyn ja piirin toiminnan kehittämiseen
 • johtaa ja kehittää omaa toiminnanalaansa piirin tavoitteiden mukaisesti
 • vastaa oman toiminnanalansa ryhmän toiminnasta
 • rekrytoi, pestaa ja perehdyttää oman ryhmänsä jäsenet yhdessä ryhmän puheenjohtajan kanssa
 • tukee oman ryhmänsä puheenjohtajaa toiminnansuunnittelussa, talouden suunnittelussa sekä yleisesti toiminnan kehittämisessä
 • raportoi oman toiminnanalansa tilanteesta ja kehityksestä piirihallitukselle
 • osallistuu oman toiminnanalansa laajennetun valiokunnan toimintaan
 • tekee tiivistä yhteistyötä muiden piirihallitusten jäsenten sekä piiritoimiston työntekijöiden kanssa
 • edustaa piiriä lippukuntien tapaamisissa

Hallituksen jäsen ei tarvitse aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä. Tärkeintä on halu oppia ja tahto kehittää partiota yhä parempaan suuntaan. Hallituksen jäsenen täytyy olla yli 15-vuotias