Avoimet hallituspestit

Piirin jäsenkokouksissa (kevät- ja syyskokous) lippukunnat päättävät uusmaalaisen partioinnin suunnasta ja painopisteistä. Syyskokouksissa valitaan yhdistyslain vaatima piirihallitus, joka huolehtii kokousten välillä, että piirin toiminta etenee näiden linjausten mukaisesti. Mikäli syyskokouksessa ei täytetä kaikkia piirihallituksen paikkoja, valitaan täydentävät jäsenet kevätkokouksessa. Piirihallitus koostuu hallituksen jäsenistä, joilla on kaikilla omat vastuualueet.

Miksi ryhtyisit pestiin?

 • saat merkityksellisen vapaaehtoistyön, joka edistää lasten ja nuorten hyvinvointia
 • saat kivan porukan yhdessä tekemiseen ja uusia tuttavuuksia
 • kehität johtamistaitoja sekä kokonaisuuksien että ihmisten johtamisen kautta
 • pääset osallistumaan järjestön johtamiseen ja kehittämiseen
 • saat kokemusta ja kehität taitoja, joista on valtavasti hyötyä myös työelämässä

Kaudelle 2022-2023 valitaan 30.10. järjestettävässä syyskokouksessa seuraavat hallituksen jäsenet:

Jokainen hallituksen jäsen vastaa yhdestä piirin toiminnanalasta. Piirin toiminnanaloihin kuuluu: aluetyö, koulutus, lippukuntatuki, partio-ohjelma, vapaaehtoistuki, viestintä ja markkinointi sekä yhteiskuntasuhteet. Vastuut jaetaan hallituksen aloittaessa työskentelynsä.

Syksyn 2021 vaaleissa valitaan 4 hallituksen jäsentä kaudelle 2022-2023. Nämä hallituksen jäsenet tulevat vastaamaan seuraavista toiminnanaloista: partio-ohjelma, vapaaehtoistuki, viestintä ja markkinointi sekä yhteiskuntasuhteet.

Hallituksen jäsenen tehtävät:

 • osallistuu hallitustyöskentelyyn ja piirin toiminnan kehittämiseen
 • johtaa ja kehittää omaa toiminnanalaansa piirin tavoitteiden mukaisesti
 • vastaa oman toiminnanalansa ryhmän toiminnasta
 • rekrytoi, pestaa ja perehdyttää oman ryhmänsä jäsenet yhdessä ryhmän puheenjohtajan kanssa
 • tukee oman ryhmänsä puheenjohtajaa toiminnansuunnittelussa, talouden suunnittelussa sekä yleisesti toiminnan kehittämisessä
 • raportoi oman toiminnanalansa tilanteesta ja kehityksestä piirihallitukselle
 • osallistuu oman toiminnanalansa laajennetun valiokunnan toimintaan
 • tekee tiivistä yhteistyötä muiden piirihallitusten jäsenten sekä piiritoimiston työntekijöiden kanssa
 • edustaa piiriä lippukuntien tapaamisissa

Hallituksen jäsen ei tarvitse aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä. Tärkeintä on halu oppia ja tahto kehittää partiota yhä parempaan suuntaan.