Avoimet hallituspestit

Piirin jäsenkokouksissa (kevät- ja syyskokous) lippukunnat päättävät uusmaalaisen partioinnin suunnasta ja painopisteistä. Syyskokouksissa valitaan yhdistyslain vaatima piirihallitus, joka huolehtii kokousten välillä, että piirin toiminta etenee näiden linjausten mukaisesti. Mikäli syyskokouksessa ei täytetä kaikkia piirihallituksen paikkoja, valitaan täydentävät jäsenet kevätkokouksessa. Piirihallitus koostuu hallituksen jäsenistä, joilla on kaikilla omat vastuualueet.

Miksi ryhtyisit pestiin?

 • saat merkityksellisen vapaaehtoistyön, joka edistää lasten ja nuorten hyvinvointia
 • saat kivan porukan yhdessä tekemiseen ja uusia tuttavuuksia
 • kehität johtamistaitoja sekä kokonaisuuksien että ihmisten johtamisen kautta
 • pääset osallistumaan järjestön johtamiseen ja kehittämiseen
 • saat kokemusta ja kehität taitoja, joista on valtavasti hyötyä myös työelämässä

Kaudelle 2025-2026 valitaan 26.10. järjestettävässä syyskokouksessa uusia hallituksen jäseniä:

Syksyn 2024 vaaleissa valitaan uusia jäseniä hallituksen kaudelle 2024-2025.

Hallituksen jäsenen tehtävät:

 • osallistuu hallitustyöskentelyyn ja piirin toiminnan kehittämiseen
 • johtaa ja kehittää omaa toiminnanalaansa piirin tavoitteiden mukaisesti
 • vastaa oman toiminnanalansa ryhmän toiminnasta
 • rekrytoi, pestaa ja perehdyttää oman ryhmänsä jäsenet yhdessä ryhmän puheenjohtajan kanssa
 • tukee oman ryhmänsä puheenjohtajaa toiminnansuunnittelussa, talouden suunnittelussa sekä yleisesti toiminnan kehittämisessä
 • raportoi oman toiminnanalansa tilanteesta ja kehityksestä piirihallitukselle
 • osallistuu oman toiminnanalansa laajennetun valiokunnan toimintaan
 • tekee tiivistä yhteistyötä muiden piirihallitusten jäsenten sekä piiritoimiston työntekijöiden kanssa
 • edustaa piiriä lippukuntien tapaamisissa

Hallituksen jäsen ei tarvitse aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä. Tärkeintä on halu oppia ja tahto kehittää partiota yhä parempaan suuntaan. Hallituksen jäsenen täytyy olla yli 15-vuotias.

Uudenmaan partiopiirin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävänä on johtaa piiriä, jonka tarkoituksena on tukea alueen lippukuntien toimintaa ja varmistaa hyvät toimintaedellytykset partiolle ja sen kasvulle piirissä. Piirinjohtajan ja varajohtajan tärkeimpiä tehtäviä on toimia piirihallituksen pestiesihenkilöinä varmistaen heille parhaat mahdollisuudet toimia tehtävissään. Piirinjohtaja vastaa piirin johtamisesta ja varajohtajan päätehtävä on toimia tämän sijaisena, mutta kaksikko voi jakaa tehtäviä myös keskenään. 

Hallituksessa voit kehittää partiotoimintaa antoisassa ilmapiirissä, jossa nuorille annetaan mahdollisuus vaikuttaa. Saat myös konkreettista tukea piirihallitukselta, piiritoimistolta ja mahdolliselta mentorilta. Tule mukaan luomaan muutosta!

Mitä pesti tarjoaa sinulle?
Puheenjohtajan- ja varapuheenjohtajanpesti tarjoaa vertaansa vailla olevaa kokemusta strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta vapaaehtoisorganisaatiossa, jossa motivaatio syntyy työn merkityksellisyydestä ja arvostuksesta. Se haastaa partiolaista, mutta erityisesti antaa partiolaiselleen itselle valtavasti. 

Lisätietoja nykyisen piirihallituksen toiminnasta.

Viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen johtaa viestintä- ja markkinointitoimintaa sekä varmistaa budjetin ja suunnitelmien toteutumisen. Hän huolehtii, että tieto kulkee sujuvasti ryhmän ja piirin muiden toiminnanalojen välillä. Hänellä on kokonaiskuva toiminnan alalla tapahtuvista asioista ja koko piirin toiminnasta. Lisäksi hän osallistuu yhteistyöhön muiden piirien ja Suomen Partiolaisten viestintävastaavien kanssa, sekä edustaa piiriä Suomen Partiolaisten laajennetussa viestinnän ja markkinoinnin valiokunnassa.

Mitä pesti tarjoaa sinulle?
Viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituspesti tarjoaa ainutlaatuista kokemusta strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta vapaaehtoisorganisaatiossa, missä innostus syntyy työn merkityksellisyydestä ja vaikutusmahdollisuuksista. Pestissä pääsee haastamaan itsensä ja samalla oppimaan valtavasti uutta.

Lisätietoja viestinnän ja markkinoinnin toiminnanalasta.

Lippukuntatuen hallituksen jäsen vastaa lippukuntatuen toiminnanalan johtamisesta ja varmistaa, että lippukunnat saavat tarvittavan tuen ja resurssit laadukkaan toiminnan toteuttamiseksi. Hän vastaa kasvusta, hautomosta ja moninaisuudesta. Hautomo on erityisesti piirin kasvutyötä tekevä ryhmä. Lippukuntatuen hallituksen jäsen osallistuu myös Uudenmaan partiopiirin hallitustyöskentelyyn, missä hän yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa vastaa piirin toiminnan suunnittelusta, isojen projektien ohjauksesta ja strategisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Mitä pesti tarjoaa sinulle?
Lippukuntatuen hallituspesti tarjoaa mahdollisuuden kehittää strategista ja operatiivista johtamistaitoa vapaaehtoisorganisaatiossa. Pesti antaa tilaisuuden vaikuttaa merkittävästi partion kasvuun ja moninaisuuteen sekä oppia uutta ja haastaa itsesi, sekä ja tehdä merkityksellistä työtä partion tavoitteiden ja arvojen edistämiseksi. Lisäksi saat kokemusta tiimityöstä ja yhteistyöstä muiden toiminnanalojen ja ryhmien kanssa.

Lisätietoja lippukuntatuen ryhmien toiminnasta.

Aluetyön hallituksen jäsen vastaa Uudenmaan partiopiirin valmennuskokonaisuudesta, erityisesti aluevalmentajien toiminnasta, ja lippukuntapäivien järjestämisestä. Aluetyön hallituksen jäsen osallistuu myös Uudenmaan partiopiirin hallitustyöskentelyyn, missä hän yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa vastaa piirin toiminnan suunnittelusta, isojen projektien ohjauksesta ja strategisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Mitä pesti tarjoaa sinulle?
Aluetyön hallituspesti tarjoaa mahdollisuuden kehittää strategisia ja operatiivisia johtamistaitoja vapaaehtoisorganisaatiossa. Saat tilaisuuden työskennellä valmennuksen ja tapahtumajärjestämisen parissa sekä tukea lippukuntien toimintaa. Pesti tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta, haastaa itsesi ja tehdä merkityksellistä työtä partion tavoitteiden ja arvojen edistämiseksi.

Lisätietoja lippukuntatuen ryhmien toiminnasta.

Yhteiskuntasuhteiden hallituksen jäsen johtaa Uudenmaan partiopiirin yhteiskuntasuhteiden toiminnanalaa. Hän vastaa piirin yhteistyösuhteista ja kumppanuuksista, kannustaen lippukuntia aktiivisiin paikallisiin kumppanuuksiin ja jäseniä yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Tehtäviin kuuluu piirin suhteiden ja kumppanuuksien hoitaminen keskeisiin yhteistyötahoihin, partion strategian mukaisten kumppanuuksien ylläpitäminen ja lippukuntien tukeminen yhteiskuntasuhteissa.

Mitä pesti tarjoaa sinulle?
Yhteiskuntasuhteiden hallituspesti tarjoaa mahdollisuuden kehittää strategista ja operatiivista johtamista vapaaehtoisorganisaatiossa. Pesti tarjoaa tilaisuuden verkostoitua, luoda merkityksellisiä kumppanuuksia ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Saat mahdollisuuden oppia uutta, haastaa itsesi ja edistää partion tavoitteita ja arvoja laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa.

Lisätietoja yhteiskuntasuhteiden toiminnanalasta.