Tietoa piirihallituksesta

Mitä piirihallitus tekee?

Piirihallituksen tehtävänä on aina vain paremman partiotoiminnan mahdollistamiseen lippukunnissa. Lisäksi jokainen hallituksen jäsen edustaa toiminnanalaa sekä toimii piirin edustajana valtakunnallisessa päätöksenteossa Suomen partiolaisten valiokuntien ja Partioneuvoston kautta. Koko piirin (lippukuntien ja piirin ryhmien) toiminnan tavoitteellisuus ja laatu sekä resurssit ovat hallituksen jäsenten ykkösasioita!

Jokaiseen toiminnanalaan kuuluu useita ryhmiä, jotka vastaavat omista osa-alueistaan, esimerkiksi aikuistuesta tai piirikisoista. Hallitus toimii läheisessä yhteistyössä piirin työntekijöiden, muiden piirien sekä keskusjärjestö Suomen Partiolaisten kanssa.

Ehdokkaiksi hallitukseen voivat ilmoittautua kaikki uusimaalaiset partiolaiset. Vain puolet hallituksen jäsenistä vaihtuvat aina kerralla, joten jokaisessa syyskokouksessa on paikkoja auki. Hallituksen jäsenet valitaan kaksivuotiskaudelle. Hallituksen jäsenen tärkein ominaisuus on aito kiinnostus höystettynä oppimishalulla ja toimintatarmolla. Kaiken muun voi oppia!

Piirihallitus kokoontuu 3-5 viikon välein. Kokoukset pidetään yleensä Partioasemalla Helsingissä, ja myös etäosallistuminen on mahdollista. Hallituksen jäsenet koostavat vuorotellen kokousuutisen asialistalla olevista asioista. Kokousaikataulu sovitaan tammikuussa pidettävässä viikonlopun mittaisessa seminaarissa. Silloin tutustutaan uusiin jäseniin, tiimiydytään ja käynnistetään vuoden toiminta.