Tietoa piirihallituksesta

Mitä piirihallitus tekee?

Piirihallituksen tehtävänä on aina vain paremman partiotoiminnan mahdollistamiseen lippukunnissa. Lisäksi jokainen hallituksen jäsen edustaa toiminnanalaa sekä toimii piirin edustajana valtakunnallisessa päätöksenteossa Suomen partiolaisten valiokuntien ja Partioneuvoston kautta. Koko piirin (lippukuntien ja piirin ryhmien) toiminnan tavoitteellisuus ja laatu sekä resurssit ovat hallituksen jäsenten ykkösasioita!

Jokaiseen toiminnanalaan kuuluu useita ryhmiä, jotka vastaavat omista osa-alueistaan, esimerkiksi aikuistuesta tai piirikisoista. Hallitus toimii läheisessä yhteistyössä piirin työntekijöiden, muiden piirien sekä keskusjärjestö Suomen Partiolaisten kanssa.

Ehdokkaiksi hallitukseen voivat ilmoittautua kaikki uusimaalaiset partiolaiset. Vain puolet hallituksen jäsenistä vaihtuvat aina kerralla, joten jokaisessa syyskokouksessa on paikkoja auki. Hallituksen jäsenet valitaan kaksivuotiskaudelle. Hallituksen jäsenen tärkein ominaisuus on aito kiinnostus höystettynä oppimishalulla ja toimintatarmolla. Kaiken muun voi oppia!

Piirihallitus kokoontuu 3-5 viikon välein. Tavalliset kokoukset pidetään yleensä Partioasemalla Helsingissä. Hallituksen jäsenet koostavat vuorotellen kokousuutisen asialistalla olevista asioista. Kokousaikataulu sovitaan tammikuussa pidettävässä viikonlopun mittaisessa seminaarissa. Silloin tutustutaan uusiin jäseniin, tarkistetaan pestit, tiimiytetään porukka ja käynnistetään vuoden toiminta. Toinen seminaari on syksyllä ennen syyskokousta. Silloin mm. suunnitellaan seuraavaa toimintavuotta yhdessä ryhmien kanssa. Seminaareja on pyritty pitämään eri puolilla piiriä luonnonläheisissä, mutta samalla tehokkaan työskentelyn mahdollistavissa puitteissa.