Ehdokkaat

Täältä löydät syyskokouksessa 2020 valitut piirihallituksen jäsenet.

Syksyn vaaleissa valittiin piirinjohtaja, varajohtaja sekä 4 hallituksen jäsentä kaudelle 2021-2022 ja 2 hallituksen jäsentä kaudelle 2021. Ehdokashaastattelut on tehty syksyllä ennen vaaleja.

Piirinjohtaja 2021-2022: 

Kuka olet ja mikä on siviili- ja partiotaustasi?

"Olen Oskari Tolvanen, 22-vuotias partiojohtaja Hyvinkään Nummenpojista. Partiossa olen ehtinyt kasvaa läpi partio-ohjelman sudenpennusta aikuiseksi. Lippukunnassa olen toiminut eri ikäkausien ryhmänjohtajana, lippukunnan hallituksessa ja erilaisissa projekteissa. Viime vuosina olen kuitenkin enemmän keskittynyt partioon piiritasolla – olen toiminut kuluneella kaksivuotiskaudella piirin varajohtajana ja sitä ennen kaksi vuotta hallituksessa varaministerinä.

Siviilissä olen viimeistelemässä fysiikan ja kasvatustieteen maisteriopintojani, ja ensi vuonna pääsen toivottavasti siirtymään työelämään opettajan tehtäviin."

Mikä sinua kiinnostaa piirihallituspestissä?

"Piirihallitus on ollut minulle paikka kasvaa ja kehittyä niin ihmisenä kuin johtajana. Piirinjohtajan tehtävä on mahdollisuus ottaa nousujohteisesti vielä hieman enemmän vastuuta järjestön johtamisesta. Tiedän, mitä pesti vaatii, ja muutaman piirihallitusvuoden jälkeen koen, että minulla on vielä aikaa ja intoa antaa osaamistani piirihallituksessa partiopiirin käyttöön.

Tulevalla hallituskaudella on luvassa monia kiinnostavia teemoja, joita pääsen piirinjohtajan pestissä edistämään. Vuosina 2021–2022 otetaan käyttöön partion uusi strategia ja päivitetty peruskirja, joiden valmistelua olen saanut seurata läheltä nykyisessä pestissäni piirin varajohtajana ja partioneuvoksena. Tulevassa strategiassa painotetaan vahvasti partion kasvua ja sitä, että partio olisi vapaaehtoisilleen paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä. Haluan olla mukana viemässä näiden projektien tuloksia käytäntöön Uudellamaalla, mikä edellyttää jatkuvaa yhteistyötä piiriluottisten ja lippukuntien välillä.

Lisäksi tulevina vuosina jatketaan partion henkilöstöorganisaatiouudistusta, jossa olen saanut olla mukana. Projekti on kiinnostava, ja haluan olla mukana vaikuttamassa siihen, että uusmaalaiset lippukunnat saavat jatkossakin vähintään yhtä hyvää tukea partiotyöntekijöiltä kuin tähänkin asti.

Vuonna 2021 viedään myös maaliin piirileiriprojekti Valkama, jossa olen saanut olla mukana koko projektin ajan tilaajan roolissa tukemassa leirin tekijöitä. Moni tekijä on ehtinyt vaihtua, ja siksi haluan jatkuvuudenkin takia hoitaa oman osuuteni projektista loppuun asti."

Tärkeimmät tavoitteesi tulevalle hallituskaudelle?

"Viime vuosien keskeinen teema, kasvu, on mukana myös partion tulevassa strategiassa. Uudellamaalla vielä toistaiseksi partion kohderyhmäikäisten määrä hieman kasvaa, ja partioon haluavia lapsia ja nuoria on tälläkin hetkellä lippukuntien jonoissa useampi sata. Koen olevani etuoikeutettu, koska pääsin mukaan partiotoimintaan yhdeksänvuotiaana heti kun ilmoitin kiinnostukseni partiota kohtaan. Kaikilla muillakin lapsilla ja nuorilla tulisi olla vastaavanlainen mahdollisuus. Yksin en voi jokaiseen lippukuntaan perustaa uutta sudenpentulaumaa, mutta haluan piirihallituksen ja kaikkien piiriluottisten olla tukemassa lippukuntia ja keksimässä uusia tapoja tehdä kasvua, jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus päästä mukaan partiotoimintaan.

Toinen keskeinen osa partion tulevaa strategiaa on vapaaehtoisten jaksaminen ja hyvinvointi. Partio on meille vapaaehtoisillekin harrastus, ja siksi vapaaehtoisten loppuunpalaminen on aina kurjaa. Aikaisemmin piirihallituspestejä on pidetty suurina ja vaativina johtamistehtävinä, ja haluan osaltani olla tekemässä hallitustyöskentelystä vähemmän kuormittavaa."

Mitä uusmaalaisuus sinulle merkitsee?

"Yhdessä tekemistä ja rohkeutta kokeilla uutta."

Mistä nautit partiossa?

"Siitä, että partiossa pääsee taustasta huolimatta kasvamaan ja kokeilemaan ja oppimaan uutta, oli kyse sitten sudenpenturyhmän kanssa retkeilystä, lippukuntaleirin järjestämisestä tai piirin toiminnan ja talouden suunnittelusta."

Muita terveisiä lippukunnille?

"Partiosyksy ja jatkuva epävarmuus toiminnan järjestämisessä ei varmasti ole meille kenellekään helppo tilanne. Suurkiitos kaikille lippukunnille, jotka haastavista poikkeusoloista huolimatta järjestätte lapsille ja nuorille harrastustoimintaa, jonka merkitys on ehkä jopa tärkeämpää kuin aikaisemmin. "

Piirin varajohtaja 2021-2022: 

Kuka olet ja mikä on siviili- ja partiotaustasi?

"Hei, olen Tiina Witikkala Kelotytöistä ja Hyvinkään Nummenpojista. Partiopolkuni alkoi vuonna 2012, kun saavuin Itävallasta Suomeen tekemään diplomityötäni. Kelotyttöjen rekryilmoitus herätti kiinnostukseni ja ajattelin silloin, että jokin uusi harrastus akelana voisi olla mukava piriste alkavaan syksyyn ja viemään ajatukset pois opinnoista. Valmistuin 2013 ja saman vuoden syksynä olinkin ehdolla ensimmäistä kertaa Uudenmaan piirihallitukseen. Piirihallituksessa toimin taloudesta ja yhteiskuntasuhteista vastaavana hallituksen jäsenenä vuosina 2014-17. Tämän pestin tueksi kävin partiojohtajajatkokoulutus Ko-Gin ja arvopohjaiseen johtajuuteen keskittyvän Value Based Leadership-koulutuksen. Paperipartion lisäksi olen ollut myös ulkomailla: Ghanassa Juliette Low-seminaarissa 2016 ja Nepalissa 2018. Viimeiset kolme vuotta olen toiminut lippukuntavalmentajana Espoossa.

Koulutukseltani olen puunjalostustekniikan DI ja tällä hetkellä haen töitä kiertotalouden ja kestävän kehityksen parista. Teen myös täydennyskoulutusopintoja Tampereen yliopistoon kyseisistä aiheista. Olen työskennellyt hetken aikaa pienessä konsulttifirmassa valmistumiseni jälkeen ja sitten siirryin myyntitiimiin isoon monialaiseen ja kansainväliseen firmaan. Edellinen työtehtäväni oli toimia projektipäällikkönä metsäteollisuuden digitalisaatioon liittyvässä hankkeessa. Partion lisäksi harrastan kesäisin parvekeviljelyä, talvisin neulomista ja ympäri vuoden liikuntaa eri muodoissa."

Mikä sinua kiinnostaa piirihallituspestissä?

"Piirihallituspestissä pääsee vaikuttamaan laajasti ja näkemään tuloksia vielä oman hallituskauden aikana eikä vasta vuosien päästä. Haluan tukea piirihallituksen jäseniä pestissään, jotta he voivat saada parhaat mahdollisuudet toimia omalla vastuualueellaan. Haluan myös kokea parijohtamista, mikä tuo pestiin uuden kulman, jos vertaa aikaisempiin vuosiin piirihallituksessa."

Tärkeimmät tavoitteesi tulevalle hallituskaudelle?

"Hyvinvoivat lippukunnat ja piiriluottikset ovat perusedellytyksiä laadukkaalle partiolle."

Mitä uusmaalaisuus sinulle merkitsee?

"Uusmaalaisuus on mutkatonta ja reipasta meininkiä!"

Mistä nautit partiossa?

"Uuden oppimisesta, kavereista, yhdessä tekemisestä, haasteiden selättämisestä, hyvästä ruoasta (mieluiten ulkona, tottakai!)"

Muita terveisiä lippukunnille?

"Tässä kuvassa olen koko päivän ollut Kliffan leirikahvilassa ja keitin varmaankin 45 litraa kahvia päivän aikana. Toivottavasti näemme Valkamalla kesällä 2021!"

Hallituksen jäsenet 2021: 

Kuka olet ja mikä on siviili- ja partiotaustasi?

"Olen Eetu Piilola, Hyvinkään Nummenpoikien kasvatti ja politiikan ja viestinnän opiskelija Helsingistä. Toimin tällä hetkellä lippukuntamme hallituksessa ja Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhdevaliokunnassa, jossa vastaan Y-traineekoulutuksen johtamisesta. Aiemmin olen toiminut lippukuntatasolla kahden lippukunnan yhteisen kesäleirin johtajana sekä esimerkiksi alueellisen ROK-koulutuksen staabissa. Lisäksi toimin vuoden 2020 Valkaman tiimissä perheleiripäällikkönä. Partiokoulutuksista olen mm. käynyt PJ-kurssin ja Y-traineekoulutuksen.

Siviilielämässäni opiskelen politiikkaa ja viestintää Helsingin yliopistossa. Toimin viestinnän pääaineopiskelijoiden järjestössä, Media ry:ssä työelämävastaavana. Käytännössä solmin siis kaikki järjestömme yhteistyösopimukset ja vastaan siitä, miltä järjestömme näyttää sidosryhmien suuntaan. Lisäksi vastaan osana muuta hallitustamme järjestön viestinnästä erityisesti sen ulkopuolelle."

Mikä sinua kiinnostaa piirihallituspestissä?

"Olen miettinyt piirihallitukseen lähtemistä jo pidempään. Vaikka olenkin löytänyt itselleni sopivat haasteet SP:n yhteiskuntasuhdevaliokunnan puolelta, on minulla haave kehittää Uudenmaan partiopiiriä erityisesti viestinnän ja markkinoinnin avulla. Piirin lippukunnat ovat aktiivisia ja tekevät hienoja asioita, mutta haasteemme on se, ettemme välttämättä osaa aina kertoa näistä saavutuksista muille. Tämä taas saattaa näkyä esimerkiksi lippukuntien vaikeutena kasvattaa jäsenmääriään. Haluan oppia tuntemaan piirimme paremmin ja sitä kautta myöhemmin kehittämään sen toimintaa ja viestintää."

Tärkeimmät tavoitteesi tulevalle hallituskaudelle?

"Tavoitteeni on selkeyttää viestintäämme ja lisätä piirin YSP-koulutettujen osallistumista viestinnän tuottamiseen. Pyrin myös osaltani edistämään tavoitteitamme jäsenmäärän kasvattamisen suhteen."

Mitä uusmaalaisuus sinulle merkitsee?

"Uusimaalaisuus merkitsee minulle juuria ja kaikkia niitä rakkaita muistoja, joita olen saanut piirin ja lippukuntamme tapahtumissa kokea."

Mistä nautit partiossa?

"Nautin haasteista! Tunteesta, joka seuraa itseni voittamisesta, projektin valmiiksi tulemisesta ja kaikenlaisista onnistumisista. Partio on upea paikka toteuttaa niitä asioita, joista on aina haaveillut!"

Kuka olet ja mikä on siviili- ja partiotaustasi?

"Olen Suur-Uskin Sanna Rajan Reippaista Virolahdelta. Partiotaustaa on jo lapsuudesta/nuoruudesta ja partioon paluustakin on kulunut aikaa jo yli kymmenen vuotta.

Tällä hetkellä toimin lippukunnassamme lippukunnanjohtajana ja tämän lisäksi olen piirileiri Valkama2020+1:llä ohjelmajohtajana. Viikkotoiminnassa ollessani olen touhuillut viimeksi useamman vuoden tarpojien ja vähän samoajienkin kanssa.

Siivilissä olen kahden partiolaisen äiti ja arkipäivät touhuilen varhaiskasvatuksen opettajana."

Mikä sinua kiinnostaa piirihallituspestissä?

"Piirileiripesti on ensimmäinen pestini oman lippukunnan ulkopuolella ja koen, että piirihallituspesti olisi minulle jälleen uusi mahdollisuus haastaa itseni ja oppia enemmän partion tekemisestä piiritasolla."

Tärkeimmät tavoitteesi tulevalle hallituskaudelle?

"Tärkeimmät tavoitteet hallituskaudelle olisivat olla tueksi lippukunnille ja tarjota monipuolista ja laadukasta ohjelmaa kaikille ikäkausille. "

Mitä uusmaalaisuus sinulle merkitsee?

"Uusmaalaisuus merkitsee minulle partiota. Mahdollisuuksia osallistua ja olla mukana isoissakin jutuissa, tehden partiota kuitenkin omalla tavallaan ja suurella sydämellä."

Mistä nautit partiossa?

"Yhdessä tekemisestä, uuden oppimisesta ja uusista kokemuksista. Joskus rauhasta ja hiljaisuudesta nuotion äärellä, toisinaan taas itsensä haastamisesta."

Hallituksen jäsenet 2021-2022: 

Kuka olet ja mikä on siviili- ja partiotaustasi?

"Olen Emppu eli Emilia Pihlaja (ent. Seiluri). Kotilippukuntani on Järvenpään Metsänkävijät, jossa aloitin lähes 15 vuotta sitten sudenpentuna. Sittemmin partiossa olen toiminut muun muassa tarpoja- ja seikkailijaryhmien johtajana, pesti- ja lippukunnanjohtajana sekä Valkaman tekijäviestintäpäällikkönä. Tällä hetkellä olen piirissä lippukuntavalmentajana ja omassa lippukunnassani luotsaan sampoja. Siviilissä olen Helsingissä asuva 23-vuotias vastavalmistunut terveydenhoitaja."

Mikä sinua kiinnostaa piirihallituspestissä?

"Lippukuntapesteissä toimiminen saa etsimään uusia näkökulmia, kokemuksia ja haasteita. Piirihallituspesti tuntuu sopivan kokoiselta seuraavalta askeleelta aiempien pestien jälkeen. Haluaisin päästä piirihallituksessa hyödyntämään aiemmissa partiopesteissä kertynyttä osaamistani, minkä vuoksi eniten minua kiinnostaakin lippukuntien kanssa tehtävä aluetyö."

Tärkeimmät tavoitteesi tulevalle hallituskaudelle?

"Näen keskiössä lippukuntien ja erityisesti johtokolmikoiden tukemisen heidän haastavassa pestissään, jotta meillä on jatkossakin kasvavia ja hyvinvoivia lippukuntia. Toivoisin, että voisimme löytää vielä parempia keinoja jokaisen lippukunnan ja lippukunnan johtokolmikoiden jäsenten yksilölliseen tukemiseen juuri heidän haasteissaan."

Mitä uusmaalaisuus sinulle merkitsee?

"Tekemisen meininkiä sopivan rennolla asenteella."

Mistä nautit partiossa?

"Yhdessä tekemisestä; tapahtuu se sitten metsässä tai läppärin edessä."

Kuka olet ja mikä on siviili- ja partiotaustasi?

"Olen Juho Packalén Järvenpään Kiehisistä. Partiossa olen toiminut monenlaisissa pesteissä. Aina vartionjohtajasta lippukunnanjohtajaksi ja piirihallitukseen asti. Viimeiset kaksi vuotta olen toiminut lippukuntatuesta vastaavana hallituksen jäsenenä Uudenmaan Partiopiirissä. Siviilissä olen innokas mökkeilijä ja aloitteleva maastopyöräilijä."

Mikä sinua kiinnostaa piirihallituspestissä?

"Olen toiminut piirihallituksessa kaksi kautta. Yhden kauden koulutusministerinä ja viimeksi lippukuntatuen ministerinä. Piirihallitus on näköalapaikka uusmaalaiseen partioon. Hallituksen pöydän ääressä pääsee viemään partiota eteenpäin ja jakamaan näkemyksiä mahtavan tiimin kanssa. Haluan olla viemässä Uuttamaata uudelle vuosikymmenelle ja olla mukana uuden strategian käyttöönotossa."

Tärkeimmät tavoitteesi tulevalle hallituskaudelle?

"Haluan varmistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden päästä harrastamaan partiota. Tähän päästään varmistamalla kaikkien lippukuntien hyvinvointi. Meidän tulee myös varmistaa, että piirin alueella on tarpeeksi erilaisia tapoja harrastaa partiota, jotta jokaiselle löytyy oma ryhmä ja tapa harrastaa partiota."

Mitä uusmaalaisuus sinulle merkitsee?

"Uusmaalaisuus merkitsee minulle rohkeutta. Meillä ei arastella uudella tavalla asioiden tekemistä, tai uuden lippukunnan perustamista."

Mistä nautit partiossa?

"Vanhana akelana partiossa parasta on nähdä sudenpentujen kasvavan ja oppivan uusia taitoja."

Kuka olet ja mikä on siviili- ja partiotaustasi?

"Olen Teea Forsström Puskapartiolaisista Sipoosta. Partiourani alkoi piirileiri Huiman jälkeen vuonna 2012. Huimalla oltiin perheleirissä ystävän ja viiden alle kouluikäisen lapsen kanssa. Kaikesta leirikiireestä ja monista uusista asioista huolimatta, tai ehkä juuri siitä syystä, partiokipinä iski ja lähdin Puskapartiolaisiin akelaksi elokuussa 2012. Tiedonjano partioasioihin oli kova ja ensimmäisen puolentoista partiovuoden aikana kävin sekä akelan että sammon koulutukset, partiojohtajan peruskurssin ja lippukunnan johtamisen kurssin. Koulutukset ovat olleet aina lähellä sydäntäni ja olinkin piirin peruskoulutusryhmän jäsen vuosina 2015-2018. Tällä hetkellä toimin Puskapartiolaisten lippukunnanjohtajana sekä toisen vuoden sudenpentujen akelana.

Siviilielämässä työskentelen rakennusliikkeessä talotekniikan tuotantopäällikkönä. Vastaan yrityksemme kerrostalotuotannon talotekniikan toteutuksesta yhdessä johtamani tiimin kanssa. Koulutukseltani olen talotekniikan insinööri. Partion lisäksi harrastan geokätköilyä, frisbeegolfia ja neulomista. Asun Sipoossa kahden teini-ikäisen lapsen ja yhden seniorikoiran kanssa."

Mikä sinua kiinnostaa piirihallituspestissä?

"Lippukunnassamme on vahvasti toimittu aina myös piiritasolla. Tästä syystä myös piirihallitustyöskentely on minua kiinnostanut ja koen, että piirihallituksessa pääsen auttamaan lippukuntia ja toisaalta tuon myös omat näkökulmani lippukuntien suunnasta piirihallitukseen."

Tärkeimmät tavoitteesi tulevalle hallituskaudelle?

"Haluaisin tuoda esille partion mahdollisuuksia myös omana harrastuksena uusille aikuisille. Myös johtajiston hyvinvointi on lähellä sydäntä."

Mitä uusmaalaisuus sinulle merkitsee?

"Uusmaalaisuus liittyy minulla vahvasti partioon. Olen asunut lapsuuteni pääkaupunkiseudulla ja muuttanut aikuisiällä Sipooseen. En ollut ajatellut uusmaalaisuutta ennen partiouraani juuri lainkaan. Uusmaalaisuus merkitsee minulle siis yhteenkuuluvuutta tietyn alueen lippukuntien kanssa."

Mistä nautit partiossa?

"Partiossa parasta on yhteisöllisyys ja se, että pääsee kokeilemaan erilaisia asioita turvallisessa ympäristössä."

Muita terveisiä lippukunnille?

"Muistakaa, että piiriä ei ole ilman lippukuntia!"

 

Kuka olet ja mikä on siviili- ja partiotaustasi?

"Olen Timo Karkola, vast’ikään 60 vuotta täyttänyt perhepartioryhmän vetäjä Kirkkonummen Metsänkävijöistä ja piiriluottis (ohjelmavalmentaja, Länsirannikon alue). Ensimmäisen kerran olen liittynyt partioon jo vuonna 1968; silloin Helsingin Kalevan Poikiin Helsingissä (PäPa) eli kokemusta on peruspartion tekemisestä niin kivierämaassa kuin luonnonläheisen kehyskunnan alueella. Olen toiminut myös mm. seikkailijajoukkueen sampona ja lpk:n hallituksessa.

Siviilikoulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri. Olen toiminut työelämässä noin 37 vuotta, niin suuren suomalaisen pörssiyhtiön asiantuntija-, päällikkö- ja johtajapositioissa kuin ammatillisen (aikuis)koulutuksen johtotehtävissä (rehtorina yhteensä 24 vuotta). Molempiin uravaiheisiin on kuulunut valtakunnallisia luottamustehtäviä mm. ammatillisten ja työnantajajärjestöjen johdossa sekä osallistumisia eri ministeriöiden työryhmiin. Erityisalojani ovat strateginen suunnittelu ja johtaminen, osaamisen ja muutoksen johtaminen sekä koulutusjärjestelmän kehittäminen."

Mikä sinua kiinnostaa piirihallituspestissä?

"Piirihallituksen tärkein tehtävä on tukea lippukuntien toimintaa ja kehitystä sekä varmistaa, että Uudenmaan alueella on jatkuvasti kasvavaan kysyntään nähden riittävästi partiotoimintaa. Piirin ja piiriluottisten toimen tärkeä tehtävä on rakentaa yhteyksiä lippukuntien johdon ja jäsenten välille siten, että ”yhdessä olemme enemmän”. Osaamisten ja toimintamallien kehittäminen sekä johtajahuollosta huolehtiminen ovat tärkeä osa tätä työtä."

Tärkeimmät tavoitteesi tulevalle hallituskaudelle?

"Partio on kehittyvä osa yhteiskuntaa. Esimerkiksi perhepartio-, sisupartio- ja aikuispartiotoiminta täydentävät monessa lippukunnassa 7-22 vuotiaille suunnattua ikäkausiohjelmaa sudenpennuista vaeltajiin. Näkökulmaa omaan kasvuumme ja muihin ihmisiin, partioliikkeeseen ja yhteiskuntaan haastavat ajankohtaisuudellaan mm. partion peruskirjauudistus ja sen soveltaminen lpk-tasolla, partion uusi strategia ja vaikkapa Pinkkipartion toiminta monimuotoisuuden ja -arvoisuuden edistämiseksi.

Uudenmaan partiopiirin hallituksen on omassa roolissaan ja toiminnassaan nähtävä SP:n linjausten merkitys toiminnan kehittämiselle, mutta samalla ymmärrettävä, että valtakirja sen toiminnalle tulee viime kädessä alueen lippukunnilta. Piirin toiminnan vaikuttavuutta mitataankin viime kädessä sillä, voivatko alueen lippukunnat ja niiden jäsenet hyvin, kehittyykö toiminta syyskokouksen vahvistaman vuosisuunnitelman tavoitteiden suuntaan ja saammeko yhdessä jäsenet pysymään harrastuksensa parissa aiempaa pidempään."

Mitä uusmaalaisuus sinulle merkitsee?

" ”Uusmaa Suomen kruunussa on helmi kirkkahin”. Olen ylpeä Uudenmaan alueesta ja erityisesti kotikunnastani Kirkkonummesta. Koen myös vastuullisuutta siitä, että jätämme ympäristön ja yhteiskunnan tuleville sukupolville elinvoimaisemmassa kunnossa, kuin sen itse aikanaan saimme. Tässä työssä partiolaisilla on paljon annettavaa ja huolehdittavaa, kullakin osaltaan. Kotiseututietoisina uusmaalaisina meidän on kuitenkin ymmärrettävä, että myös muiden piirien lippukunnat ja partiolaiset kokevat samanlaista kotiseutuhenkeä oman alueensa kohdalla … tämähän ei ole kilpailu."

Mistä nautit partiossa?

"Peruspartiotoiminnan ytimessä on vuorovaikutus ympäröivään luontoon. Vuoden 2019 ohjelmapainotus Ulos koloilta korosti retkien ja leirien merkitystä, mutta myös vuorovaikutusta mm. oman alueen muiden järjestöjen kanssa. Minulle eri ikäryhmiä yhdistävät lippukunnan retket ja leirit sekä piirileirit ja Finnjamboreet ovat ”must”, jotakin sellaista, joihin kokousten aktiviteetit valmistavat meitä eri tavoin. Toivon todella, että Valkama 2020+1 -leiri toteutuu kaikkien aikojen leirikokemuksenamme."

Muita terveisiä lippukunnille?

"Piiriluottiksen pestissä olen nähnyt, että osa lippukunnista tekee partiota mieluimmin tai olosuhteiden pakosta yksin, osa taas jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä muiden lippukuntien kanssa. Uskon, että yksikin piirille ”luovutettu” resurssi tuo lippukunnalle vastavuoroisesti takaisin erilaista tukea ja apua moninkertaisesti enemmän. Haluan myös korostaa, että varsinkin samoaja- ja vaeltajaohjelmien näkökulmasta, piiri ja SP ovat keskeinen osa ikäkausiohjelmien toimintakenttää, merkittävä mahdollisuus kasvaa ja kehittyä."