Uudenmaan Partiopiirin kevätkokous 6.6.2020

Tervetuloa Uudenmaan Partiopiiri ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen! Kevätkokous pidetään lauantaina 6.6.2020 etäyhteydellä Teams-palvelussa.

Piirin kokouksiin ovat kaikki tervetulleita! Pääset osallistumaan kokoukseen tämän linkin kautta: https://bit.ly/kevatkokous2020uusimaa. Järjestämme torstaina 4.6. kello 18.00 ohjeistuksen Teams-palvelun käyttöön. Pääset osallistumaan tämän linkin kautta: https://bit.ly/teamskoulutus040620.

Piirin kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni jokaista alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä kohden. Äänet määräytyvät piirin kokouksissa 31.7. jäsenmaksutilanteen mukaan. Piirin varsinaisia jäseniä ovat piirihallituksen hyväksymät rekisteröidyt partiolippukunnat. Rekisteröity lippukunta ei voi valtuuttaa yhtä edustajaa käyttämään useampaa kuin yhtä ääntä. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta piirin kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Sääntöjen mukaan kevätkokouksen tehtävänä on:

1. valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

3. valita kaksi ääntenlaskijaa

4. vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päättää niiden ja tilintarkastajien lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

5. valita edustajat Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n sääntömääräisiin kokouksiin

6. käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät asiat.

7. päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta

Kutsu ja kokousmateriaali on lähetetty lippukunnanjohtajille 22.5.2020. Materiaali on ladattavissa täältä: kutsu ja äänimäärätesityslistamenettelytapasääntö, vuosikertomus ja tilinpäätös, osallistumisohjeistus etäkokoukseen.