Kestävästi partiossa -tunnus on työkalu, joka tukee lippukuntia kehittämään toimintaansa hiilineutraalimmaksi. Tunnus on osa partion strategiaa ja se tukee partion 2030 hiilineutraaliustavoitteita. 

Tunnuksessa on kuusi osa-aluetta ja jokaisessa osa-alueessa on useampi kriteeri, joista lippukunta voi valita itsellensä sopivat. Tunnus myönnetään lippukunnalle, joka täyttää vähintään 25 kriteeriä.  

Tunnuksen eri osa-alueet pohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja huomioivat niin taloudellisen, sosiaalisen kuin myös ekologisen kestävyyden.

Tunnusta voi hakea milloin vain ja kuka tahansa lippukunnasta. Hyviä hakijoita ovat esimerkiksi lippukunnan samoajat tai vaeltajat, johtajisto, hallitus tai vaikka erillinen kestävyystyöryhmä.  

Tunnus on voimassa seuraavan kalenterivuoden loppuun asti ja tunnusta haetaan tämän jälkeen uudestaan. Tunnuksen uudelleen hakemisessa täytyy 27 kriteerin lisäksi kirjoittaa itsearvio, jotta lippukunnan toiminnan kehittämistä voidaan jatkaa. 

 “Omasta mielestä lippukuntien kannattaa ehdottomasti lähteä hakemaan tunnusta, sillä se on selkeä työväline kohti hiilineutraalimpaa partiota. Meillä suomalaisilla on iso mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuteen ja partiossa ilmastoasiat, metsät sekä luonnonsuojelu ovat olleet aina tärkeitä aiheita. Tunnus auttaa lippukuntia arvioimaan omaa toimintaansa ja sitä voi myös käyttää suoraan lippukunnan markkinoinnissa. Moni varmasti arvostaa lippukuntaa, joka toteuttaa kestäviä tekoja paremman huomisen puolesta” – Jenna Kaarrela,  SP Vastuullisuusryhmä.

Uudenmaan Partiopiiristä tunnuksen on saanut 10 lippukuntaa:

  • Kirkkonummen Metsänkävijät
  • Kirnun Kiertäjät
  • Klapaset
  • Mäntsälän Metsäkävyt
  • Rajamäen Metsänkävijät
  • Röykän Metsänkävijät
  • Tuuspartio
  • Valkealan Kolmisoihtu
  • Veikkolan Eräveikot ja Haltiat
  • Virkkalan Tulentekijät

Neljän lippukunnan haastattelut voit lukea seuraavista osista!