Haastattelimme neljää eri lippukuntaa Uudellamaalla koskien Kestävästi Partiossa -tunnusta!


Järvenpään Scoutit – Järvenpää Scouts ry

Järvenpään Scouttien vastuullisuusvastaava Silja Kallioinen vastasi kysymyksiimme.

Miksi halusitte tunnuksen, mitä tunnuksen saaminen merkitsee teidän lippukunnalle?

Halusimme kehittää lippukuntamme toimintaa ekologisemmaksi ja kestävämmäksi, koska kyseiset aiheet nähtiin  meillä todella tärkeinä. Halusimme tehdä oman osuutemme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä muiden kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseksi. Tunnuksen hakeminen vaikutti helpolta tavalta kehittää lippukunnan toimintaa. Suuri osa kriteereistä täyttyi meillä jo valmiiksi, mutta tunnuksen ylläpitäminen ja aina uudelleen hakeminen motivoi kehittämään toimintaa joka vuosi kestävämmäksi.

Mikä oli vaikein kohta toteuttaa, entä helpoin?

Vaikeimpia kohtia toteuttaa on ollut kuiva-ainekaapin ylläpito sekä ruokatuotteiden sertifikaattien huomioiminen. Kuiva-ainekaappiin on helposti kerääntynyt ruokia, jotka ovat jääneet käyttämättä. Usein ruuat jäivät kaappiin käyttämättöminä ja lopulta pilaantuivat. Luomu-tuotteiden ja reilun kaupan tuotteiden ja muiden sertifioidujen tuotteiden kalliit hinnat ovat vaikeuttaneet kyseisen kohdan toteuttamista. Usein varaa niihin ei ole ollut.

Helpoimpia kohtia on ollut kasvisruokailun lisääminen ja ympäristöaktiviteetit, koska ne ovat alusta asti aika hyvin toteutuneet lippukunnassamme.

Pitikö lippukunnan toiminnassa muuttaa jotain tunnuksen saamiseksi?

Suurin osa tarvituista kriteereistä toteutui, mutta toimintaa on tarvinnut muuttaa mm. hankintojen ja ruokien osalta. Johtajien jatkuva informointi ja tukeminen vastuullisempien valintojen tekemiseen on täytynyt myös panostaa. Lippukunnan hallitukseen perustettiin myös vastuullisuusvastaavan pesti tunnuksen seurauksena.


Rajamäen Metsänkävijät ry

Rajamäen Metsänkävijöiden lippukunnanjohtaja Janne Lahdenperä vastasi kysymyksiimme.

Miksi halusitte tunnuksen, mitä tunnuksen saaminen merkitsee teidän lippukunnalle?

Tunnus haluttiin, koska kestävästi toimiminen kuuluu partioon ja tämä oli lippukunnan kannalta helppo tapa nostaa asiaa esiin. Haluttiin myös olla antamassa kestävälle kehitykselle näkyvyyttä. 

Mikä oli vaikein kohta toteuttaa, entä helpoin? Pitikö toiminnassa muuttaa jotain tunnuksen saamiseksi?

Tunnuksen saamista ei voinut pitää vaikeana, piti käydä oma toiminta läpi ja tunnistaa mitä jo tehtiin kestävästi, varsinaisia muutoksia oli vähän, kierrätystä retkillä tehostettiin ja nuotion sytyttämistä päältä on nyt opetettu muutamalla retkellä.