Nurmijärveläiset Röykän Metsänkävijät saivat ensimmäisenä Uudenmaan Partiopiirin lippukuntana Kestävästi partiossa -tunnuksen elokuussa 2021. Lippukunnan johtajisto haluaa rohkaista muita lippukuntia tutustumaan tunnukseen ja kertoo, ettei hakeminen ole vaikeaa!

”Ihan ensimmäiseksi kannattaa pysähtyä miettimään niitä monia hyviä asioita, joita partiossa tehdään jo luonnostaan. Huomasimme, että mehän olemme tehneet alusta asti oikeita valintoja,” kertoo vuonna 2014 perustetun lippukunnan johtajisto lippukunnanjohtaja Osmo Suomisen johdolla.

”Kriteeristö on tehty ’kasvamaan’ eli vaikka tehtäviä on kriteeristössä kiitettävä määrä, ei lippukunnan tarvitse täyttää kaikkia kohdista vaan alkuun pääsee ihan kivasti, ja sitten ajan kuluessa kehitetään ja kehitytään. Ohjeemme onkin kaikille lippukunnille: ottakaa hetki aikaa ja katsokaa kriteerit läpi. Väitämme, että yllätytte helppoudesta. Uskomme että useat lippukunnat saavat tämän merkin itselleen merkiksi hyvästä ympäristötyöstä!”

RöMe:n johtajisto vastasi haastatteluun Teamsissa.

Tunnuksen saatuaan Röykän Metsänkävijöiden kehitystoiminta ei pysähdy, vaan tavoitteita kohti yhä kestävämpää toimintaa riittää myös jatkoon.

”Vaikka toimimmekin jo lähtöperäisesti vihreiden arvojen mukaisesti, antaa tunnuksen kriteeristö selkeät linjat eteenpäin kehittäessämme toimintaamme ja ikäkausiohjelmien sisältöä yhä enemmän vihreitä arvoja tukevaksi.”

”Jatkossa aiomme ottaa ohjelmiimme teemakausia, edistää lainaamiskulttuuria, kirjaamme yhteiset ympäristöarvot ylös ja mietimme, miten voimme kompensoida toimintamme ei-vihreät teot.”

Jokaista tunnuksen vuonna 2021 saanutta lippukuntaa kohti päästöoikeuksia 100 eurolla

Kestävästi partiossa -tunnuksen hakeminen on nyt entistä suurempi hyvä työ ilmaston puolesta, sillä jokaista tunnuksen vuonna 2021 saanutta lippukuntaa kohti ostetaan päästöoikeuksia eurooppalaisesta päästöpörssistä 100 eurolla. Tämän mahdollistaa tunnuksen kummiyritys, uusiutuvan energian yhtiö Ilmatar.

”Päästöoikeuksien ostamisella vaikutamme siihen, että ilmastoa lämmittävien hiilidioksidipäästöjen tuottamisesta tulee kalliimpaa ja lisäämme painetta löytää keinot päästöjen vähentämiseen,” kerrotaan Suomen Partiolaisista.

Mikä on Kestävästi partiossa –tunnus?

Suomen Partiolaiset on luonut yhdessä WWF:n kanssa Kestävästi partiossa –tunnuksen osana partion hiilineutraaliuteen tähtäävää kehitystyötä.  Partiolippukunnat voivat hakea Kestävästi partiossa -tunnusta, kun he toteuttavat kestäviä tekoja tunnuksen eri osa-alueista ja täyttävät tarpeeksi monta tunnuksen kriteeriä. Tunnus myönnetään vuodeksi kerrallaan. 

Lue lisää tunnuksesta.

Uudenmaan Partiopiirin Lippukuntapäivässä 30.10. tutustutaan tunnukseen!