Vaikuta piirin toiminnansuunnitteluun!

Uudenmaan Partiopiiri on aloittanut toiminnansuunnittelunsa vuodelle 2022 ja osallistaa jäsenet piirin tulevaisuuden suunnittelussa. Toimintasuunnitelma ohjaa piirin ja sen lippukuntien toimintaa. Tämä on sinun mahdollisuutesi konkreettisesti vaikuttaa tulevaan toimintaan!

Piirihallitus on työstänyt luonnoksen vuoden 2022 toimintasuunnitelmaksi. Luonnos pohjautuu Partion strategiaan ja piirin tämänvuotiseen toimintasuunnitelmaan.

Toivomme nyt kaikilta piirin jäseniltä kommentteja tavoitteista sekä niiden mittareista. Suunnitelmaa voi kommentoida 15.8. asti tämän lomakkeen kautta. Kommenttien perusteella piiri jatkotyöstää toimintasuunnitelmaa, jonka jälkeen se tulee hyväksyttäväksi piirin syyskokouksessa 30.10.2021.

Kun toimintasuunnitelma on hyväksytty, piirin lippukunnat sitoutuvat toimintasuunnitelmaan ja sen toteuttamiseen myös lippukuntatasolla. Tämä on siis se hetki, jolloin voit tuoda lippukuntasi näkökulman esiin toiminnansuunnittelussa. Tartuthan tähän mahdollisuuteen!