Haastattelimme neljää eri lippukuntaa koskien Kestävästi Partiossa -tunnusta!


Tuuspartio ry

Tuuspartion lippukunnanjohtaja Merihelmi Kuosmanen vastasi kysymyksiimme.

Miksi halusitte tunnuksen, mitä tunnuksen saaminen merkitsee teidän lippukunnalle?

Halusimme hakea Tuuspartiolle Kestävästi partiossa -tunnuksen, koska tunnus edustaa meille tärkeitä arvoja. Tunnuksen avulla voimme näyttää niin ulkopuolelle kuin omalle porukalle, että meidän lippukunnassa halutaan panostaa kestävyyteen. 

Mikä oli vaikein kohta toteuttaa, entä helpoin?

Vaikeaksi osoittautui tiloihin liittyvät kohdat, sillä lippukunnallamme ei ole omaa kämppää ja käytämme kunnan tiloja. Kun tilat eivät ole omat, on haastavaa vaikuttaa esimerkiksi siihen mitä sähköä tai lämmitystä käytetään. Onneksi nämä kohdat eivät olleet esteenä tunnuksen saamiseen. Ehkä on myös helpompaa ehdottaa vaikka kunnassa kestäviä valintoja, kun voi esitellä lippukuntamme Kestävästi partiossa -tunnusta. Myös matkustamiseen liittyvät asiat ovat vaikeita. Miten päästä retkelle tai vaellukselle mahdollisimman kestävästi? Entä ulkomaan projektit? Esimerkiksi viime vuonna vaeltajien Lapin vaellusta suunniteltaessa pohdimme paljon, miten voidaan tehdä mahdollisimman kestävä reissu, kuitenkin niin että kaikilla on rahallisesti mahdollisuus päästä mukaan ja että reissu on turvallinen. Päädyimme esimerkiksi valitsemaan matkustamiseen junaa saastuttavamman auton, koska se oli halvempaa.

Pitikö toiminnassa muuttaa jotain tunnuksen saamiseksi?

Suurin osa kohdista tunnuksessa toteutuivat meillä jo ennen tunnuksen hankkimista. Partiotoimintaan kuitenkin liittyy luonnon kunnioittaminen, johon kestävyys vahvasti liittyy. Lippukunnan kololta löytyy kierrätyspiste, joka liikkuu mukaan retkille ja leireille. Lippukunnan kalustosta pidetään huolta, jotta se pysyisi kunnossa monien vuosien ajan ja uusia kalusteita ostetaan vain tarpeeseen. Lippukunnassa suositaan kimppakyytejä ja pyrimme löytämään retkien kämpät mahdollisimman läheltä. 

Tunnuksen myötä lippukunnan toiminta ei ole muuttunut kauheasti, mutta ehkä tekemisessä on mukana ajatus tunnuksesta ja sen edustamista arvoista. Vaikka aiemminkin ollaan kierrätetty roskat, nyt kierrättämisessä on mukana myös ajatus siitä miksi kierrätetään. Kestävyyteen liittyvät asiat ovat myös useammin puheen aihe ja kestävyys otetaan useammin huomioon toimintaa suunniteltaessa. 


Virkkalan Tulentekijät ry

Virkkalan Tulentekijöiden tiedottaja Noora Kuhlman vastasi kysymyksiimme.

Lähtökohtaisesti meidän ei tarvinnut tehdä suuria muutoksia lippukunnassa ja sen toiminnassa. Vain pieniä tarkennuksia, esim. millä ajatuksella ruokahankintoja tai muita hankintoja tehdään.

Miksi halusitte tunnuksen? Mitä tunnuksen saaminen merkitsee teidän lippukunnalle?

Ajatus Kestävästi partiossa -tunnuksesta lähti liikkeelle johtaja Noora Kuhlmanin ja silloisen lippukunnanjohtajan Anni Lehdon toimesta. Olimme jo pari vuotta pyrkineet panostamaan mm. kasvisruuan markkinointiin ja muun ekologisen ajattelun tuomiseen lippukunnassa. Kololla samoihin aikoihin tapahtunut vesivahinko ja Lohjan kaupungin kanssa yhteistyössä tehtävä remontti sai sysäyksen tehdä remontti kunnolla ja kestävällä ajatuksella. Olihan kaikki tavarat jouduttu siirtämään toisiin huoneisiin ja luvassa oli kuitenkin niiden läpikäyminen, joten miksi tätä koko hommaa ei voida tehdä kestävästi partiossa -ajattelulla. 

 Pitikö toiminnassa muuttaa jotain tunnuksen saamiseksi? Mikä oli vaikein kohta toteuttaa, entä helpoin?

Tutustuimme tarkemmin kriteereihin ja keskustelimme johtajiston kanssa. Huomasimme, että kriteeristö täyttyy helposti ja remontin myötä pystymme vaikuttamaan vielä enemmän mm. kierrättämisen asioihin.

Lähtökohtaisesti meidän ei tarvinnut tehdä suuria muutoksia lippukunnassa ja sen toiminnassa. Vain pieniä tarkennuksia, esim. millä ajatuksella ruokahankintoja tai muita hankintoja tehdään, muistetaan esteettömyysasiat ja vahvistetaan ajatusta välinehuollosta.

Koko prosessissa, joka tietenkin elää edelleen oli vaikeinta tehdä kestävää toimintaa näkyväksi ja viestintä johtajiston kesken toimimaan, vanhat tavat kun ovat syvällä. Helpointa on ollut ottaa kestävästi partiossa toiminta osaksi varsinkin sudenpentu- ja seikkailijaikäisten kokouksia. 

Mitä tunnuksen saaminen merkitsee teidän lippukunnalle?

Tunnuksen saaminen on merkinnyt meille sitä, että olemme saaneet tulentekijöiden toiminnalle näkyvää varmuutta tekemisistämme ja vahviuksistamme lippuukuntana. Lisäksi tunnetta siitä, että olemme tehneet tähänkin mennessä paljon asioita oikein.