Samoajat ja vaeltajat saavat pian piiriltä postia

Uudenmaan Partiopiiri lähettää postia kaikille, jotka ovat täyttäneet tai täyttävät tänä vuonna 15 tai 18 vuotta. Tarkoituksena on tukea siirtymistä uuteen ikäkauteen samoajaksi ja vaeltajaksi.

Kirjekuoresta löytyy kirjeen lisäksi samoajan taskukartta tai vaeltajan vaelluskartta. Molemmat ovat työkaluja samoajalle tai vaeltajalle oman ikäkauden ohjelman hahmottamiseksi. Karttoja on tarkoitus lukea luotsin kanssa ja tähän samoajia ja vaeltajia myös kannustetaan karttojen mukana tulleessa kirjeessä. Jos lippukunnassa ei ole tällä hetkellä samoaja- tai vaeltajaluotsia, karttaan voi tutustua myös ohjelmajohtajan tai muun lippukunnan aikuisen kanssa. Vaeltajille voi etsiä luotsia tai vaeltajavartiota myös piirin vaeltajamätsin avulla.

Samoajien kirje

Samoajan taskukartta

Vaeltajien kirje

Vaeltajan vaelluskarttapohja

Samoajan taskukartan käyttö

Samoajaikäkaudessa samoaja, samoajavartio ja luotsi suunnittelevat yhdessä vartion toimintaa ja valitsevat, mitä aktiviteetteja he haluavat tehdä. Vartion toimintasuunnitelman ohella samoaja voi valita itselleen sopivia aktiviteetteja omien toiveidensa ja tavoitteidensa mukaan. Osa aktiviteeteista soveltuu myös yksin toteutettavaksi.

Samoajille postitetussa taskukartassa on toisella puolella ohjelmaan kuuluvat pakolliset taskut. On tarkoitus, että samoajaikäkauden aikana tehdään kaikki aktiviteetit kaikista näistä taskuista. Kartan avulla samoaja voi seurata, mitä aktiviteetteja hän on jo tehnyt ja mitä on vielä jäljellä. Toisella puolella on teemataskut, joista samoajat itse valitsevat, mitä aktiviteetteja haluavat toteuttaa. Karttaan voi kirjoittaa, mitä aktiviteetteja on jo tehnyt tai haluaa vielä tehdä. Karttaan voi myös merkitä tapahtumia ja pausseja.

Samoajan taskukartta on yksi työkalu samoajaohjelman suunnittelun ja oman samoajapolun hahmottamisen tueksi. Karttaa ei kuitenkaan ole pakko käyttää, jos se ei tunnu itselle tarpeelliselta.

Samoajaohjelma aktiviteetteineen on osoitteessa partio.ohjelma.fi/samoajat.

Vaeltajan vaelluskartan käyttö

Vaelluskartta on vaeltajan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, jonka tekemisessä luotsi auttaa. Tarkoituksena on pohtia, mitä vaeltaja jo osaa ja mitä hän haluaisi vaeltajaikäkauden aikana oppia ja tehdä. Vaeltaja poimii karttaan haluamansa aktiviteetit ja vaeltajien ohjelmatapahtumat, esimerkiksi valtakunnalliset ja piirin vaeltajatapahtumat. Suunnittelussa kannattaa huomioida oma elämäntilanne sekä mahdollisen vaeltajavartion ohjelma. Karttaan on tarkoitus palata säännöllisin väliajoin yhdessä luotsin kanssa ja tarkastella, missä mennään.

Piirin 18-vuotta täyttäneille vaeltajille postittama vaelluskartta on yksi malli vaelluskartan tekoon. Vaelluskartan voi yhtä hyvin piirtää itse tai sen tekemissä voi hyödyntää vaikkapa digitaalisia työkaluja.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet vaelluskartan tekoon on osoitteessa partio-ohjelma.fi/vaeltajat.