Vaeltajaikäisten, 18-22-vuotiaiden partiolaisten on tarkoitus toteuttaa vaeltajan ikäkausiohjelmaa omissa vartioissa vaeltajaluotsin tukemana. Vartion kanssa mietitään nuoren aikuisen elämässä tärkeitä teemoja, kuten itsenäistymistä ja hyvinvointia, sekä toteutetaan omia projekteja – isoimpana partiomatka ulkomaille. Vaeltajatoiminta ei kuitenkaan vielä suurimmassa osassa lippukuntia toteudu käytännössä: Uudellamaalla oli viime vuonna 330 vaeltajaa, mutta vain 15 vaeltajaluotsia. Kyselytulosten mukaan luotsin puuttuessa myös vaeltajaohjelman aktiviteettien toteuttaminen jää.

Kirkkonummen Metsänkävijät kertoivat Pärskeelle, miten vaeltajatoiminta on Kirkkonummella järjestetty!

”Meillä on tällä hetkellä KiMessä virallisesti kolme vaeltajavartiota, joilla on omat luotsinsa. Jokainen vartio saa valita itse oman luotsinsa ja luotseja tukee ikäkausivastaava.”

Koko lippukunnan vaeltajat kokoontuvat yhteen puolivuosittain.

”Lippukunnan vaeltajatapaamisissa pyritään tekemään aina jotain mukavaa ja samalla puhumaan vaeltaja-asioista. Tapahtuma järjestetään välillä luotsien voimin, välillä vaeltajien toimesta. Sen lisäksi kukin ryhmä kokoontuu riippuen omista aikatauluistaan.”

”Vaeltajat ovat myös aktiivisesti mukana lippukunnan toiminnoissa, joten retkeillä ja leireillä on yleensä varsin hyvä vaeltajaedustus.”

KiMen vaeltajapiknik kesällä 2020.

Luotsin puoleen käännytään tulevaisuutta ja vastuunottoa pohtiessa

Kirkkonummelaiset vaeltajat ja luotsit näkevät luotsin roolin samalla tavalla:

”Luotsin tehtävä on saada vaeltajat ylös ja ulos, aktivoida, innostaa, tukea, ohjata, kertoa vaeltajaohjelmasta ja auttaa etsimään mielekkäitä tehtäviä partiossa.”

Vaeltajaluotsit ovat yhteydessä luotsattaviinsa tapaamisten lisäksi Whatsappin kautta ja lippukunnan tapahtumissa. Vaeltajat voivat kääntyä luotsinsa puoleen monenlaisissa kysymyksissä:

”Esimerkiksi kun haluaa ottaa isomman roolin tai pestin, kun miettii tulevaisuutta tai sitä miten partio ja muu elämä voitaisiin yhdistää.”

KiMen vaeltajat näkevät vaeltajaohjelman suurimpana antina vartion tuomat kaverit. Partioystävyydet yltävät myös harrastuksen ulkopuolelle.

”Tulee pysyttyä mukana partiossa, kun tehdään yhdessä!”

Kysymyksiin vastasivat Kirkkonummen Metsänkävijöiden vaeltajat ja vaeltajaluotsit ikäkausivastaava Iiris Somervuoren johdolla.

Puuttuuko sinulta vaeltajavartio?

Monessa Uudenmaan lippukunnassa vaeltajaikäisiä ei ole tarpeeksi vartion muodostamiseen. Piiri on julkaissut tähän tarkoitukseen Vaeltajamätsin, jossa yhdistetään eri lippukunnista tulevat, samoista asioista kiinnostuneet vaeltajat vartioksi! Myös luotseja vartioille haetaan parhaillaan.

Osallistu Vaeltajamätsiin

Puuttuuko vartioltanne luotsi?

Jos lippukuntanne vaeltajatoiminta ei käynnisty luotsin puutteen vuoksi, tarttukaa toimeen ja pyytäkää hyvää tyyppiä luotsiksi! Luotsi voi olla kuka vain vähintään 23-vuotias partiojohtaja. Pestiin hänet perehdyttää piirin päivän mittainen luotsikoulutus.