Partio-osaaminen CV:lle – viisi vinkkiä oman osaamisen kirkastamiseen

Uudenmaan Partiopiiri ja Helsingin Nuorkauppakamari järjestivät maaliskuussa vapaaehtoisilleen oman osaamisen kirkastamisen illan. Tapahtuman osallistujat kehuivat organisaatiorajat ylittävää tapahtumaa mielekkääksi tavaksi vaihtaa ajatuksia ja saada uusia näkökulmia oman osaamisen esilletuomiseen. Tilaisuudessa Katri Junna kertoi itse hyväksi havaitsemistaan konkreettisista työkaluista, jotka auttavat oman osaamisen hahmottamisessa. Lue Junnan vinkit jutun lopusta!

– Oman osaamisen sanoittaminen on arvon luontia itselle ja muille ja se lähtee omakuvan luonnista. On hyvä pohtia, mitä voi tarjota vapaa-ajalla ja työelämässä muille, Jaakko Määttä Helsingin Nuorkauppakamarista toteaa.

Anna Cajanus Uudenmaan Partiopiiristä kertoo, että on tärkeää osata pukea sanoiksi työn kontekstiin muualla opittuja asioita – järjestötoiminnasta kun saa paljon muutakin kuin kivaa tekemistä vapaa-ajalle! Sekä partio- että nuorkauppakamaritoiminnassa kertyy paljon arvokasta kokemusta mitä erilaisimmista asioista.

– Partiossa saa paljon osaamista projektinjohtamisesta ja ryhmässä toimimisesta. Uusien toimintatapojen luontia ja strategista suunnittelua pääsee tekemään tosi nuoresta lähtien, Cajanus sanoo.

Molemmat järjestöt tarjoavat jäsenilleen esimerkiksi mentorointia. Määttä kertoo, että Helsingin Nuorkauppakamarissa on valloillaan kokeilukulttuuri.

– Voi lähteä mukaan siihen mikä kiinnostaa, oppia lisää aiheesta ja omasta itsestään. Järjestämme paljon tapahtumia ja koulutuksia ja näitä kaikkia pääsee itse suunnittelemaan ja toteuttamaan, Määttä kertoo.

Katri Junna (vas.) kertoi illassa konkreettisia keinoja oman osaamisen tunnistamiseen. Vieressä Anna Cajanus Uudenmaan Partiopiiristä ja Jaakko Määttä Helsingin Nuorkauppakamarista.

Katri Junnan viisi vinkkiä oman osaamisen kirkastamiseen

  1. Anna palautetta ja kerro muille, mitä he osaavat hyvin

– Jos ei saa palautetta, on aika pitkälle oman ymmärryksensä varassa siitä mitä osaa. Avaa silmiä, kun toinen sanoo, että tuossa olet hyvä ja tuota sinun pitää vielä treenata. Missä kontekstissa tahansa tekeekään hommia, niin on hyödyllistä kertoa muille vaikka ringissä post-it lapuilla mitä taitoja heillä on. Siinä antaa aika arvokkaan lahjan, kun kertoo toisille, mitä he osaavat hyvin.

  1. Kurkista oman kuplan ulkopuolelle

– Omasta näkökulmasta katsottuna voi tuntua, että ”kaikki” osaavat samat asiat kuin itse osaa. Kun kurkistaa kuplan ulkopuolelle, huomaa eri tavalla, miten arvokasta ja hyödyllistä oma osaaminen on. Esimerkiksi IT-konsultille kalvojen tekeminen ei välttämättä ole vaikeaa, mutta hammaslääkäri ei välttämättä joudu tekemään yhtäkään kalvoa uransa aikana.

  1. Oman osaamisen purkaminen aikajanalle

– Oman elämän aikajanalle laitetaan koulutus, työt ja vapaaehtoistyöt. Aikajanalle kerätään taitoja ja ominaisuuksia, joita eri vaiheista on tarttunut mukaan kuljetettavaksi. Näin saattaa esimerkiksi huomata, että tekee asioita pitkäjänteisesti. Itselleni jäi esimerkiksi 5-vuotiaana tanhuharrastuksesta halu esiintyä. Alakouluikäisenä opin partiossa ryhmätyötaitoja ja aloittaessani 13-vuotiaana ryhmänjohtajana opin aloitteellisuutta ja vastuuntuntoa, kun piti keksiä nuoremmille partiolaisille kerran viikossa tekemistä.

  1. Käytä avainsanoja

– Käy katsomassa, miten muut samalla alalla työskentelevät esittelevät osaamistaan LinkedInissä ja saat ideoita, miten omaa osaamista voi tuoda esiin avainsanoilla. Pelkkä ammattinimike ei useinkaan kerro kaikkea, mutta esimerkiksi avainsanana tuotekehittely kertoo jo enemmän. Myös työpaikkailmoituksista voi parastaa eli varastaa ja tehdä paremmaksi itselleen tietynlaisia avainsanoja ja ilmauksia.

  1. Projekti- ja roolipohjainen CV nimikepohjaisen CV:n sijaan

– Vartionjohtajien koulutusryhmän jäsen on vain yksi rivi CV:ssä, mutta kun tuo esille mitä projekteja on tehnyt sinä aikana, kun on toiminut jollain tietyllä nimikkeellä, voi rooleja tulla esille useampia. Projekti- ja roolipohjaisessa ansioluettelossa tuodaan esille projektit, joissa on ollut mukana, mikä niiden lopputuotos oli ja mikä oli oma osuus projektin onnistumisessa. Kun jokaisen projektin kohdalla miettii näin, niin saattaa nopeasti huomata vaikka järjestäneensä valtavasti tapahtumia. Tällöin voi hyvällä syyllä kertoa olevansa hyvä tapahtumanjärjestäjä. Tällaisen CV:n luominen auttaa myös tuomaan esille konkreettisia esimerkkejä työnhakuun ja perusteluja sille, miksi on esimerkiksi reipas tai ongelmanratkaisukykyinen.