Inkoolainen Iiro Auvinen on valittu vuoden Toimivaksi partiojohtajaksi 

Suomen Partiosäätiön vuoden 2019 Toimiva partiojohtaja -apurahat on myönnetty Iiro Auviselle Inkoon Samoilijoista ja Matilda Wenmanille Helsingfors Scoutkår Spanarnasta.  Auvinen ja Wenman toimivat aktiivisesti sekä paikallistasolla että alueellisesti partiotoimintaa edistäen.

 Iiro Auvinen (24) on pitkään toiminut Inkoon Samoilijoiden lippukunnanjohtajana ja luotsaa parhaillaan kaksivuotista suurtapahtumaprojektia Uudenmaan Partiopiirin tulevan piirileiri Valkaman johtajana. Leiri kokoaa kesällä 2020 monituhatpäisen joukon partiolaisia Hankoon.

Pohjoismaisia kieliä opiskeleva Auvinen on pesteissään oppinut taitoja niin ihmisten, asioiden kuin päämäärienkin johtamisessa.

“Partiossa kannustetaan heitä, jotka eivät vielä osaa, tekemään – ja oppimaan. Olen oppinut monia tietoja ja taitoja tekemällä, mutta olen myös oppinut sen terveen asenteen, että kaikkea ei ole pakko osata heti. Ja jos virheitä tekee, oppiminen tapahtuu kantapään kautta”, Auvinen kertoo.

“Partiossa vallitsee hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri, jossa kukin uskaltaa olla oma itsensä. Palkitsevinta on saada olla sellaisessa seurassa, jossa ei tarvitse epäillä omaa riittävyyttään.”

Auvinen haluaisi tulevaisuudessa olla mukana tekemässä myös kansainvälistä leiriä.

“Unelmoin niin partiolaisena kuin ihmisenäkin jättäväni maailman lopulta vähän parempana kuin se oli tänne saapuessani.”

Partiosäätiö myöntää Toimiva partiojohtaja -apurahat vuosittain kahdelle nuorelle partiojohtajalle. 1000 euron arvoisen apurahan jakamisella pyritään nostamaan esiin nuorten partiojohtajien tekemän vapaaehtoistyön arvostusta ja yhteiskunnallista merkitystä. Apuraha suunnataan saajan henkilökohtaiseen partiokoulutukseen Suomessa tai ulkomailla.