Kerran viikossa partiotoimintaan sitoutuminen on joskus haastavaa. Alta löydät ideoita, jotka tuovat joustoa ryhmätoiminnan käynnistämiseen ja joiden kautta voitte saada järjestettyä lisää toimintaa, vaikka kerran viikossa kokoontuvan ryhmän perustaminen ei tunnu juuri nyt mahdolliselta.

Voisiko näitä keinoja kokeilemalla useampi aikuinen lähteä mukaan johtajaksi tai apukäsiksi kokematta sitä liian raskaaksi? Johtajien lisäksi jousto voi mahdollistaa myös niiden lasten partion harrastamisen, joille tietty kokousaika ei sovi.

Joustoa johtajuuteen

 • Johtajapooli. Kokeilkaa, että ryhmällä ei olisikaan pysyviä johtajia, vaan johtajapooli, josta sovitaan etukäteen esimerkiksi Excelissä, ketkä ottavat vastuun mistäkin kokouksesta.
 • Kuukausijohtajuus mahdollistaa sitoutumisen ryhmän johtamiseen vain kuukaudeksi kerrallaan (tai voitte sopia teille sopivan ajanjakson). Ihannetilanteessa yhdelle johtajalle tulee johdettavaksi yhden kuukauden kokoukset syyskaudella ja yhden kuukauden kokoukset kevätkaudella.
 • Kutsukaa kaikki huoltajat mukaan kolmelle ensimmäiselle kokouskerralle, jonka jälkeen he saattavat lähteä mukaan pidemmäksikin aikaa. Muistkaa kysyä kaikilta, voisivatko he jatkaa!
 • Pyytäkää huoltajat mukaan apujohtajiksi. Voitte joko luoda Excelin, josta huoltajat valitsevat heille sopivia vuoroja tai sitten luotte valmiin listauksen (päivämäärä ja vastuuperhe) ja huoltajat voivat sopia vuorojen vaihtamisesta keskenään WhatsApp-ryhmässä.

Joustoa kokousaikoihin

 • Pitäkää kokous joka toinen viikko. Jos viikoittaiset kokoukset tuntuvat mahdottomilta järjestää, on täysin ok pitää kokouksia harvemmin.
 • Pitäkää ryhmän kokoukset vaihtuvina viikonpäivinä, esimerkiksi parillisilla viikolla maanantaina ja parittomina tiistaina. Tämä mahdollistaa muut menot ja harrastukset sekä johtajille että lapsille.
 • Vaihtuvat, etukäteen sovitut kokousajat. Mikäli ei ole mahdollista löytää yhtä viikonpäivää, joka sopii kaikille, sopikaa kauden alussa yhdessä johtajien ja osallistujien kanssa päivämäärät, jolloin tapaatte kauden aikana.
 • Viikonloppuryhmä. Ryhmä kokoontuu harvemmin, esimerkiksi kaksi kertaa kuukaudessa, mutta vain viikonloppuisin. Kokous voi tällöin olla pidempi ja yhden kerran aikana ehtii tehdä enemmän. Voidaan esimerkiksi retkeillä, osallistua kisoihin ja muihin tapahtumiin enemmän. Perhepartion toimintamallia voi käyttää esimerkkinä.

Joustoa ryhmän kokoonpanoon

 • Putkiryhmät käyttöön. Mikäli uutta kokonaista ryhmää ei saada perustettua, täydentäkää vanhoja ryhmiä eri-ikäisillä lapsilla.
 • Ryhmän jakaminen kahteen osaan. Jos ryhmä tuntuu vetäjille liian isolta, puolittakaa ryhmä. Tällöin puolet lapsista käy joka toinen viikko ja puolet joka toinen viikko. Vaihtoehtoisesti pitäkää kaksi tuntia peräkkäin, jolloin puolet lapsista käy ensimmäisellä tunnilla ja puolet toisella.
 • Pienempi ryhmä. Pienentäkää ryhmäkokoa jollain muulla tavalla. Perustakaa esimerkiksi toinen ryhmä, johon etsitään uudet vetäjät esimerkiksi lasten huoltajista. Jos tiedossa on vain yksi vetäjä, aloittakaa hänelle sopivalta tuntuvalla osallistujamäärällä (esimerkiksi 5-7 lasta).

Joustoa suunnitteluun

 • Hyödyntäkää valmiit toimintasuunnitelmat ryhmille. Kaikille ikäkausille on laadittu kolmen ensimmäisen kerran toimintasuunnitelma.
 • Kierrättäkää vanhat toimintasuunnitelmat. Tallentakaa laaditut toimintasuunnitelmat lippukunnan yhteiseen tiedostokansioon ja jakakaa ne eteenpäin tuleville johtajille, niin joka kerta ei tarvitse aloittaa suunnittelua aivan nollasta.