Jokaiselle lippukunnalle löytyy omanlainen tapa saada mukaan tarvittava määrä johtajia pesteihin. Johtajien rekrytointi sujuu helpoiten niin, että sen ottaa osaksi jo olemassa olevaa toimintaa. Aloittakaa johtajien löytäminen läheltä ja pohtikaa seuraavia kysymyksiä alkuun:

 • Ketä johtajaikäisiä meillä on jo mukana toiminnassa tai osana lippukunnan verkostoa?
  • Kutsukaa mukaan tapahtumiin ja muuhun toimintaan pestittömiä aikuisia, vanhoja lippukunta-aktiiveja, omia kavereita ja jäsenten huoltajia. Kynnys mukaan tulemiseen on matalampi, kun toiminta on jo tuttua tai sitä on seurannut sivusta.
 • Mitä kivaa meillä on jo kalenterissa?
  • Hyödyntäkää jo olemassa olevat lippukunnan tapahtumat ja retket rekrytoinnissa. Voisiko pitää avoimia koloiltoja tai voisiko lippukunnan laskiaisriehaan kutsua uusia aikuisia tutustumaan toimintaan? Muistattehan myös kutsua laajan joukon mukaan puuro- ja kevätjuhliin!
 • Mitä hommia voimme jakaa?
  • Aktiivijohtajistolle kerääntyy usein pitkä lista asioita, joista osan voisi hyvin tehdä joku toinen jakaen siten työkuormaa. Kootkaa lippukunnan ”pikkunakeista” vaikka exceliin tehtävälista, josta huoltajia, entisiä lippukunta-aktiiveja ja pestittömiä aikuisia voi pyytää nappaamaan itselleen tietyn määrän tehtäviä esim. puolivuosittain.

Pyytäkää lippukunnan lähiaikuiset mukaan

 • Kutsukaa pestittömät johtajaikäiset ja vanhat partiokaverit mukaan. Pitäkää yhteyttä vanhoihin lippukunta-aktiiveihin säännöllisesti. Löytyisikö heidän joukostaan innokasta alumnitoiminnan suunnittelijaa? Kerran vuodessa järjestettävä back to partio -retki tai lippukunnan oma aikuisryhmä voisi innostaa takaisin toimintaan! Aikuisryhmä kiinnittää lippukunnan nykyisiä aikuisia toimintaan ja toimii myös tutustuttajana uusille aikuisille. 
 • Huoltajat mukaan jeesaamaan. Kasvotusten mukaan kysyminen on usein toimivin tapa saada apukäsiä toimintaan. Voisiko puurojuhlan tai kevätjuhlan yhteydessä järjestää huoltajavartin, jonka aikana mietittäisiin yhdessä huoltajien kanssa miten tekijää vaille olevat hommat jaetaan? Elo- ja tammikuu on hyviä tilaisuuksia järjestää huoltajailta, jonka yhteydessä huoltajia voi pyytää mukaan toimintaan. Lisää vinkkejä  
 • Huoltajaillan yhteydessä voi antaa huotajille käteen myös Oppaan partiolaisen kotiväelle, josta saa perustiedot Partiosta ja teidän lippukunnasta. Lataa opas tästä
 • Perhepartion aikuiset tiiviimmin mukaan lippukunnan toimintaan: Perhepartion aikuisia ei kannata unohtaa johtajien kokouksista ja johtajahuolloista. Aikuiset ovat jo saaneet maistiaisen partiosta ja saattavat olla kiinnostuneita muistakin pesteistä, mikäli niistä kuulevat lisää.

Tehkää lippukunnan perustoiminnasta avointa

 • Avoin koloilta Jonossa oleville lapsille ja heidän huoltajille: Jos jonoa on uuden lauman verran, mutta johtajat puuttuvat, voi jonossa oleville lapsille ja heidän huoltajilleen järjestää avoimen koloillan. Koloillan tarkoituksena on tutustuttaa lapset ja huoltajat partioon ja informoida huoltajille, että lippukunta tarvitsee aikuisia perustaakseen ryhmän.
 • Avoimet lähiluontoretket sudari-ikäisille ja huoltajille: Avoimen lähiluontoretken voi tehdä jo toiminnassa olevan lauman retkipäivänä ja kutsua mukaan jonossa olevat lapset ja huoltajat ja lisäksi mainostaa tapahtumaa lähialueella. Viestinnässä kannattaa painottaa, että huoltajien on tultava lapsen mukaan, jotta lapsi pääsee retkelle
 • Nakittomat tapahtumat: On myös tosi tärkeää viettää vapaa-aikaa johtajaporukalla ilman rekryaikeita. Voitte järjestää sovitusti nakkivapaan illan tai viikonlopun, jotta kaikki voivat rauhallisin mielin tulla vain harrastamaan ja näkemään partiokavereita tai uusia tulokkaita ilman, että tapahtuman päätteeksi lähtee paikalta uuden pestin kanssa.
 • Alueellinen yhteistyö: Yhteistyössä on voimaa! Voisiko alueelle perustaa yhteisen aikuisryhmän, jossa vetovastuu tapaamisista kiertää lippukunnilla? Avoimia tapahtumia voi myös järjestää alueen yhteistyönä.
 • Hyödyntäkää piirin tapahtumat aikuisrekryssä: Piiri tekee tapahtumat, te tulette sinne näkymään tai tutustuttamaan potentiaalisia uusia aikuisia partioon! Uusia aikuisia voi ulkoiluttaa tai etsiä esimerkiksi Tervetuloa partioon-kursseilla, Erätaidon peruskursseilla ja retkiruokakursseilla. Muistakaa myös SP:n Johtajatulet, joka on aikuisille suunnattu tapahtuma!

 Hyödyntäkää valmiita materiaaleja