Kajo tulee olemaan partiohistoriamme ensimmäinen suurleiri, jonka hiilijalanjälki lasketaan ja selvitetään. Miten tähän tavoitteeseen päästään ja miksi siihen edes pyritään? Pyysimme Kajon vastuullisuus- ja kumppanuuspäällikkö Paavo Tertsusta avaamaan, millä tavoin hiilijalanjälki pyritään pitämään alhaisena ja miten sitä mitataan. Kiinnostus vastuullisuuteen on ollut kipinä Paavon aktivoitumiseen partiossa, ja ohjannut uralle kiertotalouden erityisasiantuntijana.

Mutta mitä vastuullisuus siis oikeastaan on?

“Vastuullisuutta voisi sanoa pikemminkin ajattelutavaksi kuin tavoitteeksi. Vastuullisuus tarkoittaa esimerkiksi valintojen ja tekojen vaikutusten ymmärtämistä sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä”, Paavo tiivistää.

Vastuullisuuteen kuuluu ympäristön lisäksi myös esimerkiksi saavutettavuuden, tasavertaisuuden sekä kestävyyden pohtiminen. Kajolla niitä mitataan esimerkiksi seuraamalla muiden kuin suomenkielisten aktiviteettien määrää sekä stipendijärjestelmän toimivuutta. Tasavertaisuus varmistetaan noudattamalla kaikkia kajolaisia koskevaa eettistä ohjeistusta.

Kajosta tullaan tekemään kattava vastuullisuusraportti, jonka tavoitteena on helpottaa vastuullisuuden suunnittelua tuleville suurleireille. Paavo nostaakin yhdeksi vastuullisuus- ja kumppanuusryhmän tärkeimmistä tehtävistä Kajon toimien, niin epäonnistumisten kuin onnistumistenkin, kirjaaminen ylös tulevaisuutta varten.

“Roihulla vastaavaa ryhmää ei ollut – siksi monet opitut asiat ja tiedot ovat vuosien saatossa unohtuneet.”

Kumppanien valinnan tukemiseksi Kajolle on kehitetty vastuullisuutta arvioiva työkalu, liikennevalopalvelu. Liikennevalot ohjaavat kohti huolellisempaa valintaa, ja auttaa pohtimaan myös yhteistyökumppanin toiminnan kestävyyttä. Paavo toteaakin Kajolla vastuullisuuden ja kestävyyden merkitsevän ennen kaikkea ymmärrystä leirin vaikutuksista ympäristöön ja ihmisiin.

“Ihmisten hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa”, hän tiivistää.

Myös Kajon ohjelmaa on pohdittu tulevaisuutta ja kestävyyttä silmällä pitäen: leirillä opittuja taitoja pääsee hyödyntämään myös sen jälkeen. Leirin aikana on mahdollista suorittaa esimerkiksi Helppo tulla –koulutus.

Ilmastoteoista puhuttaessa monella tuleekin ensimmäisenä mieleen kasvissyönti. Kajo onkin ensimmäinen suurleiri, jolla tarjoillaan useana leiripäivänä kasvisruokaa. Jopa kolmannes leirillä tarjoiltavista lämpimistä leiriruuista tulee olemaan kasviperäistä! Tämän lisäksi ruoantoimittaja Compass Group pyrkii hyödyntämään mahdollisimman paljon kotimaisia vihanneksia ja lihatuotteita.

Leirillä on myös kiinnitetty erityistä huomiota hävikin vähentämiseen. Esimerkiksi leirikeittiössä syöjien määrää arvioidaan leirikeittiössä olevien kameroiden avulla. Näin saadaan tietää, montako ruokailijaa keittiöllä keskimäärin on, ja ruokamääriin voidaan tehdä muutoksia nopeallakin aikataululla. Toki myös leiriläisillä on iso rooli hävikin määrän hillinnässä – syödään lautaset tyhjiksi ja kierrätetään jätteet!

Kajo tulee varmasti olemaan ainutlaatuinen partioelämys kaikille osallistujille. Paavon ja muiden vastuullisuuspesteissä toimivien tavoitteena onkin varmistaa jokaiselle partiolaiselle mahdollisuus tähän kokemukseen ilman huolta ilmastoahdistuksesta. Kajolla edetään pienin askelin kohti kestävämpien partiotapahtumien rakentamista, johon myös jokainen leiriläinen pääsee osalliseksi. Paavo odottaakin ensi kesän leiriä jo innolla, sekä etenkin siellä vallitsevaa suurleiritunnelmaa:

“Sitä on vaikeaa selittää, mutta samaa kokemusta ei saa mistään muualta!”