Piiri maksaa jatkossa lippukuntien kulut vapaaehtoisten rikostaustaselvityksistä

Partiossa kaikille aikuisille, jotka aloittavat vapaaehtoistehtävän ryhmänjohtajana yksin, tehdään rikostaustan selvitys. Uudenmaan Partiopiirin hallitus on päättänyt, että jatkossa piiri maksaa piirin jäsenlippukuntien tekemien rikostaustaselvitysten kulut. Selvitykset tehdään jatkossakin piiritoimiston välityksellä ja tuella.

Lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen perustuu lakiin, ja sen tarkoituksena on suojella alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta ja siten edistää ja turvata alaikäisten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia.

Rikostaustaselvitys tehdään partiossa, kun kaikki seuraavat kohdat täyttyvät:

  • henkilö ryhtyy ryhmän ainoaksi täysi-ikäiseksi johtajaksi
  • ryhmässä on alaikäisiä osallistujia
  • tehtävässä toimitaan pääsääntöisesti yksin
  • pesti kestää vähintään yhden toimintavuoden
  • tehtävään kuuluu säännöllistä ryhmän johtamista
  • lippukunta on hallituksen päätöksellä hyväksynyt Suomen Partiolaisten tekemän
    Turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen osaksi omaa toiminnan ohjeistustaan.

Miten selvitys tehdään?

1. Lippukunta pyytää ryhmänjohtajaksi hakevan lupaa rikostaustan selvitykseen.

2. Vapaaehtoisen sekä lippukunnan täyttämä hakulomake toimitetaan piiritoimistolle sähköpostitse osoitteeseen uusimaa@partio.fi tai kirjepostilla, josta se toimitetaan Oikeusrekisterikeskukselle.

3. Oikeusrekisterikeskus toimittaa rikosrekisteriotteen suoraan lippukunnalle.

4. Rikosrekisteriotteen tietoja käsittelevät vain lippukunnan hallituksen valtuuttamat henkilöt (turva-aikuiset), joilla on salassapitovelvollisuus.

Lue lisää vapaaehtoisen rikostaustaselvityksestä