Miia Pulkkinen (Kiehiset) ja Timo Karkola (Kirkkonummen Metsänkävijät) osallistuivat Uudenmaan Partiopiirin mentorointiohjelmaan, Miia aktorina ja Timo hänen mentorinaan. Paritus oli onnistunut ja kokemus oli molemmille hyvä. He suosittelevatkin hakemaan mukaan seuraavalle, syksyllä alkavalle kierrokselle! Tässä heidän mietteitään ja yleistä infoa mentorointiohjelmasta.

Miia Pulkkinen

Miksi lähdit mukaan mentorointiin?

Miia: ”Halusin saada tukea valmistumisen jälkeen työelämään siirtymisessä sekä tukea suuriin partiopesteihin.”

Timo: ”Olen toiminut yli 30 vuotta työelämässä ja koko sen ajan myös useissa valtakunnallisissa järjestöissä. Minusta on hienoa tukea nuorten johtajien oppimista, kasvua ja kehitystä tilanteessa, jossa heillä on “mahdollisuuksien maailma” avoinna.”

Mitä mentorointivuoden aikana käytännössä tapahtui?

Miia: ”Osallistuimme mentoroinnin kick-starttiin, jonka jälkeen sovimme ensimmäisen tapaamisen. Pohdin aina tapaamiseen jonkun keskusteluaiheen etukäteen. Tapaamisissa sitten avasin aihetta enemmän että miksi olin sen valinnut ja Timo haastoi minua ajattelemaan ja löytämään ratkaisuja haasteisiini. Hän myös antoi hyviä vinkkejä ja kertoi omista kokemuksistaan. Vuoden aikana meillä oli yksi välitapaaminen muiden mentorointiin osallistuvien kanssa ja lopuksi oli vielä lopputapaaminen porukalla.”

Timo Karkola

Timo: ”Mentorointiprosessin näkökulmasta kyse on dialogista, jonka tarkoitus on parantaa aktorin itsetuntemusta, rohkaista häntä ja paikka paikoin saada hänet ylittämään itsensä. Mentori valitsee kulloisenkin teeman mukaan sitä tukevaa teoreettista tausta-aineistoa (so. teeman käsitteellistäminen) ja valitsee käytettävät menetelmät kutakin tapaamista varten. Mentorin omat henkilökohtaiset kokemukset ja näkemykset tarjoavat aktorille näkökulmia.”

Miten usein tapasitte?

Miia: ”Kerran kuussa, tapaamiset olivat kestoltaan 1,5-2 tuntia.”

Timo: ”Kaikkineen tapaamisia oli kahdeksan, teemoina esim. työ, partio, johtajuus, kansainvälisyys, ajankäyttö sekä motivaatio ja jaksaminen.”

Miten korona vaikutti?

Miia: ”Jouduimme tapaamaan aina etänä videon välityksellä. Mikä ei sinänsä haitannut, koska välimatkaa on ja videoyhteydellä sai hyvän vuorovaikutuksen keskusteluun.”

Mitä koet oppineesi mentoroinnin aikana?

Miia: ”Opin paljonkin. Opin ajattelemaan uudella tavalla asioita. Opin myös kertomaan omista asioista avoimemmin. Vuoden aikana tuli paljon ahaa -elämyksiä.”

Timo: ”Kokemus opetti paljonkin siitä, miten koulutus ja työtaustaltaan itseeni verrattuna erilainen nuori ajattelee toimintaympäristönsä mahdollisuuksista ja siitä, millaista on hyvä elämä. Opimme yhdessä kuinka monet erilaiset, usein ristivetoisetkin tekijät vaikuttavat päätöksentekoon eri tilanteissa. Niin ikään prosessi on peili sen pohtimiselle, mitkä jo muutama kymmenen vuotta sitten syntyneistä omista arvostuksista ja uskomuksista ovat relevantteja vielä tämän päivän nuoren erilaisissa valintatilanteissa.”

Kenelle suosittelet mukaan mentorointiin lähtemistä?

Miia: ”Suosittelen mentorointia kaikille. Välillä on hyvä pohtia omia asioita ääneen jonkun toisen kanssa.”

Timo: ”On huikean palkitsevaa elää aktorin rinnalla vuoden päivät; kysellä ja keskustella, mutta ennen kaikkea kuunnella ja kuulla häntä.”

Uudenmaan Partiopiirin ensimmäisen mentorointikierroksen osallistujia vuonna 2019.

Mitä hakulomakkeessa kysytään?

Saara Enroth

Mentorointiohjelmaa piirissä koordinoiva Saara Enroth (Jokipartio):

”Hakulomakkeessa pyydetään valitsemaan, mitä osa-alueita hakija haluaa itsessään kehittää sekä odotuksia mentorointia ja mentoria kohtaan. Lisäksi pyydämme hakijoita lähettämään myös CV:n tai linkin LinkedIn-profiiliin, jotta opimme teistä vielä vähän lisää pelkän hakemuksen ulkopuoleltakin. Jos sinulla ei ole CV:tä, sen tekeminen on ihan hyvä harjoitus! Mutta jos CV:n kirjoittaminen tuntuu tosi vaikealta, voit poikkeuspoikkeuspoikkeustapauksessa hakea myös ilman sitä.”

Miten parit valitaan?

Saara: ”Parit valitaan hakemusten perusteella. Jokaiselle mentoroitavalle yritetään löytää mahdollisimman hyvin hänen toiveisiinsa ja elämäntilanteeseen sopiva mentori – ja me ollaan oltu tässä kyllä melko hyviä! Kannattaa siis nähdä vaivaa hakemuksen kirjoittamiseen ja itsestä ja omista toiveista kertomiseen.”

Onko jotain yhteisiä tapaamisia?

Saara: ”Yhteisiä tapaamisia on vuoden aikana kolme: aloitustapaaminen elo-syyskuussa, välitapaaminen tammikuussa ja päätöstapaaminen toukokuussa.”

Lähde mukaan mentorointiohjelmaan

Mentorointiohjelma alkaa taas syksyllä! Mentorointivuosi starttaa kaikkien ohjelmaan osallistujien yhteisellä kick-off-tapaamisella Partioasemalla 12.9. Mentorointi loppuu kevään 2023 lopussa.

Hakuaika on käynnissä ja päättyy 15.8.2022. Voit hakea myös mentoriksi, kysyä lisää tai ilmiantaa potentiaalisen mentorin vapaaehtoistuesta vastaavalle hallituksen jäsen Saaralle: saara.enroth (at) partio.fi.