Hyvä Pärskeen lukija, tässä on piirihallituksen terveinen alkuvuoden 2021 tunnelmista.

Ennen vuodenvaihdetta uutiset rokotusten saapumisesta Suomeen ja joululomat toivat valonpilkahduksen tulevasta. Vuosi alkoi etäpartion merkeissä. Vielä marras-joulukuussa suunnittelimme hybridimuotoista ryhmäytymistä piirinjohtajaparini Oskarin kanssa, mutta piirihallituksen tammikuun seminaari muotoutui lopulta etämoodiin. Valmistelimme seminaaria mm. lähettämällä etukäteen piirihallitustunnukset partiopaitaan ommeltavaksi ja kuoressa oli myös pieni herkku. Se oli murentunut postissa, mutta onneksi hallituksen etäseminaari onnistui! Olemme lähettäneet myös tämän jälkeen piirihallituksen jäsenille tervehdyksiä. Maaliskuun postissa lähetimme valmiiksi osoitteilla varustetut kortit, jotka jokainen voi lähettää eteenpäin muille hallituksen jäsenille. Näin siis hallituslaiset saavat myös toisiltaan terveisiä. 

Ryhmäytymisen keinot ovat monet poikkeusaikoina. Vaikka etäpartio ei ole samanlaista kuin tavallinen, niin hyvällä suunnittelulla pääsee jo pitkälle. Tämän todisti myös Valkaman tekijäseminaari, joka sai paljon positiivista palautetta ja keskustelu oli vilkasta etenkin hiilineutraalin partion osalta.

Tammikuun seminaaritäyteisen partiorupeaman jälkeen helmikuu toi mukanaan niin SP:n webinaareja henkilöstöorganisaatiouudistuksesta kuin palavereja muiden piirinjohtajien kanssa. Hallituksen jäsenet ovat aloittaneet vuoden mallikkaasti perehtymällä hallituksenalaansa, käymällä pestikeskusteluja, rekryämällä sekä sopimalla lippukuntien hyvinvointisuunnitelmista. 

Vaalipöllö-merkin suorittamista kaikille ikäkausillekin kerettiin mainostamaan ennen kunnallisvaalien siirtoa. Onneksi niiden suorittamista voi jatkaa tästä huolimatta. Suomen Partiolaisten avulla on myös mahdollista ottaa käyttöön Seppo.io-sovellus etäpartiotoimintaan yhdeksi toteutustavaksi. Sovellukseen rakennettuja pelejä voi jakaa myös naapurilippukunnan kanssa ja saada alueellista hyötyä. 

Kevään aikuisrekrykampanjaan on osallistunut huikeat 26 lippukuntaa. Vaikka aikuisrekrykampanja on Partioviikolla, niin sitä kannattaa tehdä myös erimuotoisena kauden alkaessa syksyisin ja keväisin. Koulutuksia ja ohjelman tapahtumia olemme joutuneet siirtämään tai muokkaamaan etätoteutettavaksi. Tämä on samalla haaste ja mahdollisuus kokeilla eri tapoja saavuttaa sama päämäärä. 

Valkamalle on ensimmäisessä ilmoittautumisaallossa ilmoittautunut lähes tuhat partiolaista. Maaliskuussa valmistui myös tilinpäätös ja toimintakertomus, jota tarkemmin esittelemme hallituksen kanssa piirin kevätkokouksessa lauantaina 27.3. Tervetuloa mukaan!

Vaikka rokotusaikataulu on muuttunut suunnitellusta ja muunnosvirukset tekevät vallitsevan epidemian ennustamisesta vaikeaa, niin sopeutuminen muuttuviin tilanteisiin on yksi partion vahvuus. Haluan kannustaa kaikkia lippukuntia ja luottiksia olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä piiriin, jotta voimme antaa tukea haastavina aikoina. Piiri on olemassa teitä, lippukuntia varten. Lopuksi haluan korostaa, että partiossa tekemälläsi vapaaehtoistyöllä on lapsiin, nuoriin ja aikuisiin suuri merkitys etenkin juuri nyt. Heidän hyvinvointinsa nyt kantaa meitä myös tulevaisuudessa pitkälle. Haluan kiittää yhdessä piirihallituksen kanssa, että teette myös poikkeusaikana merkityksellistä vapaaehtoistyötä uusmaalaisen partioharrastuksen mahdollistamiseksi.

Tiina Witikkala, Uudenmaan Partiopiirin varajohtaja